Ventur Gümrük Müşavirliği

Gümrük İşlemleri

Gümrük İşlemleri
 • Serbest Dolaşıma Giriş(ithalat),
 • İhracat,
 • Dâhilde İşleme,
 • Hariçte İşleme,
 • Kontrolü Altında İşleme,
 • Antrepo,
 • Geçici İthalat,
 • Transit,
 • Serbest Bölge İşlemleri,
 • Mahrece İade,
 • Gümrüğe Terk,
 • Kimyasalların antrepo ve devir işlemleri,
 • Fuar işlemleri,
 • Tasfiye işlemlerinin takibi