Ventur Gümrük Müşavirliği

Dış Ticaret Danışmanlığı

Dış Ticaret Danışmanlığı
  • Dahilde İşleme ve Yatırım Teşvik proje danışmanlığı
  • Hukuki uyuşmazlık ve Gümrük ihtilaflar konusunda ön danışmanlık
  • Gümrük Mevzuatı Riskleri konusunda danışmanlığı
  • Gtip tespiti konusunda danışmanlık
  • Liman ve geçici depolama yerlerinde devir, genişletme, tadilat konularında danışmanlık
  • Yetkilendirilmiş Yükümlü sertifikası konusunda danışmanlık