Ventur Gümrük Müşavirliği

Ventur Gümrük Müşavirliği

Ventur Gümrük Müşavirliği

Kuruluş temelleri ülkemizin çok partili dönemle tanıştığı 1946 yıllarına dayanan şirketimiz. O yıllarda Gümrük Komisyoncusu karnesine sahip meslek mensupları tarafından oluşturulmuştur. Şirketimiz bugün üçüncü kuşak Gümrük Müşaviri meslek mensuplarıyla Gümrük Müşavirliği mesleğini Gümrük Kanunu hükümlerine göre sürdüren Gümrük Müşavirliği Tüzel Kişiliğidir.

5 şubat 2000 yılında yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 229. Maddesi Hükümlerine göre kurulmuş Gümrük Müşavirliği Tüzel Kişiliğe sahip Ventur Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık Ltd. Şirketi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen izin belgesi ile tüm Gümrük İdarelerinde; Gümrük Müşavirlerinin yönetiminde, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve konusunda eğitimli, deneyimli kadrosu ile Gümrük Müşavirliği hizmetini sürdürmektedir. Günümüzün etkin bilişim teknolojileri alt yapısına sahip, yeniden yapılanmasını tamamlamış kusursuz Gümrük Müşavirliği ve Dış Ticaret Danışmanlığı Hizmeti üretmeyi hedef edinmiştir.

Şirketimiz Dünyanın birçok ülkesinde üretim yapan çok uluslu şirketlere, Dış Ticaret Danışmanlığı, Gümrük Antrepo ve Transit rejimi konularında hizmet vermekte, Ülkemizin Boya ve Kimya Sanayi başta olmak üzere farklı sektörlerde önemli değerler ve markalar yaratmış birçok sanayi kuruluşuna İthalat, İhracat, Transit, Dahilde İşleme, Hariçte işleme, Gümrük Antrepo İşletmeciliği, Serbest Bölge faaliyetleri ve Dış Ticaret Danışmanlığı konularında etkin hizmet sunmaktadır.Bilgi Güvenliği Politikamız

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri kapsamındaki politikalarımız:

  • Şirket için değerli olan tüm bilgi varlıklarının korunması ve kabul edilebilir kullanımlarının ortaya konulması,
  • Şirket bilgi varlıklarının güvenliğine yönelik risklerin yönetilmesi,
  • Şirkete ait temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile sürekliliğinin sağlanması,
  • Şirket imgesi, güvenilirlik ve itibarının bilgi güvenliği ihlâlleri ile yıpratılması ve zarara uğramasının önlenmesi,
  • Şirket ve üçüncü taraflar arasındaki sözleşmelerin ve yasal mevzuatın gerektirdiği bilgi güvenliği uyumunun yerine getirilmesi,
  • Şirket içinde bilgi güvenliği yönetimine yönelik Bilgi Güvenliği Organizasyonu ile ilgili esasların belirlenmesi,
  • Şirket çalışanları ve diğer paydaşlar için bilgi güvenliği farkındalığının oluşturulması ve sürdürülmesi.