İhracat TIR ları 500 Metre Yolu 5 Günde Alıyor

İhracatçılar bir yandan ekim ayında yapılan 15.7 milyar dolarlık ihracata sevinirken bir yandan da sınırlardaki uzun bekleme süresinin son bulmasını istiyor.

Navluna gelen yüzde 40’ı aşkın zamla mücadele eden sanayiciler, taşımacılıkta yaşanan sorunlar nedeniyle önce yükü gönderecek araç bulmakta zorlandı, şimdi de teslimat sürelerinde sıkıntı yaşıyor. Önceden karayoluyla 4 günde Almanya’ya giden bir TIR için bu süre şimdi 8 günü aşabiliyor. Fazladan bir haftalık gecikmelerle karşı karşıya kalan ihracatçı, bu sürenin 5 gününü 500 metrelik Bulgaristan- Türkiye sınırında geçiriyor. Kapıkule’ye cuma günü gelen bir TIR, hem Türk, hem Bulgar sınırında görevli personel azlığı nedeniyle yarım kilometrelik mesafeyi ancak salı günü geçebiliyor.

İthalat tarafında TIR’ların yükün ve aracın en uygun şekilde konsolide edilmesi için bekletilmesi, taşıma sürelerine 3-4 gün ekledi. Buna Türkiye ve Bulgar sınır kapılarındaki işlemlerin yavaşlığı da eklenince yük sahibine 1 haftalık ‘ek’ gecikme ile ulaşmaya başladı. Sorunların çözümü için TİM’den ve hükümetten acil destek bekleyen ihracatçı, özellikle ihracatın arttığı bu yüksek sezonda Kapıkule ve Habur gibi çok yoğun geçiş yapılan kapılara memur takviyesi yapılması isteniyor. İhracat ekim ayında yüzde 13.1 artışla 15 milyar 732 milyon dolar oldu. Aylık bazda ihracatta tarihi rekor kırılırken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96.7’ya ulaşarak bir başka rekora imza attı. Ekim ayında ithalat ise yüzde 23.5 düşüşle 16 milyar 261 milyon dolara geriledi. İhracattan boş dönen TIR’ların oranı ise yüzde 70’e dayandı.

Kapıkule gibi yoğun noktalara takviye gerek
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Başkanı Bülent Aymen, yılın son aylarında artan ihracatın, kurdaki yükselişle bu yıl daha da hızlandığını ancak talepteki bu artışa karşın teslimat sürecinde büyük sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Aymen, “Yabancı müşterilerimizin Çin yerine bizi tercih etmesinin nedenlerinden biri de teslimat sürelerimizdi. Ancak teslimat süreleri 1 haftaya yakın uzadı. Zaten navluna gelen zam ithalatçıyı zorluyor. Bir de üstüne teslimatlarda yaşanan bu gecikmeler rekabet gücümüzü zayıflatıyor. TİM’in bakanlıklara bu sıkıntıyı aktarması gerekiyor. Özellikle bu yüksek sezonda Kapıkule gibi yoğun geçiş yapılan kapılara memur takviyesi yapılması gerekiyor” dedi.

Cuma Kapıkule'deki TIR salı ancak Bulgaristan'da
Otomotiv yan sanayi firmalarından Kanca’nın İhracat Sorumlusu Fatih Taş, “Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında hafta içi minimum 5 km hafta sonu ise 20 km’ye ulaşan TIR kuyrukları mevcut. Özellikle Bulgar kapısında süreç daha yavaş yürüyor. Kapılar hem Bulgaristan hem de bizim tarafta dönemsel eksik memurlar ile çalışıyor, Cuma akşamı Kapıkule'ye varıldığında Türk ve Bulgar kapılarında işlemlerinin bitmesi, Bulgar toprağına geçmesi salı gününü bulabiliyor. Öte yandan ithalatta yük 4-5 gün depolarda bekletiliyor. İhracatlarımızın transit süreleri son dönemde 1 hafta kadar uzadı” diye konuştu.

Bulgar hükümeti ile temaslar hızlandırılmalı
Lojistikte yaşanan bu aksaklık nedeniyle müşterilerle de sıkıntı yaşamaya başladıklarına dikkat çeken Taş, “Bu konuda ‘EX Works’ çalıştığımız (Navlun, sigorta ve tüm diğer masrafları alıcının karşıladığı bir teslim şekli) masraflarını müşterilerimizden dahi yükü resmi taşıyıcılarına daha erken vermemiz yönünde ricacı oluyorlar. Bu durum yoğun olan imalat programımızı daha da sıkılaştırıyor” dedi. Taş, ihracatçının sorunların giderilmesi için TİM ve hükümetten acil destek beklediklerini, sınır geçişlerinin hızlanması için özellikle Bulgar hükümeti ile temasların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

UND, ithalatçıya 'yükü bekletmeyin' çağrısı yapıyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, taşımacılıkta yaşanan sorunlar nedeniyle rekabet güçlerinin azaldığını vurgularken, ihracatın da bu durumdan büyük zarar gördüğünü belirtiyor. DÜNYA’ya konuşan UND Yönetim Kurulu üyeleri, “İthalat yönünde yük bulamayan nakliyeciler Avrupa ülkelerinde beklemek zorunda kalıyor ya da ihracat yükünü taşıyabilmek için zararına olsa da boş dönüyor. Avrupa'dan boş dönen TIR sayısı yüzde 68 arttı. Yük bularak gelen taşımacılarımız ise hem ithalat yönünde sınır kapılarındaki yetersiz kapasite sebebiyle hem de ithalat prosedürleri ve müşteri kaynaklı gecikmeler sebebiyle beklemek zorunda kalıyor. Batı kara sınır kapılarımızda kronik hale gelmiş bekleme sorunlarının giderilmesi için ivedi tedbir alınması büyük önem taşıyor. Ancak UND olarak en büyük ricamız ithalatçı firmalarımızın teslim alacakları ithalat yüklerine dair işlemlerini ilk 24 saat içinde tamamlamaları. Şu anda süre 72 saati bulabiliyor, bu da ihracatta araç sıkıntısı doğuruyor" diye konuştu.

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.