Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) İlişkin Başvuruları Almaya Yetkili Gümrük İdareleri

Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) İlişkin Başvuruları Almaya Yetkili Gümrük İdareleri

01 Ağustos 2022

Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX – Registered Exporter System) kaydolarak REX numarası almak ve 25/12/2018 tarihli ve 501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar kapsamında menşe beyanı düzenlemek isteyen ihracatçılarımızın başvurularını alma hususunda tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimiz yetkilidir.

Aynı zamanda, 02/08/2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nin (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5) 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimiz bağlantıları gümrük müdürlüklerini REX başvurularının alınması hususunda yetkilendirebilmektedir.

Bu çerçevede, yetkilendirilen gümrük idarelerimizin bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yetkilendirilen Gümrük İdaresi

1.

Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Yetkilendirme yapılmamıştır. Başvurular doğrudan Bölge Müdürlüğüne yapılabilir.

2.

Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 • Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü

 • Çerkezköy Gümrük Müdürlüğü

 • Çanakkale Gümrük Müdürlüğü

3.

Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 • İskenderun Gümrük Müdürlüğü

 • İsdemir Gümrük Müdürlüğü

4.

Doğu Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Yetkilendirme yapılmamıştır. Başvurular doğrudan Bölge Müdürlüğüne yapılabilir.

5.

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 • Trabzon Gümrük Müdürlüğü

6.

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 • Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüğü

 • Dilovası Gümrük Müdürlüğü

 • Derince Gümrük Müdürlüğü

 • Gebze Gümrük Müdürlüğü

 • İzmit Gümrük Müdürlüğü

 • Karabük Gümrük Müdürlüğü

 • Zonguldak Gümrük Müdürlüğü

 • Sakarya Gümrük Müdürlüğü

 • Bolu Gümrük Müdürlüğü

 • Karadeniz Ereğli Gümrük Müdürlüğü

 • Bartın Gümrük Müdürlüğü

7.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 • İzmir Gümrük Müdürlüğü

 • Aliağa Gümrük Müdürlüğü

 • Adnan Menderes Gümrük Müdürlüğü

 • Uşak Gümrük Müdürlüğü

 • Aydın Gümrük Müdürlüğü

 • Manisa Gümrük Müdürlüğü

 • Denizli Gümrük Müdürlüğü

 • Afyonkarahisar Gümrük Müdürlüğü

8.

Fırat Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 • Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüğü

 • Malatya Gümrük Müdürlüğü

 • Sivas Gümrük Müdürlüğü

 • Elazığ Gümrük Müdürlüğü

9.

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 • Gaziantep Gümrük Müdürlüğü

10.

Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Yetkilendirme yapılmamıştır. Başvurular doğrudan Bölge Müdürlüğüne yapılabilir.

11.

İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Yetkilendirme yapılmamıştır. Başvurular doğrudan Bölge Müdürlüğüne yapılabilir.

12.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 • Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

 • Atatürk Havalimanı Kargo Gümrük Müdürlüğü

 • Beylikdüzü Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

 • Ataürk Havalimanı Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 • Erenköy Gümrük Müdürlüğü

 • Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü

 • Haydarpaşa Gar Gümrük Müdürlüğü

 • Muratbey Gümrük Müdürlüğü

 • İstanbul Deri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 • Karaköy Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

 • Pendik Gümrük Müdürlüğü

 • Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 • Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 • Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

 • Zeytinburnu Gümrük Müdürlüğü

 • İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

 • İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü

 • İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü

13.

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 • Hopa Gümrük Müdürlüğü

 • Rize Gümrük Müdürlüğü

14.

Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 • Adana Gümrük Müdürlüğü

 • Botaş Gümrük Müdürlüğü

 • İncirlik Gümrük Müdürlüğü

 • Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğü

 • Mersin Gümrük Müdürlüğü

 • Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

 • Taşucu Gümrük Müdürlüğü

 • Yumurtalık Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü

15.

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 • Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü

 • Ankara Gümrük Müdürlüğü

 • Aksaray Gümrük Müdürlüğü

 • Konya Gümrük Müdürlüğü

 • Karaman Gümrük Müdürlüğü

 • Esenboğa Gümrük Müdürlüğü

 • Ürgüp Gümrük Müdürlüğü

 • Kayseri Gümrük Müdürlüğü

 • Kırşehir Gümrük Müdürlüğü

 • Niğde Gümrük Müdürlüğü

16.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

 • Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü

17.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Yetkilendirme yapılmamıştır. Başvurular doğrudan Bölge Müdürlüğüne yapılabilir.

https://www.ticaret.gov.tr/duyurular/kayitli-ihracatci-sistemine-rex-iliskin-basvurulari-almaya-yetkili-gumruk-idareleri

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.