Ventur Gümrük Müşavirliği

Güncel Haberler

Türkiye Aynı Gün Besilik Sığır İthalatına Ve Koyun İhracatına İzin Verdi

Türkiye Aynı Gün Besilik Sığır İthalatına Ve Koyun İhracatına İzin Verdi

Böylesi belki de ilk kez yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı aynı gün hem besilik sığır ithalatına hem de kasaplık erkek koyun ihracatına izin verdi....
Haber Detayı
Fed’in Enflasyonu Düşürmesine Daha Çok Var

Fed’in Enflasyonu Düşürmesine Daha Çok Var

Fed’in temmuz ayı toplantısı tutanakları, 40 yılın zirvesine çıkan enflasyonla mücadelede, yüzde 2 hedefine doğru inişe geçildiğinden emin olunana dek faiz artışlarının süreceğine işaret ediyor....
Haber Detayı
İhracat Desteklerinin Kapsamı Genişletildi, Tutarları Artırıldı

İhracat Desteklerinin Kapsamı Genişletildi, Tutarları Artırıldı

Türk şirketlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerinin ve ihracat olanaklarının artırılması için bir dizi destekte bulunulacak....
Haber Detayı
Ren Nehri’nde Sular Çekildi, Taşımalar Aksıyor

Ren Nehri’nde Sular Çekildi, Taşımalar Aksıyor

Kuraklık Almanya’nın sorunlarına bir yenisini daha ekledi. Ren Nehri’nde su seviyesinin rekor düşük düzeylere gerilemesi, ülkenin su yolu taşımacılığının yüzde 80’inin gerçekleştirildiği rotada sevkiyatları aksatıyor....
Haber Detayı
MSC’den İyimser Senaryo, Türkiye Küresel Resesyonda Pozitif Ayrışabilir

MSC’den İyimser Senaryo, Türkiye Küresel Resesyonda Pozitif Ayrışabilir

Dünyanın en büyük konteyner hat operatörü MSC, Türkiye’nin beklenen küresel resesyondan diğer ülkeler kadar etkilenmeyeceğini, hatta lojistik avantajlarıyla pozitif ayrışabileceğini öngörüyor....
Haber Detayı
İhracatçı Şirketlere Verilecek Destekler Belirlendi

İhracatçı Şirketlere Verilecek Destekler Belirlendi

İhracatın sürdürülebilir artışının sağlanması için şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan (DFİF) yapılacak ihracat destekleri belirlendi....
Haber Detayı
 Yaşadığımız Krizin Reçetesi Üretim Ve İhracat

Yaşadığımız Krizin Reçetesi Üretim Ve İhracat

Dünya ticaretinde dengelerin alt üst olduğunu söyleyen BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Yaşadığımız krizin reçetesinin üretim ve ihracat olduğu bilinciyle yeni pazarlar kazanmaya ve katma değerli ihracatla yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz” dedi....
Haber Detayı
Sanayiciden Tavanı Aşan Elektrik Fiyatı İsteniyor

Sanayiciden Tavanı Aşan Elektrik Fiyatı İsteniyor

Elektrik tedarik şirketlerinin, süreli kontratlarda geçerli olmak üzere sanayicilerden kilovatsaati 4,2 liraya varan fiyat istedikleri belirtiliyor....
Haber Detayı
Fed'den 'Kripto Varlık' Uyarısı

Fed'den 'Kripto Varlık' Uyarısı

ABD Merkez Bankası (Fed), bankalara kripto varlıklarla ilgili hizmetleri sunmadan önce yasal izinleri kontrol etme uyarısı yaptı.
...
Haber Detayı
Piyasalar Temkinli, Veri Gündemi Yoğun

Piyasalar Temkinli, Veri Gündemi Yoğun

Küresel piyasalar dünkü Çin sürprizi sonrası temkinli. Bugünden itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri gündeminin piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürmesi bekleniyor. ...
Haber Detayı

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.