4 lü Kıskaca Rağmen Yatırım İştahı Canlı

TÜRKONFED in destekleri ve SAM Araştırma’nın analizleri ile raporlaştırılan “Anadolu’nun Nabzı Anketi”nin 3. Çeyrek sonuçlarına göre iş dünyası girdi maliyetlerindeki artış, enflasyon, yüksek faiz, TL’deki değer kaybından oluşan dörtlü kıskaç içinde. Ancak buna rağmen iş insanlarının yarısı yılın son çeyreğinde yatırım yapacağını söylüyor.
Anadolu’nun Nabzı Anketi sonuçlandı. Ankete göre; Türkiye ekonomisi yılın son çeyreğine girdi maliyetlerindeki artış, enfl asyon, yüksek faiz, TL’deki aşırı değer kaybı gündemiyle giriyor. Ancak yatırım iştahı da var. Yılın son çeyreğinde yatırım yapacağını söyleyen iş insanlarının oranı yüzde 45,4’ü geçiyor. Yaşadıkları kıskaca rağmen iş insanları yüzde 44,4 ile şirketlerinin “mevcudu korudu” ğunu belirtirken, yüzde 42,4 ile “büyüdü”ğünü söyledi. Şirketi için “küçüldü” diyenler yüzde 13,2’de kaldı.
“Anadolu’nun Nabzı Anketi” artık her üç ayda bir Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) destekleri ve SAM Araştırma ve Danışmanlık’ın analiziyle okurlarımızla buluşuyor. 2021 yılının ilk iki çeyreğinin ardından üçüncü çeyrek için yapılan anket de tamamlandı. 14 sorudan oluşan ankete 44 kentten 304 iş insanı katıldı.
Anketin sonuçlarına göre son çeyrekte de iş insanları yatırım iştahını koruyor. Son çeyrekte yatırıma “evet” diyen iş insanlarının sayısı 138. İş insanlarının en çok “yeni yatırım” yapacağını belirtirken, bunu “tevsii- kapasite artırımı” takip etti. Üçüncü sırada Ar-Ge yatırımları var. Pandeminin ardından “dijitalleşme-bulut” yatırımları dördüncü, sınırda karbon vergisi uygulamasının yaklaştığı bugünlerde “sürdürülebilirlik” beşinci sırada yer aldı. Bunları “moda-marka”, “siber güvenlik” ve “diğer yatırımlar” izledi.
Yatırımların önündeki engel “ortam”

Yatırım yapmayacağını belirten iş insanlarının sayısı ise 166. Yüzde 79 ile “yatırım ortamının iyileşmemesi” en büyük sorun olarak ortaya çıkıyor. Bunu yüzde 6,6 ile “hukuk sistemi” izlerken, onu yüzde 2 ile “kredi/vade koşulları” takip ediyor. Ankete “diğer” yanıtını veren iş dünyasının dile getirdiği nedenler arasında “personel yetersizliği” ve “yeterli iş yok” seçenekleri de dikkat çekiyor.
“Firma verimliliği ve karlılığına yönelik ne tür önlemler alacaksınız?” sorusuna ise grafikte (sağ sayfa ortada) görünen maddelerin yanı sıra yine “diğer” seçeneği içinde ayrıştıran sonuçlar var. “İK yatırımı” ve “çalışan memnuniyeti” gibi cevaplarla firma verimliliği için insana yatırım yapacağını söyleyen iş insanları öne çıktı.

Piyasanın en büyük sorunu “hammadde”

“Piyasanın en önemli üç sorunu” nun sorulduğu soruda ise iş dünyasının neredeyse yarısı açık ara sorunlarının “hammadde fiyatındaki artış” olduğunu belirtti. Bunu yüzde 19,1 ile “tahsilat”, yüzde 15,1 ile “nakit sıkışıklığı” yüzde 7,6 ile “vadelerin uzaması”, yüzde 4,9 ile “tedarik sürelerinin uzaması”, yüzde 3,3 ile “kredi sıkışıklığı”, yüzde 2,6 ile de “ödenmeyen çekler” izledi.
İlk 3'te 4 temel sorun

Anketin en can alıcı sorularından biri “Türkiye ekonomisinin şu anda çözülmesi gereken en önemli sorunları nelerdir” şeklinde. Her anket katılımcısından en önemli üç sorunu belirtmesi istenirken, ilk sıraya iki seçenek birlikte yerleşti. Ankete katılan 304 iş insanından 168’er kişi “girdi maliyetlerinde artış” ve “enfl asyon” dedi. İkinci sırada “yüksek faiz/finansmana ulaşım” 166 kişinin tercihi ile ikinci önemli sorun olurken, 106 kişinin işaretlediği “TL’deki aşırı değer kaybı” üçüncü en önemli sorun oldu. Böylece bu dört sorun iş dünyasının Türkiye’ye dair en büyük sıkıntısı olarak öne çıktı. Çeyrekler bazında değerlendirildiğinde “TL’deki aşırı değer kaybı” seçeneği dikkat çekiyor. İlk çeyrekte “diğer” seçeneği içinde sadece yüzde 0,3 olarak belirtilen “TL’deki aşırı değer kaybı” seçeneği ikinci çeyrekte yüzde 33,4 ile çok hızlı bir şekilde öne çıktı. Üçüncü çeyrekte oran yüzde 39,4 oldu.
TÜRKONFED YÖNETİM KURULU BAŞKANI ORHAN TURAN 
“Ekonomide enflasyonu önceliklendiren adımlar atmalıyız”


Pandemi küresel ekonomide yarattığı sıkıntılar ile beklenenden daha büyük değişimlere yol açıyor. İş dünyası olarak alışık olmadığımız dönemler yaşıyoruz. Özellikle hammadde sıkıntısı ve fiyatlardaki artış sadece gelişmekte olan değil aynı zamanda gelişmiş ekonomiler için de büyük bir sorun yumağı oluşturuyor. Türkiye olarak küresel düzeyde yaşanan sorunlar ile mücadele ederken, içeride en önemli gündem maddesi olarak enfl asyon öne çıkıyor. Girdi maliyetlerindeki artış, yüksek faiz ve TL’nin aşırı değer kaybı, işletme sermayesine olan ihtiyacı artırırken, finansmana erişim kanallarının tıkanması da iş dünyasının öncelikli sorunları olarak görülüyor.

Tedarik zincirinin küresel ölçekte kırılması, lojistik, taşımacılık ve navlun maliyetleri ile önlenemez fiyat artışları ülke sanayimiz için de önümüzdeki dönemlerde yaşayacağımız sıkıntıların habercisi gibi. Geçtiğimiz hafta ülkemizin her bölgesinden gelen 70 iş insanı ile İzmir’de gerçekleştirdiğimiz genişletilmiş yönetim kurulu toplantısında da enfl asyon-faiz ve döviz kuru sarmalı ile hammadde ve tedarik zincirinde yaşanan aksamalar çözüm bekleyen sorun alanlarımız olarak öne çıktı.

Son 4-5 yıldır en büyük sıkıntı finansmana erişim ve ödeme... Pandemi ile birlikte bu sıkıntılar daha da arttı. Finansmana erişim kanalları tıkandı. Döviz kurundaki gelişmeler ve uluslararası emtia fiyatlarındaki artış da bunlara eklenince iş dünyamız hem finansman hem de rekabetçilik anlamında olumsuz etkilendi. Şirketlerin işletme sermayesine olan ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Bu noktada kredi kanallarının özellikle üretim ve ihracat odaklı işletmelerimizden başlayarak stratejik sektörlerdeki firmalarımızı da kapsayacak şekilde açılması gerekiyor. KGF’nin böyle bir dönemde etkin-denetimli kullanımı ve sahaya yansıyan sonuçlarını iş dünyası olarak görmek istiyoruz. Hammaddeden tedarik zincirine finansmana erişimden enfl asyona yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen iş dünyası yatırım iştahını korumak için üretmeye devam ediyor.

 

Kaynak:Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.