Türk ve Avusturyalı Şirketler Ortak Olacak

Avusturya ve Türk İnşaat Şirketleri İçin Üçüncü Pazarlarda Finansman ve İşbirliği Olanakları' başlıklı toplantıda Avusturyalı şirketler Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi inşaatçılarla bir araya geldi.
Avusturyalı şirketler üçüncü pazarlarda finansman ve iş birliği olanaklarını konuşmak üzere Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi inşaatçılarla bir araya geldi. İki ülkenin ihracat destek kuruluşları ve bankaların da katıldığı etkinliğe Avusturyalı şirketlerin ilgisi yüksek oldu.

Avusturya Ticaret Müsteşarı Georg Karabaczek Avusturyalı şirketlerin üçüncü ülkelerdeki potansiyel projeler için Türk şirketleriyle çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Avusturya Başkonsolosluğu Ticaret Ofisi (Advantage Austria) ile Türkiye Müteahhitler Birliği’nin ortak etkinliğine katılımın beklenin üzerinde olduğuna dikkat çeken Karabaczek “Biz 10 Avusturyalı şirket beklerken 20 şirket katıldı. Bu ilgi, pandemi nedeniyle 1,5 yıldır bir araya gelemeyen şirketlerin Türk şirketleriyle buluşmaya can attığını gösteriyor. Avusturyalı firmalardan bazıları yıllardır Türkiye’de iş yapıyor ama yine de Türk müteahhitlerle görüşmeye geldiler” diye konuştu. ‘Avusturya ve Türk İnşaat Şirketleri İçin Üçüncü Pazarlarda Finansman ve İşbirliği Olanakları’ başlıklı toplantıda Avusturya’nın resmi ihracat destek kuruluşu Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) ve Türk Eximbank yetkilileri de yer aldı. Finansman koşullarının paylaşıldığı panelin ardından katılım sağlayan 20 Avusturyalı şirket 16 TMB üyesi şirketle birebir görüşmelerde bulundu.

Şirketlerin finansman şartlarını Türk Eximbank ve OeKB yetkilileri ile görüşme fırsatı bulmaktan oldukça memnun olduklarına dikkat çeken Karabaczek “Mart ayında gerçekleştirdiğimiz online toplantının ardından bazı Avusturyalı ve Türk firmalar arasında olası iş birlikleri hakkında görüşmeler başlamıştı. Bu etkinlik karşılıklı güvenin gelişmesi ve bu fikirlerin eyleme geçmesi için bir başlangıç olacak. Bu etkinliği her yıl tekrarlamak istiyoruz” dedi.

‘Batı Avrupa mesafesini koruyor’
Avrupa’nın tüm altyapısının yaşlandığına ve yenilenmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, “Şimdiye kadar Afrika ve Orta Doğu’yu konuşuyorduk, şimdi Avrupa’nın altyapısının yenilenmesinde rol alıp alamayacağımızı konuşmaya başladık. Bazı yasak veya siyasi engellerle önümüzü kapatmazlarsa Avrupa’da bir açılım yapmalıyız” dedi. Türk müteahhitlerin Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk ve Kosova’da üstlendikleri projelerle Doğu Avrupa’ya girdiğini hatırlatan Eren “Ancak Batı Avrupa, şirketlerinin bizimle rekabet edemeyeceğinden ve işlerini ellerinden alacağımızdan endişe ettikleri için hâlâ bizden uzak duruyor. Günün sonunda projeleri daha ekonomik bir şekilde yapmak isterlerse bize kapıyı açacaklar” diye konuştu.

Ame International, Andritz, Aqua Power, Deltabloc, Machines- Plants, Global Hydro, Herz, Linsinger, Plasser & Theurer, Thales, Wabag, Voith, Vakifb ank International AG, Waagner Biro, Weitzer Parkett ve Zeman gibi Avustruyalı şirketlerin yer aldığı etkinlikte dünyanın önde gelen iskele kalıp üreticilerinden Avusturyalı Doka’yı Doka Türkiye Genel Müdürü Ender Özatay temsil etti. Şirketin Türkiye, Irak ve Türki cumhuriyetlerdeki faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Özatay Türkiye’deki kamu-özel iş birliği projelerinde önemli rol üstlendiklerine dikkat çekti.

Bankalar finans şartlarını anlattı
“Kırmızı listemizdeki ülkelerde devlet garantisi istiyoruz”
Erwin Marchhart - OeKB İhracat Hizmetleri Kıdemli Direktörü: 10, 14 ve 18 yıllık geri ödeme koşullarına ek olarak inşaat süresini de ekliyoruz. Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Eritre, Haiti, Kuzey Kore, Mali, Filistin, Somali, Güney Sudan, Sudan, Venezuela ve Zimbabwe yalnızca üçüncü ülke garantileri olduğu durumunda çalıştığımız kırmızı listemizdeki ülkeler. Türk Eximbank ile yaptığımız anlaşma riskleri paylaşma açısından önemli. Bu ülkelerde maliye bakanlıklarından devlet garantisi de talep ediyoruz. Ayrıca çevresel ve sosyal açıdan güvenli olmayan projeleri desteklemiyoruz.

“Projenin erken evresinde bankaların dahil edilmesi önemli”
Michael Tancsits - RBI Raiff eisenbank International, Küresel İhracat Finansman Uzmanı: İhracat kredi kuruluşları bizim gibi özel sektör bankaları için işlemleri daha güvenilir hale getiriyor. Orta ve Doğu Avrupa’yı ana pazarımız olarak görüyoruz ancak küresel bir yaklaşımımız olduğu için Afrika gibi zorlu pazarlarda da finansman sağlıyoruz. Bankaların erken evrelerinde projelere dahil edilmesi şirketler için fayda sağlayacaktır. Büyük projelerde bankalarla iş birliği yapıyoruz. Büyük altyapı projelerinde, borçlanan kim, proje nerede gerçekleştiriliyor ve çevresel-sosyalyönetişim dostu mu gibi soruların yanıtları bizler için önemli.

“Kumarhane yapmak için başvuran Afrika ülkesi oldu”
Sylvia Sedlacek - KfW-IPEX Mobilite ve Taşımacılık Direktörü: Afrika’daki kamu-özel işbirliği (KÖİ) projeleri yeni bir gelişme ve KÖİ olarak kabul edilebilecek çok az proje var. Ancak projeye bir ihracat kredi kuruluşu dahil olduğunda tarafımızca reddedilmeyecektir. Projenin türü, ülke için gerekli olup olmadığı, ülkeye yönelik IMF kaynaklı bir kısıtlama olup olmadığı gibi kriterlere bakıyoruz. Bir Afrika ülkesi kumarhane yapmak için başvurmuştu mesela. Proje çevresel ve sosyal olarak güvenli değilse, onu desteklemiyoruz. Kömür ve nükleer enerji gibi projeleri de desteklemiyoruz.

“2005’ten beri Afrika pazarındayız”
Zehra Türköz Sayar – Türk Eximbank Küresel Kredi ve İlişkiler Direktörü: 2005 yılında Sudan’da bir köprü projesi ile Afrika’daki projeleri desteklemeye başladık. Özellikle hedefl ediğimiz bir bölge yok ancak özellikle altyapı projelerine olan talebin yüksek olduğu Sahra Altı Afrika bölgesinde yüksek talep ve ihtiyaç söz konusu. Geleneksel pazarlarımız Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ve bugüne kadar enerji, ulaşım, bölgesel bağlantı, demiryolu ve portal sanitasyon projelerini destekledik.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.