İşte Yeni Dönemde Sirketleri Bekleyen Fırsatlar

CEO’lar yeni dönemde mutluluğa yatırım yapan ve Z kuşağını anlayan şirketlerin öne çıkacağını belirtti.
Türkiye’deki özel sektörün yüzde 60’ını temsil eden şirketlerin yöneticilerinin üye olduğu Vizyon 100 oluşumu, “Pandemi Sonrası Şirketler İçin Yeni Fırsatlar” konulu bir toplantı düzenledi.

Toplantıda, CEO’lar genelde iş yapış biçimlerinin değiştiğini ve dijitalleşme konusunda 5 yılda alınacak yolun pandemi sürecinde hızla alındığını belirtti.

CEO’lar yeni dönemde insanların mutluluğuna yatırım yapan ve Z kuşağını anlayan şirketlerin rekabette öne çıkacağını ifade etti.

Toplantının moderatörlüğünü Başarsoft CEO’su ve YASAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alim Küçükpehlivan yaptı.

İşte yeni dönemin fırsatları
20 CEO, pandeminin insanlarda yarattığı değişimi, şirketler için önümüzdeki dönem oluşan fırsatları sıraladı.

Pandeminin insanlar üzerinde yarattığı değişim ve CEO’lar dikkat çektiği fırsatlar özetle şöyle:

- Herkes e-ticareti benimsedi. İnternet altyapılı işler önem kazandı.

- Her türlü güvenlik bir fırsat olarak karşımızda duruyor.

- Hazır yemekte büyük fırsatlar olduğu görüldü.

- Mutlu insanın ne kadar önemli olduğunu anladık. İnsani değerlerimizi hatırlamak en önemli fırsat oldu. Gençliğe dokunmak büyük bir fırsat olarak duruyor.

- Pozitif açıdan bakılınca dijitalleşme için pandemi olumluydu. Yazılım sektörünün çok daha büyüyeceğini gördük. Kadınlardan teknoloji sektörüne katılımın çok da fazla olacağı görünüyor.

- Herkes dünyayı daha fazla düşünmeye başladı. İş gücüne yüzde yüz güvenin olmadığı ortaya çıktı. Önümüzdeki dönem insana bağlı olmadan çalışan iş modelleri gerekiyor.

- Son 10 yılda üretim Asya’ya kaymıştı. Pandemiden sonra Çin’den uzaklaşma başladı. Avrupa ve ABD üretimini bu coğrafyaya kaydırıyor. Türkiye bu açıdan avantajlı.

- Önümüzdeki dönemin en önemli fırsatı çalışanların mutluluğunu oluşturabilmekle başlayacak. Mutsuz çalışanlar iş değiştiriyor, verimsizleşiyor.

- Firmaların iki özelliğe ihtiyacı olduğu görüldü: Startuplar kurumsal yapıya bürünmeli, kurumsallar startuplar gibi hızlı ve esnek olmalı.

- Teknolojiyi iyi kullanan firmaların her zaman rekabette öne çıktığı görüldü.

- Evden yapılacak işler artıyor. Bu kadınlar için çok önemli bir fırsat.

- Kargo şirketleri için müşteri profili ve beklentisi değişti. Müşteri talebi 4 kata çıktı, bireysel alıcılar fazlalaştı. Adres sayısı yükseldi, paketlerin boyutu küçüldü. Kargo şirketleri kendilerini teknoloji şirketi olarak konumlandırdı. Teknolojiyi iyi kullanan kazanacak.

- Pandemiye rağmen 2020’de tüm dünyada internetin payı ancak yüzde 30 oldu. Hala tüketiciler mağazalardaki deneyimi keyifli olarak görüyor. Veriyi iyi kullanan firmalar için önemli fırsatlar var.

- Artık dünyada yaş sınırı kalktı. E-ticaret, e-bankacılık vb. Başında e olan her şey çok talep görmeye başladı. Çok talep de görecek.

- Hijyen alışkanlığımız, dışarıda yemek yeme alışkanlığımız her şey değişti. Sağlıklı gıda tüketiyoruz, insanlarda vegan olma durumu arttı. Çevreye duyarlılık artıyor. Bütün değişimler fırsat sunuyor.

- Bütün sektörler için her problemin bir dijital çözümü olduğu görüldü. Dijitali odağa alırsak her sektör için fırsat var.

- Satılan her 4 oyuncaktan birini yetişkinler kendi için almaya başladı. Bu yeni bir fırsat.

- Teknoloji nereye gidiyorsa sektörler oraya gidiyor. Tıp da oraya gidiyor.

- Çalışanlar bu süreçte yüzde 25 yer değiştirdi. E-ticaret, lojistik, eğitim, gıda, bilişim, mühendislik tüm bu branşlarda fırsat var.

- Yeni kuşak ne için işe girdiğini biliyor. Nerede çalışmak istediğini biliyor. Yeni nesle hitap eden farklı ofisler, yeni nesil çalışanları çekmek için bir fırsat.

- Ocak ayında yazılımcılarımıza yapacağımız zamlar şirketlerimizin kaderini belirleyecek.

- Pandemi başladığında herkes bilgisayarından Excel dosyalarına baktı ve hesap yaptı. Birinci aşama işlerin bize ne getirdiği oldu. “Biz bunu mu istiyoruz” şoku atlatıldıktan sonra insanlar pandemi sürecinden güçlenerek çıktılar.

- Geleceğin teknolojisi yapay zeka. Yapay zekayı zaten insanlar kullanacak. Daha az çalışma saatleri olacak. Yapay zeka her sektör için alternatif fırsatlar sunuyor.

- Z kuşağı ile nasıl iletişim kurmamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Bunu en erken öğrenen şirketler en kazançlı şirketler olacak.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.