Sanayi İhracatımızın Yüzde 20 si Yüksek Teknoloji Ürünü

Başkent Ankara, teknolojiye dayalı sanayi üretiminde merkez konumunda bulunuyor. Bunda savunma sanayisinin büyük payı var. İhracatında ileri teknoloji ürünlerin payı yüzde 19,8 olan kent, yeni sanayi yatırımlarına da doymuyor. Mevcut OSB’lerde 100’ün üzerinde fabrika inşaatı sürüyor. Ayrıca ASO 1. ve 2. OSB’ler genişleme alanlarıyla iki kat büyüyecek.
Ankara’daki sanayi ve işgücü teknoloji seviyesinde fark yarattı
Nurettin ÖZDEBİR / Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara, sanayi üretiminde teknoloji odaklı. Savunma sanayisinin burada olması ve bu sektörde yetişen mühendislerin, işçilerin sirkülasyonla diğer firmalara gitmeleri veya kendi firmalarını kurmaları Ankara’nın teknoloji seviyesinde ciddi bir fark yarattı. Ankara’nın ihracatının yüzde 82’sini sanayi ürünleri oluşturuyor. Bunun yüzde 19,83’ü de yüksek teknolojili ürünlerden meydana geliyor. Düşük teknolojili ürünlerin oranıysa yüzde 5. Orta düşük teknoloji yüzde 8,26, orta yüksek teknoloji yüzde 10,34 paya sahip. Bu anlamda Ankara diğer illerden farklı bir konuma sahip. Kilogram fiyatı 800 Euro’yu bulan ürünler var. Ankara’da 13 organize sanayi bölgesi (OSB) var. Bu bölgelerin ikisini Ankara Sanayi Odası (ASO) kurdu. Bunlardan biri Sincan’da bulunan Ankara Sanayi Odası 1. OSB. Bu bölgenin alanı yaklaşık 10 milyon metrekare. Yüzde 100 dolduğu için 10 milyon metrekare daha büyütüyoruz. Sanayi havzası dediğimiz yerde OSB’lerimiz var. Orada da Ankara Sanayi Odası 2. OSB var. Bu OSB’nin alanı da 5 milyon metrekare. Burayı da 2 kat büyütüyoruz. Ankara’da hızlı bir sanayileşme var. 2. OSB’de 100’ün üzerinde fabrika inşaatı devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 26 fabrikanın açılışı yapıldı.

İKAME PARA İLE İŞ HACMİ ARTAR
Sanayide iş var, ama sanayici para kazanıyor mu? Firmalarımızın borçluluk oranları oldukça yüksek. Borsaya kote olan şirketlerde yüzde 250, kote olmayan şirketlerde de yüzde 500’e varan borçluluk söz konusu. TÜİK verilerine göre reel sektörün 168 milyar TL KDV alacağı var. KDV’nin sanayicinin üzerinde yük olarak kalmaması gerekiyor. Bizim görevimiz, nihai tüketiciye giden KDV’yi arada tahsil etmek. Bu tahsil yükümlülüğü bize verilmiş. Ancak bunun karşılığında stokumuzda bulunan malların yükü var. Ayrıca ihracattan ve indirimli KDV’den alacağımız var. Bu alacaklar bizim sermayemizin erimesine neden oluyor. 1930’lu yıllarda büyük buhran döneminde uygulanan ikame para yöntemi devreye alınabilir. Maliye Bakanlığımız, bizim indirilecek KDV’lerimizi teminat olarak kabul etsin. Çalıştığımız bankalarda açacağımız özel bir hesaba bu bedel karşılığında çek kesme hakkı tanınsın. Bu da Hazine’nin likidite durumuna göre 12 ay ya da 24 ayda kullanılabilir. KDV’nin karşılığı ödendiği için KDV sıfırlanacak. Ayrıca her çek 3 ay vade ile yazılacak. Dolayısıyla indirilen vade sıfırlandığına göre ay içinde tahsil edilen KDV brüt olarak Hazine kasasına yatırılabilir. Çekin 3 ay vadeli yazılması sirkülasyonu sağlayarak iş hacminin artmasını sağlar. İşletmelerin sadece bankalara ve devlete değil, birbirine de borçları var. İşletmelerin birbirine olan borçları da bu çekle ödenir. Yalnız bu çek nakde çevrilemez, döviz veya altın alınamaz. Sadece iş için kullanılabilir. Çekin vadesi geldiği zaman da çek kimdeyse devlete yapacağı ödemeyi bununla yapar. Bu da iş hacminin 5 misli artmasını ve devletin de 5 misli para toplamasını sağlar.

NÜKLEERDE 4’ÜNCÜ NESİL SANTRAL İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Ankara’da nükleer enerji konusunda da 10 yıl öncesine dayanan bir çalışmamız var. Bir yandan nükleer santrale malzeme tedariki için hazırlanırken, santrali kendimiz de yapabilmek için çalışmaya başladık. Bu arada dünyadaki gelişmeleri de takip etmeye çalışıyoruz. Şu anda Akkuyu’da devam eden santral sıcak sulu bir tesis. Dünya Atom Enerjisi Konseyi de bu santraller yerine 4’üncü nesil santrallere geçilmesini istiyor. 4’üncü nesil santrallerden de 6 model tavsiye etti. Bu santralleri inceledik. Erimiş tuz reaktörlerinin çok daha yapılabilir olduğunu, sıcak sulu santrallerde kullanılan çok özel malzemelere ihtiyaç duymadığını ve sıfır basınçta çalıştığını gördük. Güvenlik açısından risk daha düşük ve yakıt verimliliği daha yüksek. Bunu yapabileceğimize ikna olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bizi destekledi. Bir ekip oluşturuldu. TÜBİTAK’tan 30-35 kişilik bir gurup projenin Ar-Ge’sini yapıyor. Özel sektörden firmalar da projede var. Onlar da reaktörün mekanik kısımlarıyla ilgili çalışmalar yürütüyor. Dünya Atom Enerjisi Konseyi’ne bu çalışmalarımız bildirildi. Bu işin resmileşmesi ve fonlanması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından, hazırlanan strateji planının imzalanıp, dünyaya duyurulması lazım.

Model Fabrika, firmaları yalın üretim ve Endsütri 4.0’a hazırlıyor
Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri verimlilik. Aslında Türkiye’nin iki büyük sorunu var. Biri cari açık. Eve gelen para harcamalara yetmiyorsa dışarıdan borç almak mecburiyetindeyiz. Başkasından borç alıyorsanız onun güdümünde kalırsınız. Bundan bir an önce kurtulmamız lazım. Ancak cari açığı devlet vermiyor. Bu bireylerin tek tek yaptığı tercihlerin bir sonucu. İkinci önemli sorun ise verimlilik. Bu çok farkında olmadığımız bir husus. Bunu uzun zamandır dile getiriyorum. Türkiye’nin ilk Model Fabrikası’nı biz kurduk. Burada eğit-dönüş programlarıyla firmalara yalın üretim konusunda nasıl dönüşeceklerini öğretiyoruz. Çok çarpıcı sonuçlar çıkıyor. İhracat yapan, ürününü satan, yıllardır ayakta duran bir firmanın verimliliğinin yüzde 150-200 artmasını aklım almıyor. Verimlilik yüzde 200 artıyorsa, daha öncesinde yüzde 200 verimsizlik var demektir. Bu verimsizlikle nasıl rekabet ediyorlar, ayakta kalabiliyorlar? Bu, sanayi toplumu olabilmemiz için daha fazla çaba sarfetmemiz gerektiğini gösteriyor. Almamız gereken epey bir yol var. Endüstri 4.0 önümüzdeki yıllarda rekabette daha yıkıcı olacak bir süreç. Verimlilikte müthiş artışlar olacak. Bu artışla beraber çok daha yıkıcı bir rekabet gelecek. Bu, firmaların çok dikkat etmesi gereken önemli bir konu. Bizde ASO olarak hem Endüstri 4.0 hem de yalın üretime firmalarımızı hazırlamaya çalışıyoruz.

 

Kentte, sosyal ve kültürel doku eksikliği giderilmeli
Ankara’da 300 binin üzerinde üniversite öğrencisi var. Ülkemizdeki 10 araştırma üniversitesinden 4’ü Ankara’da. 130 Ar-Ge merkezi, 39 tasarım merkezi, 10 teknopark var. Ankara’daki bazı fonksiyonlar ülkemizin ekonomik başkenti diyebileceğimiz İstanbul’a kayıyor. İstanbul’da Merkez Bankası binası yapılıyor. O da Ankara’dan gidecek. Bu boşluğu Ankara sanayi ile dolduracak. Sanayimiz ve yüksek teknolojimizle çok güzel şeyler yapacağız. Uzay ve Havacılık OSB başlı başına bir hikaye. Uzay ve hava araçlarına yan sanayi olacak firmalarımızı orada topladık. Altyapısı tamamlanmamasına rağmen üretime başlayan firmalar var. Bana göre Ankara’nın en büyük eksiği, sosyal ve kültürel dokunun az olması. Bu eksikliğin giderilmesi gerekiyor.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.