Özel İklim Yasası Yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, iklim değişikliği ve yeşil dönüşüm çalışmalarının bütün olarak çıkarılacak "İklim Kanunu" kapsamında yürütüleceğini açıkladı. Yeşil Mutabakat'ın olmazsa olmaz bir süreç olduğunu kaydeden Kurum, "Yeni bir kalkınma dönemi yaşanacak, Türkiye yeşil kalkınmada lider ülkelerden biri olacak" dedi.
Türkiye, iklim değişikliği ve Yeşil Mutabakat uyum çalışmalarını bir bütün olarak çıkarılacak “İklim Kanunu” kapsamında yürütmeye hazırlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “İklim kanunu”nun kısa sürede TBMM’den geçirilmesinin planlandığını belirterek, Türkiye’nin 2053 yılında “sıfır” emisyon hedefine ulaşabilmesi için yürütülecek tüm faaliyetlerin bu yasal şemsiye altında yürütüleceğini açıkladı. Bakan Kurum, İklim Şurası’nın da Ocak ayında toplanacağını bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum düzenlediği sohbet toplantısında gazetecilere Türkiye’nin kabul ettiği Paris Anlaşması ardından yürütülecek yeşil uyum çalışmaları ve 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’da açılacak Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi hakkında bilgiler verdi. Türkiye’nin Paris İklim anlaşmasını oybirliği ile TBMM’den geçirerek kararlılığını gösterdiğini belirten Kurum, “Yeşil Mutabakat Türkiye için olmazsa olmaz bir süreçtir” dedi.

İklim Değişikliği Başkanlığı
Bakan Kurum’un verdiği bilgiye Cumhurbaşkanı’nın duyurduğu şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği adını alacak bakanlık bünyesinde kurulacak İklim Değişikli Başkanlığı tüm Yeşil Dönüşüm çalışmalarının koordine edildiği bir idare olarak örgütlenecek. Ülke ve sektörler bazında tüm emisyon hedefl erini izleyecek olan başkanlı, sektörlere önderlik edecek ve yol gösterecek. Sektörlere verilecek yeşil dönüşüm desteği ve iklim finansmanı başkanlık tarafından yönetilecek.

Yeşil kalkınma dönemi
Murat Kurum, yeşil dönüşümün aynı zamanda yeni bir kalkınma hamlesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Tarihte sanayi devrimi, bilgi teknolojileri devrimleri yaşandı. Bu süreçleri doğru okuyan ülkeler büyüdüler. Şimdi dünya; yeni bir dönemi, yeni bir süreci; Yeşil Kalkınma Devrimi’ni yaşamaktadır, bu sürecin lider ülkelerinden biri de Türkiye olmalıdır. Ülkemizin; yenilenebilir enerji, yerli elektrikli araç, sıfır atık ve temiz üretim noktasında büyük bir potansiyeli var. Biz yeşil kalkınma hamlemizle; bu potansiyeli en yüksek dereceye çıkaracağız. ”

Kamuoyu farkındalığı oluştu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ulusal hem de uluslararası ölçekte sel, kuraklık, yangın gibi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kaynaklanan afetlerin sayısının arttığına dikkati çekti ve şöyle dedi: “Ülkemizde de kamuoyu farkındalığı oluşmuş ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına yönelik beklenti artmıştır. Yeşil kalkınma devrimi; bu yöndeki kararlılığı net bir şekilde ortaya koyacak, devletimizin kamuoyuna bu konuyu en üst düzeyde ele aldığını göstermesini ve halkın desteğinin kazanılmasını sağlayacaktır.”

Türkiye’nin İklim Değişikliği Yol Haritası belirlendi
Murat Kurum, Türkiye’nin Yeşil Mutabakat’la ilgili yol haritasını şöyle açıkladı:

1-Kamu ve özel sektörümüz, üniversitelerimiz, çevre kuruluşlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, gençlerimizden oluşan geniş bir istişare mekanizması kuracağız. Ocak ayında ilk defa tüm tarafl arın katılımıyla İklim Şurası’nı gerçekleştireceğiz. Buradan elde edeceğimiz çıktılar ülkemizin de bu konuda bir yol haritası olacaktır.
2-İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu’nu yapılandıracağız.
3-İklim Değişikliği Başkanlığı’nı kuracağız.
4-Planlamaya uygun, ihtiyaç duyduğumuz yasa ve mevzuatları geliştireceğiz. Meclisimiz de İklim Kanunu kapsamında çalışmalarını yapıyor. İnşallah bu yıl İklim Kanunu da Meclisimizden geçecektir.
5-Paris Anlaşması kapsamında; Ulusal Katkı Beyanımızı güncelleyeceğiz.
6-Avrupa Birliği’nin uygulayacağı sınırda karbon vergisi yerine Kendi Emisyon Ticaret Sistemi’mizi kuracağız. Elde edilecek gelirle yine; tarımdan sanayiye, enerjiden şehirciliğe kadar tüm temiz üretim teknolojilerini ve iklim dostu yatırımları destekleyeceğiz. Akıllı teknolojileri sübvanse edeceğiz.
7-2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi’mizin yol haritası niteliğinde olacak, istisnasız tüm sektörlerimizi kapsayan “Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı”mızı hazırlayacağız.
8-Dünyanın, tüm üretim ve tüketim kalıplarını dönüştürecek olan yeşil ekonomiye geçiş sürecini, ülkemiz için ekonomik ve endüstriyel bir fırsata çevirecek adımları atacağız.
9-Kısa, orta ve uzun vadeli performans analizlerimizi yapacak; şeffaflık ve işbirliği temelinde tüm paydaşlarımız ve milletimizle paylaşacağız.
10-Tüm çalışmalarımızı; “Çevreye Saygılı İklim Dostu Şehirler” hedefiyle sınıfl andıracak, değerlendirecek, uygulamalarımıza yeni bir boyut kazandıracağız. Örneğin yeni bir sanayi alanını yaparken, bir şehirde kentsel dönüşüm yaparken, sosyal konut üretirken orada güneş panelleri yer alacak, atık getirme merkezi olacak. Atık sularını arıtan, kendi elektriğini üreten, atık yağını toplayan, yeşil etiket sahibi yapılar olacak.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.