Enerji Krizi Nükleeri Akladı

Uzmanlar yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda fosil yakıtlardan çıkışın sadece yenilebilir ile kapatılamayacağını, Avrupa'da ve dünyada küçük modüler nükleer reaktörlerin acilen bir temiz enerji seçeneği olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor
Avrupa Birliği’nin 2050 yılında karbon emisyonlarını net sıfır seviyesine indirme hedefi, Almanya ve Belçika gibi ülkelerdeki büyük nükleer santrallerin kapatılması, 2030-2050 yılları arasında AB genelinde kömürle çalışan elektrik santrallerinin de kademeli olarak sonlandırılması ve yenilenebilir enerjinin şu andaki ihtiyaca göre ölçeklendirilmesi için yeterli yatırımların olmaması, nükleer enerjinin yeşil dönüşümün ana unsurlarından biri olup olmaması gerektiğine ilişkin tartışmaları tekrar gündeme getirdi.

“Herkes Almanya kadar hızlı dönüşse bile yetmez”
Enerjisinin yüzde 80’ini fosil yakıtlardan sağlayan küresel ekonominin karbon emisyonlarını hızla azaltması için Wall Street Journal hesaplamalarına göre 100 trilyon kilowatt saat temiz enerji üretilmesi gerekiyor. Ancak bu hedefe 30 yıl gibi kısa bir sürede ulaşılması için her yıl 3,3 trilyon kilowatt saat temiz enerji artışı lazım. Fakat yeşil dönüşümün öncülerinden Almanya’da bile yenilenebilir yatırımları ihtiyaç duyulan hızda değil. 2021 yılı için rüzgar enerjisinde hedefi 4GW olan Almanya 1 GW üretim bile yapamadı. Öte yandan herkes Almanya kadar hızlı yenilenebilir enerji yatırımı yapsa bile WSJ hesaplarına göre bu 0,7 trilyon kilowatt saat temiz enerji getirecek - 3,3 trilyon kilowatt saat/yıl hedefinin 5’te biri...

Fermi Energia CEO’su ve kurucusu Kalev Kallements’in World Nuclear News için bu hafta kaleme aldığı yazısında da belirttiği gibi, yeşil dönüşümün parçası olması planlanan nükleer santraller Avrupa genelinde kapatılanlar veya Fukushima’da çevre felaketine neden olan gibi büyük nükleer santral değil, 4. nesil (Gen IV) gelişmiş “küçük modüler reaktörler” (small modular reactors - SMR).

“Doğalgaz fiyatı onlarca yıl düşmeyebilir”
Kallements, enerji dönüşümünde kömür ve doğalgaz santrallerinin hiç olmadığı hızda kapanmaya başladığı ve temiz enerji talebinin hükümet hedefl eri doğrultusunda hiç olmadığı kadar arttığı bir ortamda, nükleer enerjinin gerçek değerinin anlaşılacağı görüşünde. Kömürden doğalgaza geçişin doğalgaz talebini onlarca yıl çok güçlü seyrettireceğini ve bunun doğalgaz maliyetlerini uzun bir süre 80 Euro/MWh üzerinde tutacağını öngören Kallements, 3 nükleer santralini kapatmak üzere olan Almanya’da elektrik fiyatlarının 302 Euro/MWh‘ye ulaştığını, birçok sektörde kapanmalar olabileceğini, Avrupa için enerji krizinin daha yeni başladığını ve bunun siyasi sonuçlar da doğuracağını söylüyor.

“Ölçeklendirilebilecek küçük modüler reaktörlere ihtiyaç var”
“Dünyanın uzaydan gelmiş bir karbonsuzlaşma teknolojisine ihtiyacı yok, sunumlarda görülen reaktörlere veya ‘wow’ dedirecek tasarımlara da ihtiyacı yok. Dünyanın her yerinde geniş ölçekte kullanılabilecek ve düşük maliyetli SMR’lere ihtiyacı var” diyen Kallements nükleer konusunun Avrupa’da ve dünya genelinde bu 10 yılın en önemli konulardan biri haline geleceği görüşünde.

Ergimiş tuz reaktörler ve diğer 4. nesil reaktörler üzerine çalışmaları olan Fermi Energia kurucusu, politika yapıcıların nükleer teknolojiler konusunda bilgisinin yetersiz olduğuna ve mevzuat tarafında işlerin aksayabileceğine vurgu yapıyor. Ergimiş tuz reaktörleri yüksek basınçla çalışmıyor ve reaktör içi soğutma su ile değil, bu nedenle de geçmiş nükleer facialarda ortaya çıkabilecek reaktör patlaması, soğutma kaybı gibi kaza risklerinin tamamen önlenebilir olduğu belirtiliyor. Ayrıca ihtiyaca göre reaktör düşük veya yüksek güçte çalıştırılabiliyor. Ayrıca modüler reaktörlerin fosile alternatif olarak öne çıkmaya başlayan yeşil hidrojen ve amonyak üretiminde ve petrokimya sektöründe “cracking” işleminde de kullanılabileceği belirtiliyor. Kallements, Avrupa’da bir nükleer tesisin başkan yardımcısıyla ergimiş tuz reaktörlerini anlatmak için yaptıkları bir toplantıda tesisin teknik müdürünün bile bu yeni teknolojilerin nasıl çalıştığını bilmediğini aktarıyor.

AB Taksonomisi’ne girecek mi hala net değil
İngiltere’nin Glasgow kentinde yapılacak COP26 BM İklim Değişikliği Zirvesi’ne haftalar kala, sanayisini 30 milyar Euro yatırım içeren hidrojen ve nükleer enerjiyle dönüştürme planları açıklayan Fransa, Avrupa’da giderek yoğunlaşan nükleer temiz mi değil mi tartışmalarında nükleerci cephenin bayrak taşıyıcısı. Avrupa Birliği önümüzdeki aylarda nükleer enerji ve doğalgaz yatırımlarının Yeşil Mutabakat ve finansmanın nereye gideceğini belirleyecek iklim taksonomisinde yeşil bir yatırım olarak kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Fransa-Almanya karşıt cephelerde
Çekya, Macaristan, Plonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Hırvatistan ve Bulgaristan da Fransa’yla aynı cephede. Bu ülkeler uzun bir süredir kıtanın iklim hedefl erinin tutturulması için nükleerin de temiz enerji olarak tanınması için bastırıyor. Hatta ülkeler ortak bir açıklama ile “İklimle mücadeleyi kazanmak için nükleer enerjiye ihtiyacımız var” dedi. Açıklamada “Avrupa Komisyonu’nun nükleer enerjinin çevresel sonuçları üzerine talep ettiği tüm bilimsel değerlendirmeler aynı sonuca varıyor: Nükleer enerjinin taksonomiye dahil edilen diğer enerji türlerinin hiç birinden daha az iklim dostu olduğunu gösteren bilimsel bir kanıt yok” ifadeleri yer aldı. Avrupa’da enerji maliyetlerinin rekorlara koşması, bu cephenin elini güçlendiriyor. Nükleer cephenin başındaki Fransa elektriğinin yüzde 70’ini nükleer enerjiden üretiyor ve 2020 yılında Çekya’nın elektrik üretiminin yüzde 37’sini gerçekleştirdi. Kıta genelinde ise elektriğin neredeyse yüzde 25’i nükleer enerji üretimi yapan 13 ülkeden geliyor. Almanya’nın başı çektiği - Danimarka, Lüksemburg ve İspanya’nın yer aldığı - nükleer karşıtı cephe ise zararlı atık endişelerine ve mevcut projelerde yaşanan gecikmelere ve artan maliyetlere vurgu yapıyor.

Türkiye de yeni nesil reaktör çalışmalarına başladı
Türkiye’nin de üzerinde çalışmaya başladığı ve Yeni Nesil Nükleer Teknolojiler Çalışma Grubu’nun Cumhurbaşkanlığının onayına sunduğu politika raporunda da Kallements’in bahsettiği 4. nesil nükleer reaktörlerin inşa edilmesi planlanıyor. Gemilerde bile kullanılması planlanan ve 40Mwth gücünde Ergimiş Tuz Reaktörler’in devlet desteğiyle yerli bir proje olarak hayata geçirilmesi hedefl eniyor.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.