Kırgızistan la Kotaları Kaldırdık

Kırgızistan'la ikili ve transit geçiş kotaları kaldırıldı, taşımacılıkta serbestleşme sağlandı. Bu sayede Orta Asya ticaretinin geliştirilmesi ve transitte bazı ülkelerin çıkardığı geçiş zorluklarının aşılması hedefleniyor.
İhracatçının ve nakliyecinin Orta Asya’ya yönelik taşımalarda yaşadığı transit geçiş krizine çözüm olabilecek müjdeli haber Kırgızistan’dan geldi. Türkiye ile Kırgızistan arasında yapılan kara ulaştırma anlaşmasıyla, taşımacılıkta serbestleşme adımı atıldı. İki ülke arasında ikili ve transit taşımaların libere edildiği anlaşma ile Orta Asya ticaretinin geliştirilmesi ve transitte bazı ülkelerin çıkardığı geçiş zorluklarının aşılması hedefleniyor.

15-16 Eylül tarihlerinde Bişkek’te gerçekleştirilen Türkiye Kırgızistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) toplantısında bir araya gelen heyetler, 28 Nisan 1992 tarihinde imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu taşımacılığı anlaşmasını tadil ederek, ikili ve transit geçişlerin libere edilmesi kararını aldı. Bu karar doğrultusunda, iki ülkenin ulaştırma bakanlıkları, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasını Tadil Eden Protokol taslağını, KUKK esnasında hazırlayarak, resmi süreci başlattı. Anlaşma ile Orta Asya’daki bazı ülkelerin transit geçişleri kısıtlayarak zarar verdiği ticaretin ve iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin geliştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

İşbirliği fırsatlarını görüştüler
Toplantı işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. İkili ve transit taşımaların libere edilmesiyle Türk dünyasını en önemli transit konumlarından birine gelecek Kırgızistan’ın, lojistik merkezleri ve diğer ülkelerle olan sınır kapılarına yönelik yatırımlar konusunda Türk taşımacılar için bir sunum gerçekleştirildi.

Yakın dönemde Çin ile Türkiye arasında yapılan uluslararası karayolu anlaşması kapsamında da Kırgızistan’ın transit güzergah olmasını hedefl iyordu. Ancak bunun için pandemi nedeniyle transite kapanan Türkmenistan kapısının yeniden açılmasına ihtiyaç var. Nakliyeciler, Türkmenistan tarafında da yakın zamanda benzer bir müjdeli haber gelmesini umut ediyor.

Orta Asya krize dönüşmüştü
Orta Asya Türkiye’nin önemli ihracat pazarlarından biri konumunda. Özbekistan başta olmak üzere Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan’a yıllık 40 bine yakın ihracat seferi yapılıyor. Pandemi öncesinde Türk nakliyeciler Orta Asya seferlerinin yüzde 90’ını İran üzerinden Türkmenistan’a, oradan da diğer ülkelere geçerek yapıyordu. Ancak salgın nedeniyle Türkmenistan tüm dünyaya transit geçişi kapattı. Türk nakliyeciler için Orta Asya’ya ulaşmak için alternatif en kısa yol Gürcistan- Azerbaycan rotası oldu.

Ancak Azerbaycan, araç başına 500 dolardan fazla ek ücret aldığı için nakliyeciler çoğunlukla Gürcistan-Rusya-Kazakistan üzerinden Orta Asya’ya geçmeyi tercih ediyor. Kazakistan’dan 30 bin transit geçiş belgesine ihtiyaç duyulurken, sadece birkaç bin adetlik belge verilmesi, Orta Asya taşımalarında krizin derinleşmesine neden oldu. Kazakistan ve Azerbaycan ile transit geçiş sorununu çözemeyen nakliyeciler, Orta Asya taşımalarında bu yıl pazar payında yüzde 40’a yakın düşüş yaşadı. Yabancı araçlar ise pazar payını önemli oranda artırdı.

Türkiye’den Kırgızistan’a yıllık 4 bin 500’e yakın ihracat seferi yapılıyor.

"Türkmenistan da açılırsa, Çin'e ihracat 10 kat artar"
Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Şener, Kırgızistan ile yapılan anlaşmayı DÜNYA’ya değerlendirdi:

"Yapılan anlaşmayla Kırgızistan’ın ikili ve transitte libere olması çok büyük anlam ifade ediyor. Aslında transit taşımalarda sınırsız sayıda geçiş önemli bir adım. Öncelikle Kazakistan ve Azerbaycan gibi belge sorunu yaşadığımız Türk Cumhuriyetleri için örnek olacak bir hareket. Diğer yandan, Çin’le yakın dönemde 30 bin sefer taşıma anlaşması yaptık. Bu pazar için iki kapı var. Biri Kazakistan diğeri Kırgızistan. Bizim Kazakistan’dan transit geçiş hakkımız yok. Yaklaşık 2 bin kadardı, şimdi ilave birkaç tane daha aldık ama 30 bini karşılamıyor. Ancak daha aşağıda Kaşgar diye bir bölge var, Çin burayı çok önemsiyor. Kaşgar’dan Kırgızistan’a, oradan da Taşkent’e kadar 950 km otoyol yapmış Çinliler. Bir de biz Çin’e gideceksek TIR’larımızla Türkmenistan’ın açık olduğunu varsayarsak Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan üzerinden gideceğiz ve Kazakistan yoluna göre daha kolay ve daha kısa bir yol olacak. TIR’lar Çin’e gidebilirse aslında bunu o ülkeye ihracatımız 10 kat artar ve bu ihracat büyük bir devrim olur bizim açımızdan. O bölgede çok sayıda Uygur Türkü de var. Çok büyük oranda Türk malı kullanacaklardır. Bu nedenle pandemi nedeniyle transite kapanan Türkmenistan kapısının en kısa sürede açılmasını umut ediyoruz."


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.