Diyarbakır Lojistik Merkezine Kavuşuyor

Diyarbakır’ın kalkınması için temel ihtiyaçlardan biri olan lojistik merkeziyle ilgili 15 Ekim’de ihaleye çıkılıyor. 1 milyar 150 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen ve 2022 yılının ilk çeyreğinde temelinin atılması planlanan merkez ile Diyarbakır, bölgenin dağıtım üssü olacak. Kent, lojistik yatırımcılarını bekliyor.
Diyarbakır’la birlikte bölgenin ekonomi ve ticaretinin gelişmesine önemli katkılar sunması hedeflenen lojistik merkez için 15 Ekim’de ihaleye çıkılıyor. Proje kapsamında, 220 hektar alanda 58 “A+” sınıfı depo inşa edilecek. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, merkezin hizmete girmesiyle birlikte kentte lojistik maliyetlerinin azalacağını vurguladı. Karacadağ Kalkınma Ajansı Başkanı Hasan Maral da, bu yatırımla Diyarbakır’ın, bölgenin dağıtım üssü olacağını kaydetti. Diyarbakır’ın sanayi ve ticaretinin kalkınmasına büyük destek sağlayacak lojistik merkezinin yapılması için ilk adım atıldı. Yaklaşık 5 bin 400 kişinin istihdam edileceği, 2022 yılının ilk çeyreğinde temeli atılması planlanan lojistik merkezi için 15 Ekim 2021’de ihaleye çıkıyor. Lojistik merkezinde 220 hektar alanda 58 A+ sınıfı depolar inşa edileceğini dile getiren Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, bu yatırımla kentin üretim maliyetlerinde lojistiğin payının düşeceğini belirtti. Üretim maliyetlerinde lojistiğin payının ve öneminin küreselleşen ekonomilerde hızla arttığını belirten Karaloğlu, “Şu an dünya genelinde yaşanmakta olan salgın sürecinde tedarik zincirleri içinde lojistik sektörünün ne kadar kritik bir rolü olduğu daha iyi anlaşıldı. He türlü olumsuz koşullarda bile lojistik hizmetlerin iyi bir şekilde sağlanması gerekiyor. Lojistik altyapısı güçlü ülke ve bölgeler önemli rekabet avantajı yakalıyor” diye konuştu.

Diyarbakır’ın geçmişten bu yana bölgenin en önemli ticaret yolları üzerinde yer aldığını ifade eden Vali Karaloğlu, şunları söyledi: “GAP’ın en önemli uygulama illerinden biri olan Diyarbakır’da yapımı devam eden ve GAP’ın en önemli sulama projelerinden Silvan Projesi ve Sulama kanallarının tamamlanmasıyla yaklaşık 2 milyon 350 bin dönümlük arazi sulamaya açılacak. Sulama sonrası elde edilen tarımsal üretim önemli ölçüde artacak, bu da beraberinde bu ürünlerin işlenmesi, taşınması ve depolanması ihtiyacını ortaya çıkaracaktır. Öte yanda aralarından Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ile Karacadağ OSB benzeri alanlarda yapılacak entegre yatırımlar, lojistik sektörüne olan talebi gün geçtikçe artıracak.”

Kente ithal edilen ürünler ve hammaddelerin, ihraç edilen ürünlerin, iç piyasaya gönderilecek her türlü malzemenin depolamasının, kara taşıması ve demiryolu taşımasının kolayca yapılabileceği, hizmet kalitesinin artacağı, üretim maliyetlerinin de düşürüleceği bir lojistik merkezin kurulmasını elzem hale getirdiğini belirten Karaloğlu, şöyle devam etti: “Bundan hareketle lojistik merkezin kurulmasına yönelik çalışmalar, valiliğimiz öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2012 yılında başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Diyarbakır-Elâzığ Karayolu’nun batısında, şehir merkezine yaklaşık 16 km mesafede bulunan ve içinden demiryolunun geçtiği yaklaşık 220 hektar büyüklüğündeki alan belirlendi.”

Diyarbakır’ı 400 milyonluk pazara açacak
Diyarbakır’ın ülkemizin önemli kavşaklarından biri olduğunu belirten Vali Karaloğlu şöyle devam etti: “Diyarbakır, komşu ülkeler başta olmak üzere Ortadoğu, Orta Asya ülkelerinde yaşayan yaklaşık 400 milyon insan için de ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyelini barındırıyor. Diyarbakır Lojistik Merkezi ile bölgede operasyonlara başlamak isteyen firmalara lojistik depolama ve hizmet altyapısı imkanlarını sağlamayı hedefliyoruz. Lojistik merkez, gerek konumu gerekse demiryolu ve karayolu ulaşımını kesiştirmesi yönüyle avantajlı bir bölge. Başta sanayiciler olmak üzere toptancılar, tüccarlar, esnaf ve tüm girişimciler lojistik merkezideki depolama tesislerinden, yükleme boşaltma alanlarından, sosyal tesislerden ve idari binalardan yararlanabilecek. Bu hizmetler sayesinde bölgedeki KOBİ’ler e-ticaret kapasitelerini artıracak lojistik maliyetlerini düşürecek bunun soruncu olarak katma değerli üretimi ve rekabet güçlerini artıracaktır.

Ayrıca şehir trafiğini olumsuz etkileyen TIR ve kamyon hareketi azalacak, şehir içi dağıtımlar birleştirilerek araç hareketi minimize edilecek, maliyetler düşecek, gürültü ve karbon salınımı azalacak. Lojistik merkez aynı zamanda orta vadede 10 bin kişilik istihdam hedeflenen Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile genişleme çalışmaları devam eden ve yakın vadede 20 bin kişiye istihdam sağlayacak Birinci Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin kesişme noktasında yer alıyor. Lojistik merkezi bu alanlarda üretimi yapılan ürünlerin dağıtım işlevini de görecek.”

2022 yılının ikinci çeyreğinde depoların temellerinin atılmasının planlandığını belirten Karaloğlu, “Bütün bunların ışığında 1 milyar 150 milyon TL bedelli Diyarbakır Lojistik Merkezi alt yapı ve üst yapı ihalesi 15 Ekim’de hisse bedelli açık artırma usulü ile ihale edilecek. Bu alanda deneyim sahibi firmalarımızı bu yatırımda yer almak üzere Diyarbakır’ımıza davet ediyorum” dedi.

"Diyarbakır, bölgesinin dağıtım üssü olacak"
Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral, “Uzun yıllardır çalışmaları ajansımız tarafından yürütülen Diyarbakır Lojistik Merkezi yapım işinde son aşamaya gelindi. Böylece merkezin yapımının önünde hiçbir engel kalmadı. 15 Ekim tarihinde yapılacak ihale ile kısa sürede Diyarbakır’ı bölgesinin dağıtım üssü yapacak lojistik merkezin temeli atılacak. İçinden demiryolunun geçmesi nedeniyle intermodal yapıda hizmet verecek merkez, sahip olduğu konumu ve büyüklüğü sayesinde sadece Diyarbakır’a değil aynı zamanda bölgesinin ihtiyaçlarını karşılayacak” açıklamasını yaptı.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.