2021 ve Sonrasını Şekillendirecek 8 Trend

McKinsey & Company uzmanlarına göre inovasyon, tüketici davranışlarında yaşanan dönüşüm, çevre, sağlık, hükümet yaklaşımları, yatırım portföylerinde yeniden yapılandırma ve tedarik zincirlerinde yaşanan değişim, 2021 ve sonrasını şekillendirecek 8 önemli trend olarak öne çıkıyor.
Yönetim danışmanlığı firması McKinsey & Company geleceğin iş dünyasını mercek altına alarak 2021 yılını ve sonrasını şekillendiren 8 trendi açıkladı. Bu trendlerin ele alındığı makale, pandeminin yarattığı ekonomik krizin ve belirsizlik ortamının, büyük yenilikler için de zemin oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Krizlerin, dikkat çekici yeniliklere yol açma eğiliminde olduğuna vurgu yapılan makalede COVID-19’in yarattığı ekonomik krizin de böyle bir dönüşümü tetiklediğine dikkat çekilerek belirsizliklerin hala çok yüksek seyretmesine rağmen uzmanların önümüzdeki dönemde iş dünyasını nelerin şekillendireceğine dair öngörüleri 8 başlık altında toparlanıyor: Bu trendler (1) inovasyon, (2) tüketici davranışı, (3) çevre, (4) sağlık devrimi, (5) hükümet yaklaşımları, (6) kurumsal portföylerin yeniden yapılandırılması, (7) tedarik zincirinin değişimi ve son olarak (8) hava yolculuğuna dönüş şeklinde sıralanıyor.

 
1. Dijitalleşme istihdamı dönüştürecek: Dijitalin yükselişi işimizin geleceğine çeşitli şekillerde yön verecek. İnovasyonun meslekleri de etkileyeceğinin vurgulandığı makalede; dijitalin yükselişinin işimizin geleceğine çeşitli şekillerde yön vereceği ve bunların her birini anlamanın önemli olduğu belirtiliyor. Evden çalışma deneyiminin herkes için geçerliymiş gibi düşünülse de öncelikle gelişmiş ekonomilerle ilgili olduğunun altını çiziliyor. Raporda evini tamamen evden/uzaktan yapabilen işgücünün oranının sadece yüzde 25 olduğuna dikkat çekiliyor. Raporda evden çalışabilenlerle sahada olmak zorunda olanlar arasındaki iş koşulları uçurumunun da büyüyebileceği uyarısı yapılıyor. Yükselen e-ticaretin yanı sıra teslimat, nakliye ve depo işlerinde artan otomasyonun da kritikliği vurgulanıyor. Son olarak da otomasyondaki yükselişle birlikte kaybedilen işlerden daha fazla yeni işin yaratılacağı hatırlatılıyor. Örneğin ABD’de hizmet sektörü istihdamının 4,3 milyon azalabileceği, ulaşım sektöründe ise 800 bin yeni istihdam yaratılabileceği belirtiliyor. Hizmet, perakende ve konaklamada istihdamın kolay kolay iyileşmesi beklenmiyor.

2. Tüketici inovasyonu sevdi, eskiye dönmeyecek: Makalede tüketicilerin pandemi döneminde zorunlu şekilde yönelinen bazı trendlerin pandemi sonrasında da kalacağı, bunun da birçok sektörde dönüşümün devam etmesine neden olacağı öngörülüyor. E-market alışverişinde eskiye dönülmeyeceği, sanal sağlık bakımında da online’ın kısmen benimseneceği, insanların evlerinin içine yatırım yapmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Öte yandan uzaktan eğitim ve kısmen online’da devam etmeye eğlence sektörünün pandemi koşullarında harika durumda olmadığı ve istisnai şekilde bu iki alanda eskiye dönme eğiliminin yüksek olduğu belirtiliyor.

3. Çevre hedefleri iyileşmeyi şekillendirecek: Glasgow’da 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesinde ülkelerin çevre hedeflerinin ekonomilerin dönüşümüne de yön vereceği belirtiliyor. Her yıl 3,5 trilyon dolar enerji altyapısı taahhüdü var. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney’in ifadeleriyle bundan sonraki iyileşme patikası “Yeşilin 50 tonu” gibi olacak. Ülkeden ülkeye hedefler ve yatırımlar değişiklik gösterse de iklim krizinin etkisini hızla hissettirdiği bugünlerde yeşil dönüşüm de iş dünyasının yolunu belirleyecek ana unsurlardan.

4. Sağlıkta devrim: dördüncü sırada sağlık devrimi yer alıyor. COVID-19 salgınıyla mücadelede gerek aşı araştırmalarına gerekse diğer araçlara ulaşmak için küresel ölçekte yapılan yatırımların 180 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor. Sağlık alanına yapılan yatırımların ve ilerlemenin devam edeceği öngörülerek geleceğe yön verecek trendler arasında ‘biyo-devrim’in çok önemli bir yerinin olduğunun altı çiziliyor.

5. Kapitalist düzene hükümet desteği sürecek: Makalede; pandeminin ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerini aşmak için bir dizi endüstriye borç veren hükümetlerin yaklaşımı, beşinci trend olarak sıralanıyor. Hükümetlerin iş dünyasına daha fazla sopa gösterebileceği de belirtilen makalede, hissedar kapitalizminden paydaş kapitalizmine geçiş sürecinin de devam edeceği öngörülüyor. Eşitsizlikteki artış da yine hükümetlerin müdahale etmek isteyebileceği alanlardan biri olarak sıralanıyor.

6. Portföyler değişiyor: Geçen yıl, en üst beşte birlik dilimdeki şirketlerin 240 milyar dolarlık kâr elde etmesine karşılık en alt beşte birlik dilimdekilerin de 400 milyar dolarlık zararı, altıncı trendin temelini oluşturuyor. Zira bu durum, altıncı trend olarak adlandırılan kurumsal portföylerin yeniden yapılandırılmasına neden oluyor. Makaleye göre; portföyler hızla değişiyor ve işlem hacimleri rekor seviyelere ulaşıyor.

7. Tedarik zincirlerinde değişim zaman alacak: Zaman alsa da tedarik zincirinde güçlü bir değişim bekleniyor. Tedarik zincirinin değişmesini, 2021’i ve sonrasını şekillendiren yedinci trend olarak tanımlayan McKinsey uzmanları, zaman alsa da tedarik zincirinde güçlü bir değişim beklediklerini belirtiyor. Tüm tedarik zincirin coğrafi anlamda sadece yüzde 25’nin değişiminin bile ancak 5 senede tamamlanabileceği öngörülüyor.

8. Hava trafiği 2024’ten önce tam iyileşmeyecek: Son trend olarak da hava yolculuğuna dönüş değerlendiriyor. Araştırma sonuçlarına göre; pandemi döneminde önemli ölçüde düşen küresel hava trafiğinin 2024 yılına kadar eski seviyelerine dönmeyeceği tahmin ediliyor. Ayrıca iş seyahatlerinin dönüşü daha da yavaş olabilir. Bunların ötesinde pandemi öncesi trafiğin yüzde 20'si asla geri dönmeyebilir. Ama tıpkı ‘intikam’ alışverişlerinde olduğu gibi, bu alanda da intikam seyahatlerinin görülmesi bekleniyor.

“Newton yer çekimini ‘evden çalışırken’ keşfetti”

Makalede; uzaktan çalışmanın insanlık tarihinde ilk kez, 17. yüzyılda yaşanan veba salgınında uygulandığı belirtiliyor ve çalışmalarını evinde sürdürmesi için gönderilen Cambridge Üniversitesi öğrencisi genç Isaac Newton’un yer çekimi kanununu, o dönemde, evinin bahçesinde keşfettiği hatırlatılıyor. COVID-19 salgını sürecinde de çok önemli inovasyonların gerçekleştirildiğine vurgu yapan McKinsey & Company Türkiye Ülke Direktörü Can Kendi “Bu dönemde; ABD'de verilen yeni patentlerin sayısı, 2019'daki seviyenin iki katına denk geliyor ve diğer birçok ülkede de önemli artışlar görülüyor. Bu nedenle 2021’e ve sonrasına yön vereceğine inandığımız ilk trend inovasyonlar ve onu tüketici davranışları takip ediyor. Araştırmalarımız, yaklaşık üç ayda 10 yıllık dijital inovasyon yaşandığını ve dünya genelinde e-ticaretin, pandemi öncesi seviyelere göre 2 ila 5 kat arttığını ortaya koyuyor” dedi.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.