Türkiye nin Fırsatları Uluslararası Yatırımcılara Anlatıldı

Türkiye'nin yatırım fırsatları ve çok uluslu şirketlere sunduğu avantajların ele alındığı 'Küresel Değer Zincirleri Sohbetleri' webinar serisinin ilki, 100'e yakın uluslararası şirket temsilcisi ve yatırımcının katılımıyla gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) iş birliğiyle, ABD Ticaret Odası'nın desteğiyle hayata geçirilen "Küresel Değer Zincirleri Sohbetleri" webinar serisinin ilki "Yatırım Perspektifi" ana başlığıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, salgın sırasında tedarik zincirinin önemine herkesin şahit olduğunu belirterek, Türkiye'nin, tüketim malları açısından neredeyse hiç sıkıntı çekmeden ekonomisinin direncini ve gücünü gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin, güvenilir sanayi kültürüyle küresel şirketler için daha önemli hale geldiğini aktaran Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, tedarik zinciri ağlarını çeşitlendirmek ve güvence altına almak için çekici bir lokasyon olarak öne çıkıyor. Nitelikli, çalışkan ve şirkete bağlı iş gücüyle giderek daha deneyimli sanayi şirketleri ve coğrafi olarak Avrupa Birliği (AB) ve MENA'ya yakın olmanın avantajıyla Türkiye, tüm uluslararası ticaret ağlarının merkezinde ve doğrudan yabancı yatırımların bir numaralı adayıdır."

Türkiye'nin çekici yatırım alanları
Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin önemli fırsatlar sunduğu alanlara işaret ederek, "Yenilenebilir enerji üretimi teknolojileri, petrokimyasallar, kimyasal ürünler, tıbbi ürünler, biyoteknoloji ve nanoteknoloji yatırımları, savunma sistemleri, hava aracı ve uzay teknolojileri, bilgi ve telekomünikasyon teknolojilerinin yatırımcılar için çekici olan yatırım alanları olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da KOBİ'ler ve çatı kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde çalışarak onları yeşil geçiş ve dijital ekonomiye hazır hale getirdiğini söyledi.

Bakanlık olarak organize sanayi bölgelerinin (OSB) büyütülmesi için finansal destek sağladıklarını aktaran Dönmez, ayrıca altyapı harcamaları için OSB'lere düşük maliyetli ve uzun vadeli krediler verdiklerini, yatırımcılara OSB'lerin içinde ya da dışında arsa tahsis ettiklerini anlattı.

"Daha dirençli ve dinamik bir üretim kapasitesi inşa edeceğiz"
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet İhsan Erdem de salgın nedeniyle ortaya çıkan sürecin herkes için zor bir dönem olduğunu ve salgının yeni zorluklar getirdiğini söyledi.

Salgının dünyaya yayılmasından çok daha önce küresel değer zincirinde başlayan şiddetli değişimi COVID-19'un yeniden gün yüzüne çıkardığını belirten Erdem, salgınla birlikte tedarik zincirlerindeki dijitalleşmenin, yapay zekadaki ilerlemenin, katmanlı üretimin, koruyucu politikalara eğilimdeki artışın ve küresel değer zincirlerinde yaşanan değişimin hız kazandığını kaydetti.

Erdem, "Gelecek dönemde şirketlerin tedarik zincirlerine yönelik bölgeselleşme ve çeşitlendirme stratejileri doğrultusunda, yerel endüstriyel kümelenmeyi geliştirmeye daha fazla odaklanacağız. Böylece ağımızı güçlendirerek daha dirençli ve dinamik bir üretim kapasitesi inşa edeceğiz." dedi.

"Türkiye, tedarikte ABD şirketleri için cazip bir ülke"
AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Vekili, General Electric Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Canan Özsoy ise AmCham Türkiye olarak Türkiye'yi global pazarlara taşıyan güç olma ana hedefleri kapsamında hayata geçirdikleri webinar serisinin ilkini yoğun bir ilgiyle gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Özsoy, "Etkinlikte, iş insanlarına uluslararası ticaret ve yatırım ağlarında devam eden gelişmeler çerçevesinde ülkemizin yatırım çekiciliği ve teşvik mekanizmaları hakkında bilgi ve uzmanlarla etkileşim fırsatı sunduk." dedi.

Çok uluslu şirketlerin, tedarik zincirlerinin aksamaya uğramasıyla deniz aşırı üretim faaliyetlerini yeniden konumlandırmak ve tedarikçilerini kaynak ve hedef pazarlara yakın bir şekilde güvence altına almak için alternatif lokasyonlar aradığını belirten Özsoy, "Üretim kabiliyetleri, vasıflı ve rekabetçi iş gücü, AB ve MENA pazarlarına yakınlığı ve uluslararası serbest ticaret ağlarıyla Türkiye, ABD şirketlerinin tedarik zinciri ağlarını çeşitlendirmesi ve güvence altına alması için cazip bir ülke olarak öne çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından gazeteci Hakan Güldağ ve yazar Didem Eryar Ünlü moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, BBVA Araştırma Büyük Veri Bölüm Başkanı Alvaro Ortiz, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Dave Johnston, Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz ve ODTÜ Teknokent Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Alemdar değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, "Küresel Değer Zinciri Sohbetleri" serisi kapsamında gelecek aylarda gerçekleştirilecek webinar'ların sırasıyla "bölgesel ticari ilişkiler", "yeşil mutabakat" ve "vergi mekanizması" konularına odaklanacağı bildirildi.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.