Avrupa ya Cıkış Rekoru Kırıldı

Karayolu ihracat taşımalarının Avrupa’ya çıkış kapısı Kapıkule’den geçiş rekoru kırıldı.
Türkiye’nin ardından Bulgar tarafının da sınırda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri tamamlamasıyla, Kapıkule ve Hamzabeyli'den günlük çıkış yapan TIR sayısı, geçen hafta ilk kez 2 bine ulaştı. Her iki kapıdan araç geçişleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’a yakın arttı.

UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, nakliyecinin Avrupa sınırında yıllardır kanayan yarası olan kuyruk çilesinin bittiğini, çıkış yapmak için sınıra gelen araçların beklemeden geçtiğini duyurdu. Kapıkule'den çıkışlar günlük bin 330'a, Hamzabeyli'den ise 640'a kadar çıktı. Şener, günlük çıkış yapan TIR sayısını ilk etapta 2 bin 500, ardından 3 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Karayolu ihracat taşımalarında Avrupa’ya çıkış kapısı olan Bulgaristan’dan geçiş rekoru kırıldı. Türkiye’nin ardından Bulgar tarafının da sınırda ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılmasıyla, Kapıkule ve Hamzabeyli’den günlük çıkış yapan TIR sayısı geçen hafta ilk kez 2 bine ulaştı.

UND yetkilileri, Avrupa sınırında yıllardır nakliyecinin kanayan yarası olan kuyruk çilesinin bittiğini, çıkış yapmak için sınıra gelen araçların beklemeden geçtiğini duyurdu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruda Türkiye-Bulgaristan sınır kapıları kullanılarak yapılan ihracat araç geçiş sayılarının günlük ortalama bin 500 seviyelerinden iki bine ulaştığı belirtildi. Açıklamada, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında çıkış yapmak üzere bekleyen araç bulunmadığına vurgulanarak, “İhracatımızın hızlı akışının sağlanması amacıyla üyelerimizin gümrük işlemlerini tamamlamış araçlarını bir an önce çıkış yapmak üzere sınır gümrük idarelerine yönlendirmeleri önem arz etmektedir” uyarısı yapıldı. UND, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı sınır kapılarında yaşanan beklemeler ve dönem dönem 20 km’ye kadar çıkabilen TIR kuyruğu sorununu aşmak için bir süredir önemli çalışmalar yürütüyordu. Bu çalışmaların sonucunda en önemli sınır kapılarından olan Kapıkule’den çıkan araç sayısı 900’lerden bin 100’lere kadar çıkarılmıştı. Hamzabeyli’den ise günlük en fazla 400 araç girebiliyordu.

 Açıklamalarda bulunan UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, Bulgar tarafının da geçiş sürecini hızlandıran çalışmalar yapmasıyla Kapıkule’den çıkışların 1330’a, Hamzabeyli’den ise 640’a ulaştığını söyledi.

Geçen yılın yüzde 40 üstünde
Şener, “Cuma ve cumartesi akşamları ihracat taşımalarının en yoğun yapıldığı günler olur. Cuma ve cumartesi günleri oluşan sıra hafta içine sarkardı. Ancak geçen haftasonu bekleyen hiç araç kalmamıştı. Son bir haftada 2 bini bulduk. 2020’nin aynı dönemine göre geçen hafta Bulgar sınır kapılarından çıkış sayımız yüzde 40 arttı” dedi. Hedef; günlük 3 bin geçiş Fatih Şener, hedeflerinin iki Bulgar sınır kapısından günlük çıkış yapan TIR sayısını ilk etapta 2 bin 500, ardından 3 bine çıkarmak olduğunu söyledi. Şener, “Türkiye tarafında frigo araçların karbondiyoksit kontrolüne girmeden geçiş yaptıkları ayrı bir koridor yapılmıştı. Bunun Bulgar tarafında da yapılmasını bekliyoruz. Karşı taraf da bunu yaparsa günlük 250, 300 araçlık artış da oradan bekliyoruz” dedi. Şener, son günlerde sınır geçişlerinde sağlanan iyileştirmeler için Türkiye ve Bulgaristan gümrük idarelerine sektör adına teşekkür ederek, şöyle devam etti: “Sınır kapılarında bu iyileştirmelerin yapılmasında Edirne Valisi ve gümrük yetkililerin önemli çalışmaları oldu. Özellikle Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turgay, son 6 ayda 6 kez kapıya gitti. UND’nin muadili Bulgar nakliye derneğinin de bu konuda önemli katkısı oldu.”

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.