IMF den Büyüme Tahmininde Yukarı Yönlü Revizyon Sinyali

IMF Başkanı Georgieva, politika destekleri ve aşının etkisiyle küresel ekonomide daha fazla hızlanma beklediklerini söyledi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'deki yeni mali paket dahil olmak üzere sağlanan ilave politika desteği ve bu yılın sonlarında birçok gelişmiş ekonomide aşı destekli toparlanma beklentisi nedeniyle küresel ekonomide daha fazla hızlanma beklediklerini belirterek, "Bu, gelecek hafta Dünya Ekonomik Görünümü raporunda göreceğiniz üzere, bu yıl ve 2022 için küresel tahminimizde yukarı yönlü bir revizyona izin veriyor." dedi.

Georgieva, 5 Nisan'da başlayacak IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesi küresel ekonomik görünüm ve politika önceliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugün bir başka dönüm noktasıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Georgieva, küresel ekonominin daha sağlam bir zeminde olduğunu ancak tehlikenin devam ettiğini vurguladı.

Georgieva, henüz herkesin aşılara ulaşmadığını, insanların işlerini kaybetmeye ve artan yoksullukla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini bildirdi.

"Gardımızın düşmesine izin vermemeliyiz"
Çok fazla ülkenin geride kaldığına işaret eden Georgieva, "Gardımızın düşmesine izin vermemeliyiz. Şimdi yaptığımız, kriz sonrası dünyayı şekillendirecek. Bu nedenle doğru olanı yapmalıyız." dedi.

Georgieva, bunun herkesi adil bir şekilde aşılamak anlamına geldiğini belirterek, bunun gelecek hafta sanal olarak gerçekleştirilecek Bahar Toplantıları'nın odak noktası olacağını kaydetti.

Ocak ayında yapılan tahminlerde küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,5 büyüyeceğinin öngörüldüğünü anımsatan Georgieva, şunları kaydetti:

"ABD'deki yeni mali paket dahil olmak üzere sağlanan ilave politika desteği ve bu yılın sonlarında birçok gelişmiş ekonomide aşı destekli toparlanma beklentisi nedeniyle şimdi daha fazla hızlanma bekliyoruz. Bu, gelecek hafta Dünya Ekonomik Görünümü raporunda göreceğiniz üzere, bu yıl ve 2022 için küresel tahminimizde yukarı yönlü bir revizyona izin veriyor."

"En büyük tehlikelerden biri son derece yüksek belirsizlik"
Kristalina Georgieva, hükümetlerin salgının etkilerine karşı istisnai tedbirler aldığını belirterek, 16 trilyon dolarlık mali önlem alındığını ve merkez bankalarının büyük miktarda likidite enjekte ettiğini, bu senkronize önlemlerin olmaması haline geçen yıl küresel daralmanın en az 3 kat daha kötü olabileceğini aktardı.

Hızlı toparlanmanın ABD ve Çin olmak üzere "iki motorla" desteklendiğini vurgulayan Georgieva, kriz öncesi tahminlere kıyasla kişi başına düşen gelirdeki kümülatif kaybın gelecek yıl gelişmiş ekonomilerde yüzde 11, Çin hariç yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde ise yüzde 20 olacağını kaydetti.

Georgieva, karşı karşıya olunan en büyük tehlikelerden birinin ise son derece yüksek seviyelerdeki belirsizlik olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hızlanmış toparlanma genel olarak iyi haberleri beraberinde getirir ancak aynı zamanda daha az istenen sonuçlar da yaratabilir. Örneğin, ABD'deki güçlü büyüme, artan ticaret yoluyla birçok ülkeye fayda sağlayabilir. Enflasyonun sınırlı kalmasını bekliyoruz ancak ABD'deki daha hızlı toparlanma, faiz oranlarında hızlı bir artışa neden olabilir ve bu da finansal koşulların keskin bir şekilde sıkılaşmasına ve gelişmekte olan ekonomilerden önemli sermaye çıkışlarına yol açabilir."

Aşı üretimi ve dağıtımını hızlandırma vurgusu
Aşı üretimi ve dağıtımını hızlandırmak için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğinin altını çizen Georgieva, hanehalkı ve işletmelerin de desteklenmeye devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

Salgın azaldıkça destek programlarının ölçeğinin azaltılması tavsiyesinde bulunan Georgieva, daha adil bir geçişi desteklemek için sosyal harcamaların ve aktif iş gücü piyasası politikalarının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Geleceğe yatırım yapılması gerektiğini belirten Georgieva, daha yeşil, akıllı ve kapsayıcı ekonomilere doğru yeni bir ivmenin arttığını kaydetti.

Georgieva, düşük gelirli ülkelerin daha fazla yardıma ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, bu ülkelerin salgınla mücadele etmek için 5 yıl içinde 200 milyar dolara ve daha yüksek gelir düzeylerini yakalamak için 250 milyar dolara ihtiyaç duyacaklarının tahmin edildiğini bildirdi.

IMF'nin 85 ülkeye 107 milyar doların üzerinde finansman sağladığını ve en yoksul 29 üye için borç servisi yardımı sağladığını aktaran Georgieva, 650 milyar dolarlık olası bir özel çekme hakkı (SDR) tahsisine desteğin arttığını, bunun tüm üyelere, özellikle de en savunmasızlara fayda sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.