İhracatta Açık Hesap Riski Arttı

Avrupa'da pandemi nedeniyle batan hazır giyim zincirlerinin piyasada yarattığı endişe, alacak sigortası şirketlerine de yansıdı. Avrupalı zincirlerin limitlerini düşürmeye başlayıp, ek limit vermeyen sigortacılar, Türk hazır giyim sektöründe 'açık hesap' riskini artırdı. Sektör temsilcileri, "Tamamen güvene dayalı ihracat yapıyoruz. Risklerimiz var" diyor.
Pandemi nedeniyle geçen yılın sonuna doğru tek tek iflas bayrağı çeken Avrupalı perakende zincirlerinin pazarda yarattığı endişe, ticari alacak alanında faaliyet gösteren sigorta şirketlerine de yansıdı. Finansal geleceğin halen netlik kazanamamasından dolayı Avrupalı hazır giyim zincirlerine sağladıkları ticari alacak limitlerini düşüren sigorta şirketleri, Türk hazır giyim sektöründe de ‘açık hesap’ riskini artırdı. Son yıllarda ihracatı garanti altına almak için Coface, Euler Hermes gibi sigorta firmalarıyla daha yakın çalışmaya başlayan Türk hazır giyimcileri, pandemiden sonra bu alanda sıkıntıya girdi. Yurtdışından sipariş alan ancak tahsilatını garanti altına alamayan şirketler, tüm riskleri kendileri alarak ihracat yapmayı sürdürüyor.

Sürekli revize yapıyorlar

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, şu anda sigorta şirketlerinin limitleri neredeyse her ay revize ederek aşağı doğru çektiğini söyledi. Avrupalı firmaların pandemi öncesinde sahip oldukları limi

ti şu anda bu sigorta şirketlerinden alamadığını belirten Gültepe, “Örneğin işe başlıyoruz, 1 milyon dolarlık iş yapacağız, sigorta şirketi başlangıçta ‘500 bin dolara kadar ben görüyorum bunu’ diyor, 2 ay sonra bir yazı geliyor, 500 bin dolara 250 bin dolara inmiş” dedi. Normal şartlarda her yıl yapılan revizelerin bu dönemde kısa aralıklara düştüğünü belirten Gültepe, “Örneğin bir firmaya eskiden limit çıkıyordu, şimdi iptal ediyorlar ya da önce 300 bin doları verirken bunu sonra indiriyorlar. Kendi başına kalıyorsun, yapacak bir şey yok” diyor.

Vadeler 150 güne uzadı

Her şeye rağmen karşı tarafa duyulan güven çerçevesinde ihracata devam ettiklerini belirten Gültepe, diğer taraftan da Avrupalı mağaza zinciri yöneticilerinin pandemiyi kullanarak ödemelerdeki vade sürelerini uzattığını açıkladı. Pandemi öncesinde 45 ila 90 gün arasında olan vadelerin, bu dönemde 90 ila 150 gün arasına çıktığını açıklayan Gültepe, “Tamamen güvene dayalı ihracat yapıyoruz. Risklerimiz var. Son dönemde bütün pazarlar öyle. Çok az firma akreditif açıyor. Alacaklarımızın yüzde 15-20’si akreditifli” dedi.

Arcadia’da Türk şirketleri 100 milyon dolar zararda

Mustafa Gültepe, bünyesinde Topshop, Dorothy Perkins gibi markaları bulunduran ve geçen yıl iflas eden İngiliz Arcadia’ya mal veren Türk şirketlerinin ellerindeki stoklarla beraber 100 milyon dolara yakın para kaybettiğini söyledi. Gültepe, “Yurtdışına güven yok. Arcadia grup battı. Türkiye’nin elinde minimum 100 milyon dolar para kaldı. Ne kadarı tahsil edilir bilmiyorum ama stoklarla, alacaklarla beraber 100 milyon dolarlık maliyeti var bu işin. Sadece alacak tarafının 50-60 milyon dolar olduğunu hesapladık” dedi.

Yeni limit yok

TOBB Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat da, “Pandemiden sonra el değiştiren Avrupalı şirketlerin eski sigorta limitlerini alamadıklarını görüyoruz. Ya da ihracatı artırmak istediğimiz firmaların ek limit alamadığına şahit oluyoruz. Sigorta firmaları bu konuda cimri davranıyor. Çünkü dünyadaki belirsizlikten dolayı onlar da önlerini göremiyor” dedi. Vadelerin de uzamaya başladığına dikkat çelen Fayat, “Her şey yoluna girdiğinde, mevcut bilançolarında sıkıntılı olmayanların limiti artacaktır” dedi. Türk hazır giyim sektöründe oyuncu sayısındaki fazlalık nedeniyle Avrupalı firmalarla peşin ödeme konusunda çok ısrarcı olunamadığını belirten Fayat, “Peşin ödemede ısrarcı olmanız için dünyada fazla rakibiniz olmaması gerekir” dedi.

Debenhams battı, cirosu yarıya düştü

Aycem Tekstil’in patronu Cem Altan, Avrupa’daki iflasların bu firmalara üretim yapan Türkleri etkilediğini söyledi. İngiltere pazarına ihracat yaptığını ve buradaki iki müşterisinin iflas etmesiyle cirosunun yüzde 50 düştüğünü açıklayan Altan, “Bunlardan biri Debenhams’tı. Orada çok büyük darbeler aldım. Şimdi işimiz zor” dedi. Altan, işi ilk kurduğu 30 yıl öncesine döndüğünü, ekibiyle birlikte şimdi Avrupa’daki daha küçük ölçekli firmaları kovalamaya başladıklarını anlatarak, “Maalesef büyük müşteri bulmak bu dönemde zor. Biz de garaj firmaları gibi yeni doğan online internet sitelerini kovalıyoruz. Bunlar bizimle iletişime geçiyor, biz de onları buluyoruz. Bir üründen 300-500 tane istiyorlar. Volüm küçük olduğu için peşin para istiyoruz. Herkesin üretimde esneklik kazanması lazım” dedi.

Kaynak: Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.