Sanayiciden Devreden KDV ler için Sonradan Kontrol Talebi

Otomotivden kimyaya, tekstilden makineye kadar birçok sektör temsilcisi, KDV iadelerinin yeni yatırımlara ve işletmelerin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacağını vurguluyor.
Kapanmalar Kapanm nedeniyle ciro ve v gelir kaybı yaşayan iş işletmeler, 80 milyar TL’yi TL’y bulan devreden KDV alacaklarının kısa vadede va ödenmesini istiyor. is Bu dönemde finansmana erişimde de sıkıntılar yaşandığına işaret eden reel sektör temsilcileri, KDV iadelerinin ödenmesinin, sermaye ihtiyacının karşılanmasına ve şirketlerin faaliyetlerini sürdürebilmesine katkı vereceğini dile getirdi. İKMİB Başkanı Adil Pelister, “Önce iade sonra kontrol” önerdiklerini söyledi.MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise mahsuplaşma istediklerini söyledi. TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat da “Sanayicinin bu finansman maliyetleriyle boğuşurken kendi alacağına ulaşamaması, büyük bir haksızlık. Geri ödeme yapılamıyorsa mahsuplaşma yoluna gidilmeli” dedi. Pandemide kârlılığın düşmesi ve yaşanan ciro kaybı KDV alacaklarını tekrar gündeme getirdi. DÜNYA’ya konuşan birçok sektör temsilcisi KDV alacaklarının çözüme kavuşturulmasını istiyor. Yeni yatırımlar için kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten sanayiciler, finansmana erişim sıkıntısı yaşandığı bu dönemde KDV iadelerinin önemli bir kaynak olduğuna dikkat çekiyor. 2020 yılı sonu itibariyle Türkiye’de 2 milyonu aşkın mükellefin 225 milyar TL devreden KDV’si bulunduğu ifade ediliyor. Reel sektörün devreden KDV alacağı ise yaklaşık 70 ila 80 milyar TL’ye ulaşıldığı vurgulanıyor.

Ürün satıldıktan sonra KDV’si ödenmeli

KDV iade sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirten İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Bununla birlikte önce iade sonra kontrol modeli gibi bir önerimiz var. Bu süreçte mükellefin iade taleplerinin alt firma kontrollerinin yapılması ve bütün eksikliklere cevap verilmesi üzerine yapılmakta olup, bu süreç bazen 6 ay ile 1 yıl bazen de 1 yıldan uzun zaman alıyor. Buna ilişkin önce iade, sonra kontrol modeli getirilebilir” dedi. Konuya ilişkin diğer bir taleplerinin de üretici/ithalatçı firmalarda ‘Satıştan KDV’ sistemine geçilmesi gerektiğini belirten Pelister, “Bizim önerimiz ürün satıldıktan sonra KDV’sinin ödenmesi. Bu yöntem işletme sermayesini büyütmek için çok önemli. Çünkü işletmelerimizin sürdürülebilirliği sağlayabilmesi ve yeni yatırım yapabilmeleri için sermayelerini büyütmeleri gerekiyor” diye konuştu.

KDV alacağı borçları karşılıyor

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Türkiye ihracatı içinde yüzde 11 paya sahip olan sektörümüz KDV iadeleri için hayli mesai harcıyor ve bu fasıldan doğan alacağının finansman yüküyle uğraşıyor. KDV alacakları konusunda bazı üyelerimizin alacaklarının borçlarını neredeyse karşılar mertebelere ulaştığını duyuyoruz. Faizlerin hayli yüksek olduğu bu dönemde alacaklarımız hızla kıymetini yitiriyor. Birikmiş KDV alacakları çok uzun zamandır sektörün öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığından, kamu borçlarıyla mahsuplaşma önerisini destekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Birçok reel sektörde olduğu gibi hazır giyim sektöründe de devreden KDV alacakları büyük bir sorun olduğunu ifade eden TOBB Türkiye Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sektör Meclis Başkanı Şeref Fayat, “Sanayicinin bu finansman maliyetleriyle boğuşurken kendi alacağına ulaşamaması büyük bir haksızlık. Geri ödeme yapılamıyorsa mahsuplaşma yoluna gidilmeli” dedi.

"Sanayicilere KDV alacakları taksitler halinde ödenebilir"

Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, devreden KDV’nin zamanla enflasyon karşısında eridiğini söyledi. Öztiryaki şöyle devam etti; “Yeni yatırımlar kapsamında ödenen KDV’nin indirim yoluyla giderilmesi uzun süre alıyor. Özellikle ağırlıklı ihracata yönelik çalışan firmalarımızın yurtiçi satışları görece az olduğundan devreden KDV stokunun eritilmesi mümkün olmuyor. Devreden KDV’de zamanla enflasyon karşısında eriyor” dedi. KDV alacakları AB ülkelerinde dönemsel olarak nakit veya mahsuplaşma şeklinde ödendiğini belirten Öztiryaki, “Bizim bu alacakların peşin olarak ödenmesi gibi bir talebimiz yok. Ancak pandeminin etkisiyle ciro ve karlılığı düşen sanayicilerin KDV alacakları onları rahatlatmak üzere taksitler halinde ödenebilir” diye konuştu.

Kamu borç ödemeleri ile mahsuplaşma yapılabilir

Otomotiv tedarikçileri, düşen ciro ve kar nedeniyle kısa vadeye dönüşen kredi borçlarını ödemekte zorluklar yaşıyor. Sektörün yeni kredi ihtiyacı bulunduğunu dile getiren Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, “Kısa ve orta vadeli borçların yapılandırılması gerekiyor. Yeni yatırımlar için KDV alacaklarının ödenmesi veya devreden KDV’ler için kamu borç ödemeleri ile mahsuplaşma yapılabilir” dedi. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, KDV iadelerinin önemli bir kaynak olarak görüldüğünü söyledi. Şirketler yeni yatırımlar içinde kaynağa ihtiyaç duyduğunu ifade eden Güleç, “Bu sebeple, KDV iade prosedürlerinin hızlı ve net şekilde belirlenmesi gerekiyor” diye konuştu.

Kaynak: Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.