10 Ülke Üretilen Aşıların Yüzde 75 ini kullandı

BM Genel Sekreteri Antonio Gueterres, 10 ülkenin halihazırda üretim ve teslimatında sıkıntılar yaşanan aşı stokunun yüzde 75’ini kullandığını belirterek COVID-19 aşı dağıtımının “hiç eşit ve adil olmadığını” söyledi.
Ortaya çıkışından bir yıl sonra 109 milyon kişide tespit edilen COVID-19 virüsü sebebiyle ölümler de 2 milyon 500’e yaklaşırken, ülkelerin aşılama faaliyetlerindeki eşitsizlik yoksul bölgelerde yaşayanların aşı ve tedavi erişimini zorlaştırıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gueterres, 10 ülkenin halihazırda üretim ve teslimatında sıkıntılar yaşanan aşı stokunun yüzde 75’ini kullandığını belirterek COVID-19 aşı dağıtımının “hiç eşit ve adil olmadığını” söyledi. BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamalarda Gueterres, mevcut aşı dağıtımı uygulamasını sertçe eleştirerek gelişmiş ülkeleri her ülkenin aşılamaya başlamasını sağlayacak küresel çapta bir aşı kampanyasına destek vermeye çağırdı.

130 ülkeye tek bir doz gitmedi

“Bu kritik dönemde aşı adaletinin sağlanması küresel toplum için en büyük ahlaki testlerinden biri” diyen Gueterres, 10 ülkenin aşı pastasının büyük çoğunluğunu almasına rağmen 130 ülkenin henüz tek bir doz bile aşıya erişemediğini vurguladı. Aralarında Azerbaycan, Kolombiya, Mısır, İzlanda ve Japonya’nın bulunduğu birçok ülke, aşı siparişlerini vermelerine rağmen henüz ilk dozlarına ulaşamadı. Öte yandan vaka sayısının yüksek olduğu ABD’de nüfusun yüzde 4,72’si tamamen aşılanırken, aşılama konusunda iddialı olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) nüfusun 250 bini bütün dozları aldı.

COVAX’a en büyük kaynak Biden’dan

Nisan 2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından başlatılan ve düşük gelirli ülkelere aşının adil şekilde ulaşmasını hedefleyen aşı koalisyonu COVAX, ocak ayında 40 milyon doz Pfizer/BioNTech, Astrazeneca ve diğer aşılar için anlaşma yaptığını açıkladı. Aşıların yoksul ülkelere adil bir şekilde dağıtılması için kurulan örgüte en yüksek bağış, 4 milyar dolarla ABD’den gelirken, söz konusu bağışın ABD Başkanı Joe Biden’ın görevi devralmasının ardından yaptığı ilk eylemlerden biri olarak biliniyor.

ABD’nin yanında 734 milyon dolar da İngiltere’den gelirken, örgüt şu ana kadar toplam 6 milyar dolar bağış topladı. Covax 2021’in ilk yarısında örgüt üyesi 145 ülkede toplam nüfusun yüzde 3,3’ünü aşılamayı hedefliyor.

“Pfizer’in ikinci dozunu geciktirin”

Aşı dağılımındaki adaletsizlik yoksul ülkeler için risk teşkil etmeye devam ederken, Kanadalı iki araştırmacı Danuta Skowronski ve Gaston De Serres, ABD’nin toplam 300 milyon doz sipariş ettiği Pfizer’ın ikinci COVID-19 dozunun ilk dozun ardından yüzde 92,6 etkili olduğunu ve kısa dönemde faydalı olmayacağı uyarısını yaparak daha geç yapılmasını önerdi. Pfizer ayrıca aşının Güney Afrika varyantı karşısında etkinliğinin önemli ölçüde düşebileceğini duyurdu. Bu gelişmelere paralel İngiltere’de bilim insanları hükümet kontrolünde 90 sağlıklı gönüllüye ilk başta görülen daha tehlikesiz virüsü aşılayarak varyantlarla mücadeleyi güçlendirmeye çalışacak. Gönüllüler araştırma boyunca günde 122 dolar ödeme alacak.

Öte yandan Güney Afrika’daki mevcut aşı çalışmalarını fon sağlayan Microsoft kurucusu Bill Gates de, daha ölümcül olduğu belirtilen yeni varyantlara karşı üçüncü dozun işe yarayabileceği fikrini sundu. Gates ayrıca, Johnson&Johnson ve Novavax aşılarını mutasyonlara karşı “düşük etkili” olduğunu belirtirken, AstraZeneca’nın diğerlerine göre daha geride olduğunu vurguladı.

“ABD ve AB Afrika’ya aşı göndersin”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Financial Times’a verdiği demeçte Çin ve Rusya’nın aşı anlaşmaları yaptığı gelişmekte olan ülkelere destek olmak için Avrupa Birliği (AB) ve ABD’yi mevcut aşı stoklarının yüzde 5’ini ihtiyaç sahibi ülkelere göndermeye çağırdı. Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile de konuyu görüştüğünü ve Merkel’in desteğini aldığını belirtti.

 

Kaynak: Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.