Hedefimiz Cok Daha Kapsamlı ve İddialı Bir STA İmzalamak

Birleşik Krallık Teknoloji Haftası, Aralık 2020’de Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan tarihi Serbest Ticaret Anlaşması sonrası, ilk B2B (işletmeler arası) ve B2G (işletmeler ve devlet kurumları arası) etkinlik olma özelliğini taşıyor.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı İhracat Bakanı Graham Stuart ve Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan etkinlik, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki teknoloji ortaklığının geliştirilmesi için mevcut fırsatların değerlendirilmesi açısından önemli bir buluşma. Odak noktası ise, dijital üretim, akıllı şehirlerde kentsel mobilite, dijital sağlık ve fosil yakıtlarından düşük karbon alternatiflerine enerji dönüşümü gibi alanlarda gündeme gelecek iş birlikleri.

18.9 milyar sterlinlik ticaret hacmi ile Birleşik Krallık, Almanya’dan sonra Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat noktası konumunda.

Görüşlerini aldığım Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı İhracat Bakanı Graham Stuart, Birleşik Krallık ve Türkiye arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın, ticareti ve iş birliklerini daha ileri taşımak için önemli bir zemin sağladığını söylüyor. Bakan Graham Stuart’ın yorumları şöyle:

Hizmetler, dijitalleşme ve tarım alanlarında önemli fırsatlar var

“Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye yapılan 8 milyar sterlinlik ve Türkiye’den Birleşik Krallık’a yapılan 10.6 milyar sterlinlik ihracatı kapsayan Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki ticari ilişki, her iki ülke için de çok önemli. Birbirimizin pazarlarına yakın erişim imkanı ve bu sayede oluşturulan ortaklıklar, her iki ülkeye de çok ciddi bir ekonomik büyüme kazandırdı. Birleşik Krallık ve Türkiye arasında geçtiğimiz Aralık ayında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) da bu nedenle, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılmasının ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi adına atılan çok önemli bir ilk adım oldu. Bu STA’yı, ilişkimizdeki önemli bir ilk adım olarak görüyoruz ve bunun da ötesine geçip, gelecekte çok daha kapsamlı ve iddialı bir STA imzalamak istiyoruz. Hizmetler, dijitalleşme ve tarım gibi alanlarda gerçek işbirliği fırsatlarımız olacak. Amacımız, bariyerleri kaldıran ve Türkiye ve Birleşik Krallık genelindeki sektör ve işletmelerin gelişmesini sağlayan modern ve iddialı bir STA’ya doğru çalışmak olmalı.”

Türkiye, yenilenebilir enerji çalışmaları için hayati önem taşıyor

“Birleşik Krallık, iklimle mücadelede ve düşük karbonlu ekonomilere geçişte küresel çabalara liderlik etmekte kararlı. 2020 yılının sonunda, Başbakanımız çok önemli iki açıklama yaptı: Yeşil Sanayi Devrimi için 10 maddelik bir plan ve 1990’lardaki seviyelere kıyasla emisyonları 2030 itibarıyla yüzde 68 oranında azaltmak yönünde, bağımsız ve iddialı bir iklim hedefi belirlendi. Bu politikalar, Birleşik Krallık ve Türkiye ilişkileri açısından bir fırsat. Türkiye, bir imalat merkezi ve yenilenebilir enerji çalışmaları için hayati bir önem taşıyor. Temiz enerji planlarımız, uzak kıyı rüzgarı ve hidrojen gibi yeni gelişen teknolojilere odaklanmaları açısından bir takım benzerlikler içeriyor. Türkiye, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği de dahil pek çok alanda çok büyük adımlar attı. Sıfır emisyonlu araçlar ve yerli TOGG otomobili gibi temiz büyüme sektörlerinde yapılan çalışmalar olduğunu da görüyoruz.”

Dijitalleşmede öncelikli iki alan: İmalat ve akıllı şehirler

“İki ülke arasında zenginleştirilmiş bir ortaklık için dijitalleşme alanında sağlık sektörünün yanı sıra, iki temel konuya odaklanıyoruz. Bunlardan birincisi dijital imalat. Türkiye, çok büyük bir imalat sanayiine sahip. Bu da, imalatın dijitalleştirilmesinde uzmanlaşan firmalara, birlikte çalışma fırsatları sunuyor. Güçlü teknoloji platformu ve yenilik kabiliyeti, Birleşik Krallık’ın havauzay ve ilaç sanayii gibi yüksek teknoloji imalat sanayilerinde uzmanlaşmasını sağladı. Yüksek Değerli İmalat ve Dijital Sıçrama (Katapult) merkezlerimiz, işletmelerin yenilikçi ürünleri ve teknolojileri kullanmasına, geliştirmesine ve bunlardan fayda sağlamasına yardımcı oluyor. Odaklandığımız ikinci alan ise akıllı şehirler. Türkiye, çok büyük bir kentsel nüfusa sahip ve bu nedenle dünyanın dört bir yanındaki pek çok şehrin yaşadığı zorlukları yaşıyor. Birleşik Krallık, toplu ulaşım, enerji ve güvenlik ağlarının yanı sıra veri ve uzman analizleri gibi şehir geneline yayılmış sistemlerin entegrasyonunda dünyaca kabul edilen bir güce sahip. Türkiye ekonomisi dijital çağın yeni iş modellerine uyum sağlayabilirse, ciddi biçimde zenginleşecek. Buna şimdiden yatırım yaparak, sürdürülebilir büyümeyi sağlayacak dijital teknolojileri üretebiliriz.”


Kaynak: Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.