2020 Yurt Dışı Verileri: Türk Müteahhitler 14.4 Milyar Dolarlık İş Üstlendi

Bakan Pekcan, Türk müteahhitlerin 2020’de yurt dışında 14.4 milyar dolarlık iş üstlendiğini açıkladı. Pekcan, bazı ihale işlemlerinin tamamlanması durumunda rakamın 15 milyar doları aşabileceğini belirtti.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Türk müteahhitlerin 2020’de yurt dışında 14.4 milyar dolarlık iş üstlendiği, yılın sonunda yapılan bazı ihalelerin işlemlerinin tamamlanması halinde 2020 verilerine dahil olarak 15 milyar doları aşabileceğini bildirdi. Diğer yandan Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, Somali’de can kaybına neden olan terör saldırısında Birleşik Arap Emirliklerini suçladı. Yenigün, bu meseleyi gündemde tutmak istediklerini, bankalardan, diplomasiye geniş bir alanda tepki gösterilmesini beklediğini kaydetti.

Türkiye Müteahhitler Birliğinde düzenlenen Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısında konuşan Ruhsar Pekcan, 1972’den bu yana üstlenilen proje sayısının 10 bin 525’e, iş tutarının da 418.7 milyar TL’ye ulaştığını açıkladı. Salgın ortamında ulaşılan 2020 seviyesinin başarı olduğunu belirten Ruhsar Pekcan, 2020’nin ikinci dünya savaşından sonra en büyük ticari daralmanın yaşandığı yıl olduğunu hatırlattı. Pekcan, yakalanan seviyenin Türk müteahhitlerin yurt dışı faaliyetlerinde elde edilen seviyenin sürekli olduğunu gösterdiğini anlattı.

TMB Başkanı Yenigün: Siyaseti yönlendiremeyiz ama siyaset-ekonomi birlikte işliyor

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, geleneksel pazarlar yanında Sahra Altı Afrika başta olmak üzere pazar genişletmek için çalıştıklarını, 2020’nin salgın nedeniyle oluşan zor şartları altında işlerini sürdürdüklerini söyledi. Yenigün, son birkaç yıldır bazı ülkelerde “kazalara” uğradıklarını belirterek, bu yılın başında Somali’de yaşanan saldırıdan dolayı Birleşik Arap Emirliklerini suçladı.

Yenigün şunları kaydetti: “Bu yıla da Afrika’dan gelen üzücü bir haberle başladık. Bir üyemizin şantiyesine yapılan terör saldırısı sonucu yine yüreğimiz yandı. Burada hem Cuma günü Sn. Cumhurbaşkanı huzurunda, hem de Ticaret ve Dışişleri Bakanı huzurundaki talebimi dile getirmek istiyorum. Bu Afrika’daki kaza herhangi bir kaza değil. Bu tamamen siyasi gerginlik nedeniyle meydana gelen kazadır. Böyle bir noktada, bütün birimlerimizin, Dışişleri, Ticartet, Türkiye’deki kurumlar, Bankaların hepsinin bize özel özen göstermesini istiyoruz.  Mehmetçik gibi biz orada cephede savaşıyoruz ve bu kazalara maruz kalıyoruz. Bu ilk defa olmuyor. Önemsiyorum ve gündemde tutmak istiyorum.  ..Somali’de olan kaza Birleşik Arap Emirliklerinin bize sabotajıdır. İlk defa olmuyor. Müteahhidimiz diyor ki ’10 yıldır oradayım, son 2 yıldır bunlar başımıza geliyor’. demek ki siyaset yansıyor.

”Sorunlar yaşadık, mağduriyet çözülmeli

Yenigün, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşanan sorunlar nedeniyle müteahhitlerin iş üstlenememe yanında bir dizi sorun da yaşadığını kaydetti. Diğer yanda Türkiye’nin bölge ülkeleriyle siyasi ilişkilerinin önemine işaret eden Yenigün, “Siyasete yön vermek anlamında değil ama siyaset-ekonomi at başı gidiyor. Suudi Arabistan’ın 100 milyar dolarlık yatırım hazırlığı içinde olduğu haberleri geliyor.” diye konuştu.

TMB’nin 69. Kuruluş yıldönümünde hedef 20 milyar dolar

Yenigün, 2021’de hedeflerinin 20 milyar dolarlık yeni iş üstlenimi olduğunu belirterek, uygun finansman bulmaları halinde bu seviyeyi de aşabileceklerini kaydetti. Yenigün TMB’nin 69. Kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, orta vadede 50 milyar dolarlık hedefleri olduğunu anlattı.

TMB Başkanı Sahra Altı Afrika ve bazı yeni Asya ülkeleri ve o arada Azerbaycan’da faaliyetlerini genişletmek istediklerini kaydetti. Avrupa ve ABD ile uzak doğu ülkelerine yönelik de çalışmaları bulunduğunu bildirdi.

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı: Faaliyetler arttı

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Başkanı İrfan Aker de konuşmasında, son dönemde yurt dışında iş üstlenimlerinde artış olduğunu belirterek, kendilerinin proje üstleniminin Türkiye’nin müteahhitlik ve malzeme ihracatına da katkı vereceğinin altını çizdi.

 


Kaynak: AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.