Süper Gerilim Hazırgiyime Yaradı

Her yıl dünyadan 100 milyar dolarlık hazırgiyim alan ABD, Çin ile süren ticaret savaşları nedeniyle bu yıl rotayı Türkiye'ye çevirdi. Haziranda ABD'ye yapılan hazırgiyim ihracatı yüzde 213'lük artış kaydetti. Yılsonu hedefi ise 700 milyon dolar.
Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları Türkiye hazırgiyim sektörüne yaradı. Her yıl dünyadan 100 milyar doların üzerinde hazır giyim alımı yapan ABD, bu yıl rotayı Türkiye’ye çevirdi. Hazırgiyimciler haziran ayında ABD’ye yaptığı ihracatı yüzde 213 oranında artırarak 32 milyon dolardan 100 milyon dolara çıkardı. Artış temmuz ayında da yüzde 45 olarak devam etti. TİM verilerine göre sektörün ilk altı ayda ABD’ye yaptığı ihracat yüzde 9.19 artarak 326 milyon dolara ulaşırken, sektörün yılsonu hedefi ise 700 milyon dolar. Sektörün 2019’da ABD’ye ihracatı yüzde 8 artışla 647 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

"Türkiye avantajlı konumda”

Pazardaki gelişmeleri değerlendiren İstanbul Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, salgın sonrasının parametreleri ve küresel tedarik zincirinin yeniden yapılanmasının Türkiye’nin küresel rekabetteki şansını arttırdığını söyledi. “Salgın sonrasında tedarik zinciri yeniden şekilleniyor. Bu süreçte küresel markaların tedariklerini yakın coğrafyalardan karşılamayı tercih edeceklerini öngörüyoruz. Bu durum hazırgiyim ihracatımızın yüzde 70’e yakın bölümünü gerçekleştirdiğimiz AB ve İngiltere pazarında Türkiye’yi avantajlı konuma getiriyor” diyen Gültepe, öte yandan hedef pazarları arasında yer alan ve yılda 100 milyar doların üzerinde hazırgiyim ithal eden ABD’nin Çin ile ticaret savaşı nedeniyle Türkiye’ye yöneldiğini söyledi. Gültepe, “Haziran ayında ABD’ye hazır giyim ihracatımızda yüzde 213’lük artışı da bir işaret olarak değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Ancak Çin’in hazır giyimde açık ara birinci küresel oyuncu olduğunu ve yıllık 170 milyar doların üzerinde hazır giyim ihracatı bulunduğunu söyleyen Gültepe şöyle konuştu: “Çin’e bugünden yarına alternatif olacağımızı söylemek çok iddialı olur. Devletimizin de desteği ile Çin’in pastasından pay alabilir, 2019’da 17.7 milyar dolar olan ihracatımızı birkaç yılda iki katına çıkarabiliriz.” 2020’nin ilk yarısını değerlendiren Mustafa Gültepe, ihracat açısında ilk 5 ayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 ekside kapattıklarını söyledi. Gültepe, “Salgın döneminde iç pazarda da mağazalar kapalı olduğu için ciddi bir daralma ile karşı karşıya kaldık. Hazır giyim markalarımızın ciroları e-ticaret dışında neredeyse sıfırlandı” açıklamasını yaptı. Mart ayından itibaren üç ay boyunca çok sıkıntılı bir dönem geçiren sektörleri için haziran ayındaki yüzde 25’lik ihracat artışının büyük moral olduğunu belirten Gültepe, şunları söyledi: “Haziran’daki artışa rağmen sektörün 6 aylık ihracatı yüzde 19,8 daraldı. 2019’un ilk yarısında 8,7 milyar dolar olan ihracatımız bu yılın aynı döneminde 7 milyar dolarda kalmakla birlikte gelişmeler gelecekle ilgili iyimserliğimizi arttırıyor.”

AB depolardan ürünleri çekti, yeni siparişler hızlandı

Avrupa pazarında hızlı bir canlanma yaşandığını belirten Gültepe, "Avrupa merkezli hazır giyim markaları depolarımızda bekleyen siparişlerinin büyük bölümünü çekti. Ayrıca yeni sezon için siparişler gelmeye başladı. Firmalarımızın büyük bölümü yeniden üretime döndü. Mevcut veriler temmuz ayını da geçen yılın aynı dönemiyle başa baş kapatacağımızı gösteriyor" dedi.

Sektörün önünde 3 önemli risk var

Türkiye'nin bu dönemde rekabet gücünü arttırmakla birlikte risklerin varlığına da işaret eden Gültepe, “Örneğin AB'nin Vietnam ile imzaladığı serbest ticaret anlaşması sektörümüz adına ciddi bir risk unsuru barındırıyor. Türkiye'nin de AB ile Gümrük Birliği'ni hızla güncellemesi gerekiyor. AB'den ayrılan İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalamalıyız. Bu konudaki çalışmaların olumlu gittiğini biliyoruz. ABD ile de özel bir anlaşma imzalanması halinde sektörün ihracatına çok ciddi katkı yapacağına inanıyorum" diye konuştu.


Kaynak: AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.