Güvenli Tedarik Zinciri Sağlayan Kazanan Olacak

DEİK Başkanı Olpak, "Güvenli bir şekilde tedarik zinciri sağlayan ve karşı tarafa mallarını ve hizmetini aktarabilen kazanan olacak diye düşünüyorum." dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından "Transatlantic Talks webinarları" kapsamında "Seçim Sonrası ABD Ticaretinden Neler Beklemeli: Ticari partnerleri etkileyecek tarafsız faktörler" konulu bir online seminer gerçekleştirildi.

Mercury Başkan Yardımcısı Joe Garcia'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve ABD-Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin geleceği ele alındığı online seminere DEİK Başkanı Nail Olpak ve TAİK Başkan Yardımcısı Seymur Tarı'nın yanı sıra ABD Exim Bank'ın Eski Başkanı ve 'Ticaret Dört Harfli Bir Kelime Değil' kitabının yazarı Fred Hochberg katıldı.

Olpak, toplantıda yaptığı konuşmada, DEİK'in yaptığı çalışmalara ve TAİK'in önemine değindi.

DEİK'teki rolünün ötesinde Türk Eximbank ve Turkcell'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de sürdüğünü dile getiren Olpak, "Hepimiz küreselleşmeden bahsediyorduk yıllarca ve bir yandan da yakın zamanda lokalizasyon ve küreselleşmenin yerelleşmesine odaklanır olduk. Pandeminin ilk etkisi bu oldu. İkinci olarak günlük alışkanlıklarımız ve iş yapma tarzımız yeni normale geçiş yapmakla kalmıyor aynı zamanda farklı sektörler örneğin; finans sektörü ve merkez bankalarının oynadığı rol de değişiyor. Çünkü merkez bankaları doğrudan yatırım desteği programı başlattılar. Bu geçmişte hiç de olağan değildi. Değinmek istediğim ikinci nokta buydu." dedi.

"Bir büyük tedarikçiye bel bağlamak ve sadece ona çalışmak artık avantajlı değil"

Pandemiyle birlikte yaşanan diğer gelişmelere de değinen Olpak, şunları söyledi:

"Değinmek istediğim üçüncü nokta ise bizler şimdiye kadar ölçek ekonomilerden, rekabetten vs. bahsediyorduk. Ama şimdilerde fark ediyoruz ki aslında bir büyük tedarikçiye bel bağlamak ve sadece ona çalışmak artık avantajlı değil. Son olarak yakından uzaktan, pahalıdan ucuzdan bahsederdik. Bunları kriter olarak belirlemiştik. Halbuki bu günlerde fark ediyoruz ki bulunur çok daha önemli. Ve yorum olarak şunu da söylemek istiyorum tam olarak yıldızı yükselen sektörler hangileri olacak henüz bilmiyoruz. Biraz fikrimiz var ama sonuçta güvenli bir şekilde tedarik zinciri sağlayan ve karşı tarafa mallarını ve hizmetini aktarabilen kazanan olacak diye düşünüyorum.

"Türkiye-ABD arasındaki bu 100 milyar dolarlık ticaret hedefi benim çok hoşuma gidiyor"

ABD İhracat-İthalat Bankası (EXIM Bank) Eski Başkanı Fred P. Hochberg, ise Türkiye'ye çok kez geldiğini ve özellikle de THY ile ortak çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Hochberg, "Türkiye'ye geldiğim zamanlarda ne kadar güzel ve başarılı bir şekilde güçlü ilişkilerimizin vücut bulduğunu gördüm ve gelecekte de Türkiye ile olan ilişkilerimizin güçlenmesine yönelik isteğim ve kararlılığın her zaman farkında oldum. Bu benim bankanın başında olduğum dönemden hatırladıklarım." diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hedefine değinen Hochberg, "Türkiye-ABD arasındaki bu 100 milyar dolarlık ticaret hedefi benim çok hoşuma gidiyor. Bu da şu anki seviyenin 5 katına çıkması anlamına geliyor yaklaşık olarak. Hatırlıyorum çok net olarak Türkiye'ye geldiğim zaman sürekli olarak masaya yatırılan konuların arasında ticaret dengesi yer alıyordu ve bir yandan da ticaret açığının olacağından bahsediliyordu bir yöne ya da diğer yöne doğru. Kitabımda da buna atıfta bulunuyorum zaten. 100 milyar dolarlık ticaret doğru ilerlerken ticaret açığının bize engel teşkil etmesini engelleriz diye temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Türkiye'nin güçlü ekonomik bağlarının olmasının ticaret tarafından da faydalanılacağını aktaran Hochberg, "Ticaret açığı olursa ABD ya da Türkiye tarafında, sonuçta belki küçük bir oran olabilir ama önemli olan şey eğer bu daha güçlü bir ekonomik ortaklığı beraberinde getirebilirse bunu mümkün kılmalıyız. Bu yüzden de TAİK'in yaptığı bu çalışmalar bizim çok hoşumuza gidiyor. ABD ve Türkiye arasındaki ticaretin ve bağlantıların çok daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Ve ticaret de burada çok önemli ve güçlü bir araç olacaktır." ifadelerini kullandı.

Hochberg, aynı zamanda bağların güçlenmesi için eğitim ve kültürel değişim programları gibi çok daha fazla çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi.

COVID-19 krizinden edinilen derslere değinen Hochberg, artık tedarik zincirlerinin inovasyon odaklı olmasının ve daha dirençli dayanıklı olması gerektiğini ve çok daha güçlü tedarik zincirleri kurmanın gerekli olduğunu söyledi.

"Umarım ileride iş yapma fırsatlarının daha da artacağını göreceğiz"

TAİK Başkan Yardımcısı Seymur Tarı da bu hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump doğrudan diyaloğa girdiklerini anımsattı.

Tarı, "İki ulusun birlikte çalışmayı sürdürerek iddialı bir şekilde ikili ticareti 100 milyar dolara çıkarmak için neler yapılması gerektiği konusunda görüşmelerin süreceğini söylediler. Hem TAİK olarak Türkiye ve ABD ekonomisi açısından bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Aramızdaki ittifakın güçlenmesi, ekonomik refahın artırılması, bölgesel ve dünya çapındaki istikrara da katkıda bulunması ön görülüyor bu ticaret hedefini gerçekleşmesinin. Umarım ileride iş yapma fırsatlarının daha da artacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


Kaynak: AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.