Salgınla birlikte e-ticaretin önemi daha da arttı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye'nin e-ticaret verilerinin de açıklandığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Dijital Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, e-ticaretin öneminin koronavirüs salgınıyla birlikte daha da arttığını söyledi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, elektronik ticaret sitelerine güven damgası almaları çağrısında bulunarak, "Bu vesileyle Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı tüm e-ticaret sitelerinin de güven damgasına başvurmalarını bekliyoruz ki rahatlıkla iş hacimlerini artırabilsinler." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye'nin e-ticaret verilerinin de açıklandığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi Dijital Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, e-ticaretin öneminin COVID-19 salgınıyla birlikte daha da arttığını söyledi.

Sektörün izlenebilmesi ve verilerin değerlendirilmesinin çok önemli hale geldiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, sektörü geliştirecek politikaların ve verilecek teşviklerin tasarımında, e-ticaret verilerinin izlenmesine ihtiyaç bulunduğunu dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası'nda da sektörün verilerinin tek elde toplanmasının önemini aktardıklarını anımsattı.

TOBB olarak ülkede e-ticaretin gelişmesi ve hacminin artırılması amacıyla yürüttükleri çalışmalara değinen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"2016 yılında kurduğumuz TOBB Türkiye e-Ticaret Meclisi, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret firmalarının kamuyla ilişkilerini geliştirdiği bir kamu-özel sektör istişare platformu oldu. Sektörün önündeki engelleri belirleyip öneriler geliştiriyor ve hayata geçirilmesini sağlıyor, sektörün gelişimi için ortak stratejiler üretiyoruz. Meclisimizin bünyesinde kurduğumuz e-İhracat Komitesi ile KOBİ'lerin elektronik ticaret aracılığıyla dünyaya açılabilmesi için teşvikler tasarlıyor, gümrük süreçlerinin kolaylaşması için çalışmalar yürütüyoruz. Birliğimiz girişimleri ve Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle e-ticaret üzerinden yurt dışına satılan malların iade süreçlerindeki gümrük prosedürleri önemli ölçüde azaldı. Ayrıca kadınların ekonomide aktif yer alabilmesi için kadın girişimcilere ürettiklerini e-ticaret yoluyla satarken vergi muafiyeti getirecek düzenleme de hayata geçti. Hükümetimize teşekkür ediyorum."

Hisarcıklıoğlu, COVID-19 salgını sürecinde düzenledikleri eğitimlerle girişimcilere dijitalleşmenin, e-ticaretin ve e-ihracatın faydalarını anlattıklarını vurgulayarak, "İşlerini nasıl e-ticarete taşıyacaklarını öğretiyor, Türkiye'den Avrupa'ya e-ihracat köprüsü kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tüketiciler güven damgasına baksın"

Elektronik Ticaret Bilgi Platformu'nun da bu dönemde kritik görev üstleneceğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Elektronik Ticaret Bilgi Platformu aracılığıyla da hem sektöre yönelik en doğru bilgileri görebileceğiz hem de kayıtlı e-ticaret sitelerini sorgulayıp istatistiki bilgilere erişebileceğiz. Ticaret Bakanlığımızın yetkilendirmesiyle e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye başladık. Güven damgası için başvuran sitelerde kontrol ettiğimiz iki kriterden bir tanesi ETBİS'e üye olup olmadığı. Eğer üyeyse o zaman güven damgasını alabilir hale geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, geçen hafta Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile güven damgası alan 18 e-ticaret sitesini duyurduklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu kampanyayla tüketicilere diyoruz ki 'Elektronik mecralarda alışveriş yaparken karşılaştığınız güven eksikliğini giderecek en önemli nokta, eğer bir sitede güven damgası varsa rahatlıkla alışveriş edebilirsiniz, kredi kartınızı kullanabilirsiniz.' Bütün ticaret sitelerini güven damgası almaya davet ediyorum. Bu vesileyle ETBİS'e kayıtlı tüm e-ticaret sitelerinin de güven damgasına başvurmalarını bekliyoruz ki rahatlıkla iş hacimlerini artırabilsinler."

Kaynak: AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.