Ticaret Savaşında Dijital Cephe

ABD, ev sahipliği yaptığı Facebook, Google ve Netflix gibi teknoloji devlerinin hizmetlerini vergilendiren ülkeler hakkında inceleme başlattı. Fransa önderliğinde süren dijital hizmet vergisi tartışmaları yeni ticaret gerilimlerine neden olabilir.
Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD hükümeti pandemiye rağmen uluslararası ticarete yeni engeller getireceğine işaret eden adımlar atmaya devam ediyor. Yeni cephe dijital hizmet vergileri. ABD önceki gün aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin uyguladığı ‘dijital hizmet vergisi’ hakkında inceleme başlattı.

COVID-19 sanayi ve hizmet sektörlerinin gelirlerini sert vururken, Amazon ve Facebook gibi şirketler krizin kazananlarından olmaya devam ediyor. Avrupa Birliği ve Fransa öncülüğünde görüşülmeye başlayan dijital vergiler 160 milyar dolar geliri olan Google gibi devlerin çoğunun ABD merkezli olması nedeniyle ABD’den dirençle karşılandı ve bu nedenle uluslararası bir dijital vergi konusunda henüz bir gelişme olmadı. Türkiye’nin de aralarında olduğu İtalya, Birleşik Krallık ve Hindistan gibi ülkeler kendi ulusal yasalarını çıkarmaya başladı. ABD’nin inceleme başlattığı bu durumun dijital hizmet vergisi kaynaklı yeni ticaret gerilimlerine neden olabileceği öngörülüyor.

‘ABD şirketlerini savunacak’

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, 2 Haziran akşamı yaptığı açıklamada ‘Dijital hizmet vergisi uygulayan veya uygulamayı planlayan tüm ülkeleri Google, Amazon, Facebook, Apple ve diğer ABD’li büyük teknoloji şirketlerine karşı ayrımcılık yapıp yapmadıkları konusunda inceleyeceğini’ söyledi. Lighthizer yaptığı açıklamada "Başkan (Donald) Trump ticaret yaptığımız ülkelerin bizim şirketlerimizi adil olmayan bir şekilde hedef alan vergiler uyguladığını düşünüyor" dedi ve ABD’nin şirketlerini ve çalışanlarını ayrımcılığa karşı savunmak için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğunu belirtti.

Ülkeler 15 Temmuz’a kadar yanıt verecek

ABD resmi gazetesinde yayımlanan belgeye göre Avusturya, Brezilya, Çekya, Avrupa Birliği, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya, Türkiye ve İngiltere'yi kapsayan inceleme çerçevesinde bu ülkelerin yetkili makamları ile konsültasyon talep edildi. İnceleme başlatan ülkelerin değerlendirmelerini 15 Temmuz’a kadar ABD yetkililerine teslim etmesi isteniyor. İnceleme ABD'nin bu ülkeler aleyhine ek gümrük vergisi başlatmasıyla sonuçlanabilir ve ülkeler arasında süregelen uluslararası ticaret gerilimlerini artırabilir.

Fransa, ABD tehdidi sonrası 2020 sonuna ertelemişti

Geçen yıl Fransa’nın dijital hizmet için yüzde 3 vergi uygulayacağını açıklaması sonrası ABD aralarında peynir ve şampanya gibi ürünlerin olduğu 2,4 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi getirmekle tehdit etmiş, Fransa da vergilerin toplanmasını 2020 sonuna kadar ertelemişti. Bu vergiler Google ve Facebook gibi şirketlerin yerelde sağladığı hizmetlerden vergi geliri elde etmek için uygulanıyor.

Birleşik Krallık’ın 1 Nisan’da yürürlüğe giren dijital hizmet vergisi de ocak ayında ilk açıklandığında ABD’den ek vergi misillemesi tehdidiyle karşılaşmıştı. ABD Ticaret Bakanı Steve Mnuchin yasa iptal olmadığı takdirde Birleşik Krallık’taki otomobil üreticilerini hedef alan yeni gümrük vergileri getireceklerini söylemişti.

Endonezya’da %10 KDV yolda

İnternet ekonomisinin devlerinden birine ev sahipliği yapan Endonezya, 15 Mayıs’ta yaptığı açıklama ile Netflix ve Spotify gibi streaming hizmetler veren şirketlerin hizmetlerine Temmuz’dan itibaren %10 KDV uygulamaya başlayacağını duyurdu. Google, Temasek Holdings ve Bain & Company tarafından yapılan bir araştırmaya göre Endonezya’nın internet ekonomisi 2025 itibariyle 130 milyar dolara ulaşacak.

OECD’de uluslararası yasa görüşülüyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi 140’a yakın ülke daha önce benzeri bulunmayan ve büyük teknoloji şirketlerinin yükselişini hesaplara daha iyi katmayı amaçlayan uluslararası bir vergi yasası üzerinde müzakerelerine devam ediyor. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yıl sonuna kadar uluslararası bir yasada uzlaşılmadığı takdirde ulusal yasalar kapsamında vergilendirmeye başlayacağını duyurdu. Maire COVID-19 krizinde teknoloji şirketlerinin çoğu şirketten daha iyi durumda olduğuna dikkat çekerek “Dijital bir vergi hiç bu kadar meşru ve gerekli olmamıştı” dedi.
Hem stopaj hem DHV alan tek ülke Türkiye

DÜNYA gazetesi köşe yazarı Ussal Şahbaz, teknoloji şirketlerinden hem dijital hizmet vergisi hem de stopaj alan tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekiyor ve bunun makul bir yaklaşım olmadığı değerlendirmesini yapıyor. “Türkiye’nin uygulamaya koyduğu düzenlemelerde stopaj da var. Facebook’un ödeyeceği gelir vergisini peşin olarak reklamverenden alıyorsunuz” diyen Ussal Şahbaz, Facebook ve Google platformlarındaki hedefli reklamların birçok ülkede genel dijital hizmet vergilerinden daha yüksek oranlarda vergilendirildiğini de hatırlatarak “Bizde tüm oranların aynı olması haksızlık” diyor.

İncelemenin amacı yaygınlaşmasını önlemek

ABD’nin başlattığı inceleme ile dijital hizmet vergilerinin yaygınlaşmasını önlemeyi amaçladığını belirten Şahbaz, görüşlerini şöyle aktardı. “ABD’nin başlattığı inceleme, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere gözdağı vererek bu verginin yayılmasını önlemek istiyor. Çünkü vergiyi ödeyecek Facebook ve Google Amerikan şirketleri. Ancak dünyada birçok ülkenin korona kriziyle ortaya çıkan vergi geliri ihtiyacı düşünülünce, ABD’nin bu amacına ulaşma ihtimalini düşük görüyorum"


Kaynak: Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.