Ekonomilerin Yüzde 90 ı Bu Yıl Büyümeyecek

Dünya Bankası, Çin, Moğolistan ve Kore Direktörü Martin Raiser, “2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyonla karşı karşıyayız. Dünya ekonomilerinin yüzde 90’ı bu yıl büyüyemeyecekler” dedi.
Bu yıl koronavirüs nedeniyle online olarak gerçekleştirilen Forum İstanbul 2023 Konferanslarına katılan Dünya Bankası, Çin, Moğolistan ve Kore Direktörü Martin Raiser, “Bugün koronavirüs sürecinde Dünya Bankası olarak yeni bir programı dünyaya sunacağız. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin resesyonla karşı karşıyayız. Dünya ekonomilerinin yüzde 90’ı bu yıl büyüyemeyecekler” dedi.
Forum İstanbul 2023 Konferansları online ortamda gerçekleştirildi. ‘Değişimi Anla, Geleceği Tasarla’ ana teması ile başlayan konferansın ilk gününde Forum İstanbul Onursal Başkanı Yavuz Canevi’nin moderatörlüğünü yaptığı “Kilitlenen Dünyanın Kilidi Nasıl Açılacak?” oturumuna Dünya Bankası, Çin, Moğolistan ve Kore Direktörü Martin Raiser, Atlantik Konseyi Üyesi & IIF Eski Başkanı Hung Tran ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hakan Yurdakul katıldı.

Gayri safi milli hasılalarında da büyük düşüşler yaşanacağını belirten Raiser, “İşçi çıkarmalar gibi durumları gördüğümüz için, COVID – 19’la bu ortamda ödeme güçlüğü olan ülkeler iş ve işçi bulma pazarında sıkışmalar göreceğiz. Bütün ülkelerin farklı ihtiyaçları var” diye konuştu. 2020 yılındaki resesyonun kolay savuşturulamayacağını belirten Raiser, “Çin alması gereken sıkı önlemleri almada gecikti. İç talep Çin’de eski haline döndürülmüş durumda değil. Krizden önceki durumla karşılaştırıldığında Çin’in büyüme hızı yüzde 4-5 olacaktır” şeklinde konuştu. Kamu sağlığı açısından hızlı tepki veren ülkelerin iyi durumda olduğunu bildiren Raiser, “Kamu sağlığı açısından ilk tepkiyi vermeyen ülkeler önlemlere devam edecek. Bazı ülkelerde test kapasitesi düşükse sınırlamalar daha fazla olacaktır. Bu hastalığın doğasını ne kadar iy i anlarsak o kadar iyi önlemler alabiliriz” açıklamasında bulundu.

2020 yılında 16 milyon kişinin derin bir fakirliğe düşeceğine dikkat çeken Raiser, “Çin hızlı bir şekilde gelişirse bu gelişmekte olan ülkelerdeki pazarların çok daha sıkışması anlamına gelecek” değerlendirmesinde bulundu. G20’de borçların ertelenmesinin şart olacağını ifade eden Raiser, “IMF gibi yerlerin bu ülkelere destek vermesi şart olacaktır. Global ölçekteki değer zincirleri kırılmayacak. Global entegrasyon devam edecek” dedi. Online alıveriş hacimlerinde de tüm dünyada koronavirüs nedeniyle artış yaşandığını aktaran Raiser, “Pandemi ve iklim değişikliği de el ele gidiyor, ikisi de birbirini etkileyecektir. Gelişmiş ekonomilerin başı çekerek gelişmekte olan ekonomilere destek vermesi gerekecek” ifadesini kullandı. “Bölgeselleşme trendini göreceğiz ama Türkiye’nin AB ile ilişkisi çok büyük avantaj ve bu gerilemeyecektir” diyen Raiser, Türkiye’nin ticari partner olarak AB’deki etkinliğinin azalmayacağını da ekledi.

“Küresel ölçekte tedarik zincirinde kesilmeler olacak”

Bütün ülkelerin çok büyük desteklere ihtiyacı olduğunu belirten Atlantik Konseyi Üyesi & IIF Eski Başkanı Hung Tran, “Küresel ölçekte tedarik zincirinde kesilmeler olacak” dedi. Endüstrinin kapılarının açılması gerektiğini ve böylece virüs sonrası iyileşme meydana gelebileceğini dile getiren Tran, “ABD’de çok büyük bir finans düğümü olduğunu görüyoruz. Burada iyileşme çok yavaş olacaktır. Bu da küresel ekonominin iyileşmesini de yavaşlatacak” diye konuştu. Verimliliğin büyümesinin çok büyük düşüşler gösterdiğini aktaran Tran, “Buradan yaşlı nüfusla kamu borçlarının artacağını söyleyebiliriz. Stratejilerin gelişmesi için tek bir ülkeye yani Çin’e yüklenme olabilir. Sermayenin akışkanlığı konusunda sınırlamalarla karışılacağız. ABD’deki mali politikalar başka ülkeler tarafında da izleniyor” değerlendirmesinde bulundu. “Geçtiğimiz 60 yıl içerisinde bütün dünyada zenginleşme görmüştük fakat buradaki eşitsizliğin de bizi nerelere getirdiğini gördük” diyen Tran, ülke içi ticaretin daha kapalı bir hale geleceğinin görülebileceğini belirtti. Çin’in ticari partnerlerinde çok büyük genişlemeye gittiğini dile getiren Tran şöyle devam etti: “Çin dünya ticaretinde daha büyük bir yüzdeye sahip olacak. AB’nin ise en çok Çin ve ABD ile ilişkisi var. Dünya ticaretinde de üçlü gruplar göreceğiz. Bunlar ticari hacmini artırma yoluna gidecek. Böylece emtia kendisine ihtiyaç olan yerlere daha kolay ulaşabilecek. AB’de ise daha düzenleyici tedbirler alındığını görüyoruz. AB tek bir ülke gibi hareket ediyor ve diğer ülkelere karşı duvarlar koyarak kendini kapatmış durumda. COVID- 19’dan sonra global sistemin daha esnek hale geleceğini öngörüyorum. Global ekonominin büyümesinin düşük olacağını görüyorum.”

“İhracat ve sermaye yatırımları önem kazanacak”

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul, COVID-19 sürecinin öğrettiğinin; krizin aksaklık ya da sorundan kaynaklanmadığını, ancak salgının küresel ekonomideki aksaklıkları gösterdiğini söyledi. Paylaşımın ve yardımlaşmanın umulduğundan daha küçük olduğunun, Avrupa Birliği’nin tarihsel ilişkisi olan Kuzey Afrika gibi ülkelerin yanı sıra Birlik içerisindeki ülkelere dahi yardım edemediğinin görüldüğünü belirten Yurdakul; ülkelerin, bölgelerin ve insanların dünyada çok daha yalnız olduğunun COVID-19 krizi tarafından öğretildiğini söyledi. Esas sorunun gelişmekte olan ülkelerinin borç yükünden ziyade, hane halklarının ve işletmelerin borç yükleri olduğunu söyleyen Yurdakul, bu durumun gelişmiş ekonomilerde daha belirgin olduğunu vurguladı.

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının derinleşeceğini öngördüğünü belirten Yurdakul, küresellik ya da çok merkezlilik yerine bölgesel yapıların ortaya çıkacağını ifade etti. Türkiye’nin avantaja sahip olduğunu belirten Yurdakul, “Özel sektörümüz açısından iç talepten ziyade ihracat ve sermaye yatırımları önem kazanacak. Doğrudan yatırımlar adına girişim sermayelerinin önemi artacak ve bu alana ilişkin düzenlemeler olacak. Çin’in kısmen kısa ya da orta vadede boşalttığı, boşaltacağı tedarik zincirindeki yerlerini tamamlayacak ülkeler arasında Türkiye yer alıyor” dedi.

“Hızlı bir dönüşümün içerisindeyiz"

Forum İstanbul Eş Başkanı Aclan Acar açılış konuşmasında Forum İstanbul’un 19 yıldır büyük bir başarıyla sürdüğünü belirtirken, Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine ulaştırmak için fikir üretme platformu konumunu güçlendirdiğinin altını çizdi. Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Forum İstanbul’da değişimin ve dijitalleşmenin hayata etkilerinin öne çıktığını belirten Acar, Türkiye’nin mevcut konumundan daha ileriye taşımak için yapılabileceklerin bu yıl yine Forum İstanbul’un konusu olacağının altını çizerek şunları kaydetti: “Hızlı bir dönüşümün içerisindeyiz. Dijital sistemlerin üretim ve finansa etkilerini gördük, görmeye devam edeceğiz. 2023 ve sonrası için de önümüzdeki dönemlerde, rekabet ortamını hazırlamak ve fikir üretimine devam edeceğiz."

Kaynak:Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.