Türkiye Güney Kore için Lojistik Merkezi Olabilir

DEİK Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı Ali Kibar, "İş birliğimizi geliştirebileceğimiz birçok alan var. Güney Kore, tüm iş kollarında Türkiye'yi bölge lojistik merkezi olarak konumlandırabilir. Bilgi teknolojileri, yazılım ve dağıtım teknolojilerinde iş birlikleri yapılabilir" dedi.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı Ali Kibar, iki ülke arasında iş birliğini geliştirebilecek birçok alan olduğunu belirterek, "Güney Kore, tüm iş kollarında Türkiye'yi bölge lojistik merkezi olarak konumlandırabilir. Bilgi teknolojileri, yazılım ve dağıtım teknolojilerinde iş birlikleri yapılabilir." dedi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin 2013'ten bu yana 6-8 milyar dolar bandında seyreden Güney Kore ile dış ticaret hacmi, geçen yıl 6 milyar 721 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu yılın ilk çeyreğinde Güney Kore'ye gerçekleştirilen ihracatta artış, bu ülkeden yapılan ithalatta ise azalış gözlenirken, bu sonuçlarla dış ticaret hacminde sınırlı düşüş yaşandı.

Güney Kore'ye ihracat, yılın ilk 3 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak 246 milyon 387 bin dolar oldu. Aynı dönemde Güney Kore'den yapılan ithalat ise yüzde 3 azalarak 1 milyar 509 milyon 908 bin dolara geriledi. Böylece iki ülke arasında 2019'un ilk çeyreğinde 1 milyar 777 milyon 772 bin dolar olan dış ticaret hacmi, 2020'nin aynı döneminde yüzde 1,2 azalarak 1 miyar 756 milyon 295 bin dolara geriledi.

Güney Kore'ye ihracatta kimya sektörü lider

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin belirginleşmeye başladığı ve dış ticareti olumsuz etkilediği nisan ayına gelindiğinde, Türkiye'nin Güney Kore'ye ihracatında yüzde 11,5 ile önemli düşüş yaşandı.

Yılın ilk 4 ayında Güney Kore'ye en fazla ihracat yapan sektör, 33 milyon 954 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olurken, bu sektörü 17 milyon 562 bin dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Bu süreçte Güney Kore'ye ihracatını en fazla artıran sektör ise dış satımını 4 katına çıkaran fındık ve mamulleri oldu. Fındık ve mamulleri sektörünün 2019'un ilk 4 ayında 506 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde 2 milyon 199 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin Güney Kore'ye ihracatında en fazla düşüş yaşanan sektör ise su ürünleri ve hayvansal mamuller olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ocak-nisan döneminde 16 milyon 164 bin dolar olan su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı, 2020'nin aynı döneminde 3 milyon 423 bin dolara gerileyerek yüzde 78,8'lik düşüş gösterdi.

Türkiye'nin son dönemde savunma ve havacılık sanayisine yaptığı yatırımlar, iki ülke ticaretinde de etkisini gösterdi. Savunma ve havacılık sanayisinde Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 4 ayında 2 milyon 848 bin dolara yükselerek 2019'un aynı dönemine göre yüzde 16,7 artış kaydetti.

"Otomotiv alanına yenilik getirecek iş birliklerine imza atılabilir"

DEİK Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı Ali Kibar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülke arasında 7 milyar doları aşan bir iş hacmi bulunduğunu söyledi.

Kibar, Türkiye ile Güney Kore arasında güçlü bir ekonomik bağ olduğunu vurgulayarak, "Otomotiv ve yan sanayide yenilikçi ürünlerin üretimine yoğunlaşmış ticari ilişkilerimiz mevcut." dedi.

İki ülke arasında gelecekteki iş potansiyellerine değinen Kibar, şunları kaydetti:
"İki ülke arasında otomotiv alanına yenilik getirecek iş birliklerine imza atılabilir. İş birliğimizi geliştirebileceğimiz birçok alan var. Güney Kore, tüm iş kollarında Türkiye'yi bölge lojistik merkezi olarak konumlandırabilir. Bilgi teknolojileri, yazılım ve dağıtım teknolojilerinde iş birlikleri yapılabilir. Ülkemizde savunma sanayi oldukça gelişmiş durumda olduğundan Güney Kore'ye bu alanda üretim olanakları sunabiliriz."

İki ülke arasında endüstriyel rekabetçi faaliyet alanlarında bilgi akışı artırılarak da rekabet avantajı sağlanabileceğine işaret eden Kibar, "Türkiye'nin öncü olduğu sektörlerden inşaat ve altyapı alanlarında finansman dahil Türkiye ve üçüncü ülke iş birliği imkanları yaratılabilir. Türkiye ve Güney Kore arasındaki iş birliğini kuvvetlendirmek, geliştirmek için uygun alanlar arasına özellikle önümüzdeki dönemde sağlık sektörü de girecektir." diye konuştu.

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.