Kimyada Kartlar Yeniden Dağıtılacak

Kimyada Kartlar Yeniden Dağıtılacak

Çin’in salgın nedeniyle yeni yıl tatilini uzatmasının ardından yeniden eski haline dönmesinin zor olduğunu söyleyen MKS DevO Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Korgün Şengün, “Sektördeki maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, dünyadaki bütün ülkelerin Çin’in üretimine mahkum olduğu da bir gerçek” dedi. Çin’in 2003 yılında tüm dünyadaki kimya üretimi yüzde 5 iken 2018 yılında bu oranın yüzde 36’ya çıktığını hatırlatan Şengün koronavirüs ile dünyadaki kimya sektörünün seyrinin değişiğine dikkat çekerek “Tüm dünyada kimya sektörü için kartların yeniden dağıtılacağını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu

IMF salgının yayılmaya devam etmesinin küresel ekonomideki iyileşme için bir risk olduğunu ve büyüme için keskin aşağı yönlü riskler taşıdığını söyledi. Kuruluş Riyad’da gerçekleşecek G-20 Maliye Bananları ve Merkez Bankası başkanları zirvesi öncesinde hazırladığı “G-20 İzleme Notu”nda Çin’in Sars’taki gibi bu büyük aksamaların ardından büyümesinde ciddi bir hızlanma olacağını belirtiyor. Fakat salgın kontrol altına alınamaz ve daha da uzun sürerse IMF’ye göre küresel büyüme de risk altında. Bu nedenle bu yıl dipten dönmesi beklenen küresel ekonomi için kuruluş tarafından öngörülen yüzde 3,3’lük büyüme öngörüsü de kırılgan bir durumda. Salgın endişeleriyle güvenli liman altın ise Ocak 2013’ten bu yana görmediği bir düzey olan 1.621,90 dolara kadar yükseldi.

‘Belirsizlik yeni normal oluyor’

IMF’nin raporunda, “Çin’deki büyüme koronavirüsün yayılmasıyla kesintiye uğradı ve yükselen birçok pazarla gelişen ekonomilere yönelik beklentiler yaşam standartlarını geliştirmek için çok zayıf kaldı. Orta vadede, büyümenin tarihi ortalamaların altında kalması öngörülüyor. Görünüm üzerindeki aşağı yönlü riskler hakim olmaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı. IMF’nin web sitesinde bir blog paylaşımı yapan IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise “Belirsizlik yeni normal haline geliyor” diyerek salgın gibi bazı belirsizliklerin karar vericilerin kontrolünde olmadığına dikkat çekti. Öte yandan kuruluş ‘siber saldırıların, Ortadoğu’daki jeopolitik gerilimlerin ve ABDÇin ticaret savaşlarında bir kırılmanın da kısa süreli küresel ekonomik iyileşme için risk olduğunu’ vurguluyor.

Küresel ekonomiye 1.1 trilyon dolara mal olabilir

Birleşik Krallık merkezli danışmanlık kuruluşu Oxford Economics, dün itibariyle 2 bin 130 kişinin hayatını kaybettiği koronavirüs salgınının Çin dışında salgına dönüşmesi halinde küresel ekonomiye 1.1 trilyon dolara mal olacağını öngörüyor. Kuruluş, önceki gün yayınladığı raporda salgının Asya dışına yayılmasının küresel GSYH’yi yüzde 1.3 aşağı çekeceği konusunda uyardı ve bunun 1.1 trilyon dolarlık gelir kaybı anlamına geleceğini söyledi. Kuruluşun küresel ekonomik modellemelerine göre Çin’deki fabrika kapatmaların şimdiden dünyaya ‘soğuma etkisi’ yapıyor ve Uzak Doğu’dan parça ve nihai ürün tedarik eden büyük şirketler zorlanıyor. Çin için 2020 büyüme beklentisini yüzde 5,4 olarak açıklayan kuruluş, salgının Asya’da yayılması halinde küresel ekonominin ise yüzde 0.5 düşüşle 400 milyar dolar azalacağını öngörüyor. Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise salgının en çok Hong Kong ve Moğolistan ekonomilerini vuracağını, Singapur’un da en çok etkilenecek ekonomiler arasında olduğunu belirtti. Yatırım bankası Goldman Sachs ise piyasaların koronavirüs salgınını hafife aldığını belirterek hisse piyasalarında bir düzeltme riskinin yüksek olduğunu öngörüyor.

Çin KOBİ’lerinde tehlike çanları

Capital Economics ise karantinaların ve şirket kapamalarının özellikle KOBİ’ler genelinde kitlesel işten çıkarmalara ve ücret kesintilerine neden olabileceği konusunda uyarıyor. Kuruluş borsaya kota şirketlerin yüzde 85’inin altı aydan uzun bir süre yükümlülüklerini yerine getirebilecek fonlara sahip olduğunu, fakat Çin kentlerindeki istihdamın yarısını sağlayan binlerce KOBİ’nin çalışan çıkartmak zorunda kalabileceğini söyledi. Capital Economics iki Çinli üniversitenin 1000 KOBİ ile yaptığı araştırmaya göre KOBİ’lerin üçte birinin bir ay içinde nakit sıkıntısına gireceği konusunda uyardı. The Guardian’ın yer verdiği başka bir ankete göre ise özel şirketlerin yüzde 40’ı üç ay içinde nakite sıkışacak.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.