Savaştan Kaçanlar Türkiye de Sirket Kuruyor

Savaştan Kaçanlar Türkiye de Sirket Kuruyor

Türkiye’ye giren yabancı sermayeli şirketlerde ilk 5 ülkenin 4’ü, iç savaş yaşayan ülkeler. Sayısal olarak en çok artış Suriye’de, oransal olarak en yüksek artış Yemen’de. Bu ülkeden gelen şirket sayısı 600’e dayanmış durumda.
Yatırımların bir tarafı da yabancı şirketlerin gelişidir. Şirket kurarak veya şirketlere ortak olarak… 30.06.2011 tarihi itibariyle Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı sermayeli firma sayısı 27 bin 436’ydı. 2019 sonu itibariyle sayı 74 bin 227’ye ulaştı. Böylece son 8,5 yıldaki artış oranı yüzde 170.5 oldu. Fakat bu genel ortalamadır. 24 ülkeden girişler bu ortalamanın üzerinde, 38 ülkenin ise altındadır. Gelen firma sayısını 37 kat, 30 kat, 10 kat artıran ülkeler vardır. İç savaş ve yıkım sonrası Suriye’den gelişler olağanüstü arttı. Bu konu birçok kez haberlere de konu oldu. Aslında sayısal olarak Suriye’nin çok çok altında olsa da firma girişlerinin katlanarak arttığı bir ülke daha var, Yemen! 2011’de Türkiye’de sadece 16 Yemenli şirketin faaliyeti vardı. 2019 sonu itibariyle bu rakam 597’dir. 37 katlık artış vardır. Bu yüksek artışla Yemen, Türkiye’deki firma sayısını en yüksek oranda artıran ülkedir. Bilindiği gibi Yemen de iç savaş yaşayan, ağır yıkıma uğramış bir ülkedir. Savaş halen de devam etmektedir. İran destekli Hutsiler ile Suudi Arabistan’ın önderlik ettiği Sünni koalisyonun desteklediği Cumhurbaşkanı Mansur Hadi’ye bağlı güçler arısındaki tahrip edici bir savaş devam etmektedir. Türkiye’ye gelen yabancı şirketler yönünden Haziran 2011 – Aralık 2019 arası tabloda dikkat çeken diğer önemli unsurlar şöyle oluştu:

● Suriyeli şirket sayısı 12 bin 737 ile toplamın yüzde 17’sini aşmış durumdadır. 2011 yılında Türkiye’de 408 Suriyeli şirketin faaliyeti vardı.

● Dış politikadaki gerginlik, Mısırlı şirketlerin Türkiye’ye ilgisini azaltmamış görünüyor. Üçüncü en büyük artış bu ülke şirketlerinden geliyor. 2011’de Türkiye’de 113 Mısırlı şirketin faaliyeti varken, bu sayı 2019 sonu itibariyle bin 382’dir.

● Girişlerde en yüksek artış olan ülkeler sıralamasında dördüncü sırada Filistin, beşinci sırada Libya var. Mısır hariç bu ülkelerin tamamında iç savaş veya dış savaş (Filistin) var. İlk 5’in durumu böyle. Afganistan ve Irak’tan girişler de sırasıyla 6 kat ve 2.5 kat artmıştır. Bu durum dikkate alındığında iç karışıklık, savaş yaşayan ülkelerden Türkiye’ye ciddi bir yönelim olduğu, bu ülkeler şirketleri için Türkiye’nin önemli bir iş alanı seçeneği olduğu görülüyor.

● En çok firma girişi olan 6’ncı ülke Katardır. Yine Arap coğrafyasından Suudi Arabistan, Cezayir, Ürdün, Fas, Kuveyt, Tunus ve BAE’den giriş yapan firma sayısı ortalamanın bir hayli üzerindedir.

● ABD ile dünyanın en büyük ekonomik gücü, hatta patronu olma rekabetine soyunmuş görünen Çin’den Türkiye’ye firma akışı da dikkat çekicidir. Haziran 2011 itibariyle Türkiye’de faaliyet gösteren Çinli firma sayısı 415’ti. 2019 sonu itibariyle bu sayı 1138’dir. Artış, ortalamanın üzerindedir.

BATI AVRUPA ORTALAMANIN ALTINDA KALIYOR

● Batılı ekonomilerden, en yüksek oranda giriş gerçekleşen ülkeler şöyledir: Kanada, Lüksemburg, Avustralya ve İsveç!

● En önemli ayrım noktalarından biri de Türkiye’nin Batı Avrupa ekonomileri için hala büyük bir çekim alanı olmasına karşın, son yıllarda asıl ilginin Doğulu şirketlerden gelmesidir. 2011 – 2019 arasındaki toplam artışı ortalama aldığımızda, bunun üstünde firma girişi olan ülkeler içinde tek bir Batılı ülke yoktur. Batılı ülkelerden girişler sermaye yönünden hala kuvvetlidir. Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, İtalya, Türkiye’deki firma sayıları bakımından hala en ön sıralardadır. Ancak trend tersine dönmüş görünüyor. Son yıllarda Doğu yönlü girişler hızlanırken Batı yönlü girişler ivme kaybetmektedir. Doğu yönünden gelenler büyük firma girişlerinden çok esnaf ve küçük ölçekli girişimlerdir. Türkiye’de iş hayatının canlanması ve sermaye girişi bakımından önemlidirler ancak Batılı şirketler, bu iki katkının yanı sıra teknoloji girişi de sağladığından, ekonomi yönetiminin Batı yönlü girişlerin azalmasını reform boyutunda ele alması gerektiği anlaşılıyor. Batılı şirketlerden, özellikle finans kesiminden çıkış eğilimleri çok dikkat çekici ve alarm vericidir.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.