Gelir Vergisinde 2 Alternatif Masada

Gelir Vergisinde 2 Alternatif Masada

TBMM ekonomiyi yakından ilgilendiren düzenlemeleri gündemine almaya hazırlanıyor. Elektronik çek ve bono TBMM’ye geliyor, gelir ve kurumlar vergisi hazırlıkları son aşamada
Meclis, ilk Yargı Paketi ile çalışmalarına hızlı bir tempo da başladı. Bu haftaya ekonomi damgasını vuracak. 2020 Yılı Bütçesi ya düzenlemesini içeren kanun teklifi de kısa sürede TBMM’ye sunulacak. Ayrıca gelir ve kurumlar vergisi düzenlemelerinin de hazırlıkları son aşamada. Gündemine aldığı 1. Yargı Paketi ile hızlı bir tempo da çalışmalarına başlayan Meclis ekonomi düzenlemeleriyle önümüzdeki günlerde daha yoğun bir çalışma temposuna girecek. 2020 Yılı Bütçesi bu hafta Meclise sunulacak. Elektronik çek ve bono düzenlemesini içeren kanun teklifinin de TBMM’ye kısa sürede sunulması bekleniyor. Bunun yanı sıra uzun süredir tartışılan gelir ve kurumlar vergisi düzenlemelerinin de hazırlıklarının son aşamaya geldiği öğrenildi.

Gelir vergisi dilimlerinde düzenleme ve vergi oranlarında artış yönünde bir hazırlık olduğu kamuoyuna yansıdı. Kurumlar vergisinde ise bir indirim yapılmasına yönelik arayış olduğu söylenmişti.

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifelerin yeniden belirlenmesi konusunda yapılan çalışmada iki seçenek üzerinde duruluyor. Birinci seçenekte gelir vergisi oranın 500 bin ile 1 milyon arasındaki gelirlerde yüzde 40, 1 milyon liranın üzerindeki gelirlerde ise yüzde 45’e çıkarılması öngörülüyor. Masada bulunun ikinci seçenek ise birden fazla dilim yerine 500 bin liranın üzerindeki gelirlerde vergi diliminin yüzde 40 ya da 42’ye yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AK Parti’nin ekonomi kurmayları tarafından yürütülen çalışmanın önümüzdeki günlerde Meclise yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor. AK Parti ekonomi kurmayları, yüksek gelir elde edenlere yönelik bir düzenleme yapılacağını, alt ve orta düzeyde gelirler için bir yük getirilmeyeceğini belirttiler. Gelir Vergisi Kanununda vergi dilimlerinde yapılacak yasa değişikliğinin yanı sıra teknik düzeyde bazı değişikliklerinde yer alacağı belirtiliyor.

Vergisini düzenli ödeyenlere indirim

Gelir vergisinde bazı teknik düzenlemeler de gündeme alındı. Kesin olmamakla birlikte uygulamada vergilerini düzenli ödeyenlere yönelik 5 puanlık gelir veya kurumlar vergisi indiriminin matrah yerine tahakkuk eden vergiden indirilmesi de tartışılıyor.

Dijital platformda vergilendirme

Ayrıca 6-7 maddelik bir teklifle dijital pazarlama platformda vergi dışı kalan bir alanın vergilenmesine dönük bir düzenlemeye gidileceği de belirtildi. AK Parti kaynakları bu düzenleme ile dijital forumdaki reklamlarla ilgili bir vergilendirmeye gidileceğini belirterek, “Dijital pazarlama yapan bir şirket kendi mecrasında bir firmanın reklamını koyuyor ve satılan bu üründen komisyon alıyor ama bunun için vergi ödemiyor. Vergisiz kalan bu alana vergi koyacağız. Kurumlar vergisini ödüyor ama o satıştan aldığı komisyondan oluşan gelirin vergisi ödenmiyor. Bunun vergisini ödeyecek” bilgisini verdiler.

Takvim belirlenmeye çalışılıyor

TBMM’ye 2020 Bütçe Kanun Teklifi yarın sunulacak. Bunun ardından TBMM bir çalışma takvimi oluşturarak görüşmeye başlayacak.

DÜNYA’nın edindiği bilgilere göre elektronik çek ve bono kanun teklifinin bütçe öncesi TBMM’de görüşülmesi için iktidar kanadı tarafından çaba harcanıyor. Genel Kurul gündemindeki Gümrük Kanununda değişiklik yapan teklif de görüşülecekler arasında. Gıda piyasası açısından büyük önem taşıyan perakende sektörü yasal düzenlemesi de olası düzenlemeler arasında.

Gündeme hızla getirilmesi planlanan Elektronik Çek ve Bono Kanunu ile çek ve bonoların elektronik ortamda düzenlenmesi, ciro edilmesi ve ödenmesi mümkün hale gelecek. Bu işlemler için bankalar nezdinde oluşturulacak sistemlerin yanı sıra banka sistemlerinin birbiriyle ilişkisini sağlamak üzere Elektronik Çek ve Bono Sistemi (ÇEBSİS) kurulacak. Elektronik çek ve bonolar halen kullanılmakta olan çek ve bonolardan farklı olacak. Gelir vergisi dilimlerinde değişikliğe gidilecek

Kurumlar vergisinde avantaj kaybediliyor

Gündemdeki bir başka düzenleme olan Kurumlar Vergisinde iş dünyası yüzde 22’lik oranın aşağı çekilmesi, 2019 ve 2020 için de yüzde 22 kararının uygulanmamasını talep ediyor. Öteyandan, Türkiye’nin kurumlar vergisinde avantajını kaybettiği vurgulandı. Türkiye 2006’da kurumlar vergisini yüzde 30’dan 20’ye indirdiğinde Avrupa ve bölgede oldukça ciddi bir avantaj sağlamıştı. Buna karşılık geçen dönemde diğer ülkelerde, özellikle Türkiye’nin yabancı doğrudan yatırım rekabeti yaptığı Doğu Avrupa ülkelerinde kurumlar vergisi oranları oldukça düşük seviyelere geldi.

Hatta gelişmiş ekonomilerin kurumlar vergisi de geçen süre içinde Türkiye ile rekabet edebilir hale geldi. Örneğin, İngiltere’de 2006’da yüzde 30 olan kurumlar vergisi, 8 defa indirilerek yüzde 19’a çekildi, 2020’de yüzde 17’ye indirilecek. ABD’de yüzde 40’lar seviyesinden yüzde 21’lere kadar çekildi. Avrupa’nın yabancı doğrudan yatırım çeken gelişmiş ekonomilerinden Hollanda’da yüzde 31,5, İspanya’da yüzde 35’ten yüzde 25’e indirildi. Türkiye’nin yatırım çekmek için rekabet ettiği Doğu Avrupa ülkelerinde ise yüzde 9 ile 19 arasında değişiyor. Örneğin son olarak otomotiv yatırımı çekmek için lobi yarışı yürüttüğü Bulgaristan’da kurumlar vergisi yüzde 10 düzeyinde. Son dönemin dikkat çekici ülkeleri Macaristan ve Çekya’da sırasıyla yüzde 9 ve 19 seviyesinde.

Dünyada kurumlar vergisini indirme eğilimi var

DÜNYA’ya açıklamalarda bulunan Yeni Ekonomi Danışmanlık ortakları Bülent Taş ve Nazmi Karyağdı, başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede kurumlar vergisi indirimi eğilimi olduğunu vurguladı. Taş ve Karyağdı şu görüşleri vurguladı:

“Türkiye, 2007’de yürürlüğe giren kurumlar vergisi reformuyla kurumlar vergisi oranını yüzde 30’dan yüzde 20’ye çekerek hem ulusal hem de uluslararası yatırımcılar için bir önemli cazibe yaratmıştı. Ancak Aralık 2017’da yapılan bir düzenleme ile KV oranı 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemleri için yüzde 20’den yüzde 22’ ye çıkarıldı. Bu şekilde dünyanın izlediği yolun tersi bir yol izlemiş olduk. Bu nedenle de acımasız vergi rekabetinin yaşandığı bir dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımına en had safhada ihtiyacı olan Türkiye’nin kurumlar vergisi oranını artırması yerinde olmamıştır. Bize göre; Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 10. maddesinin 2. fıkrasında Cumhurbaşkanı’na verilen; yüzde 22 oranını yüzde 20’ye indirme yetkisini Sayın Cumhurbaşkanımız kullanarak 2019 ve 2020 kazançları için kurumlar vergisi oranı yüzde 20’ye indirilmelidir. Vergi rekabeti açısından 2020 sonrasında ise yüzde 17-18 oranına inmeyi şimdiden planlamanın uygun olacağını düşünüyoruz.”

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.