Trump ın tehditi ne kadar gerçek

Trump ın tehditi ne kadar gerçek

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine planladığı operasyona kısa bir süre kala Trump’ın tehdidi işleri hem siyasal hem de ekonomik anlamda içinden çıkılmaz hale soktu. Dolar birkaç saat içerisinde 5,84 seviyesine gelerek 4 ayın zirvesine ulaştı. Çok değil, bir ay önce gerçekleşen G20 Zirvesi’nde, ABD ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için ortak çalışmalar başlatıldığı açıklanmıştı. Dün itibariyle Trump’ın son açıklamalarının ekonomik etkileri baş gündem haline geldi. Ekonomi uzmanları “ABD, Türkiye’ye ticari yaptırım uygularsa ne olur?” sorusunu yanıtladı.

Türkiye ile ABD arasında ortalama ticaret hacmi 20 milyar dolar seviyesinde. Geçen yıl 167,9 milyar dolarlık ihracatın yaklaşık yüzde 5’lik bölümü ABD’ye yapıldı. 223 milyar dolarlık ithalatta ise ABD’nin payı yüzde 5,5 oldu. ABD de geçen yıl 3 trilyon 129 milyar dolarlık ithalat ve 2 trilyon 501 milyar dolarlık ihracat yaptı. ABD’nin ihracat ve ithalatında Türkiye’nin payı sırasıyla yaklaşık yüzde 0,3 ve yüzde 0,5 civarında gerçekleşti. Ekonomik anlamda Türkiye, ABD için temel pazarlardan biri değil.

ÇELİK ÇOK ÖNEMLİ

Geçen yıl Türkiye’den ABD’ye yapılan ihracatta ilk sırayı motorlu taşıtlar sektörü, devamında ise kazan, makine aksam ve parçaları sektörü, demir ve çelik sektörü, halıcılık sektörü ve mineral yakıt ve yağlar sektörü takip etti. ABD’den Türkiye’ye ithal edilen ürünlerde hava taşıtları, demir ve çelik, mineral yakıt ve yağlar, kazan, makine ve mekanik cihazlar ile optik, tıbbi ve cerrahi cihazlar ilk sıralarda yer alıyor.

BRUNSON YAPTIRIMI SARSTI

Geçen yıl ağustos ayında Rahip Brunson’ın Türkiye’de tutuklanmasının ardından çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisini yüzde 50’ye, alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergisini de yüzde 20’ye çıkaran ABD, bu yılın mayıs ayında çelik ithalatına uyguladığı vergiyi tekrar yüzde 25’e indirmişti. Yaşanan bu gelişmenin ardından demir ve çelik ithalatında önemli gerileme yaşandı. Geçmiş yıllarda demir ve çelik sektörü ihracatı birinci ve ikinci sıralarda yer alırken, 2018’de üçüncü sıraya geriledi, bu yılın 7 ayında ise ihracatta ilk 10’a dahi giremedi. ABD’ye demir ve çelik ihracatı bu yılın ocak-temmuz döneminde 43,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Ekonomi yazarı Aslı Aydın ve Oğuz Oyan yaşanan gelişmeleri ve Trump’ın tehdidini BirGün’e değerlendirdi.

KAMU HARCAMALARI ARTACAK

Aslı Aydın, “Savaş gündeminin yeniden ilk sıraya yükselmesi, hâlihazırda bunalımda olan ekonomimiz açısından ilk başta ciddi kamu harcamalarının habercisi olacak” dedi. Bütçe açıklarıyla boğuşan Türkiye’nin yüklü savaş harcamalarının gündeme gelmesine değinen Aydın, önümüzdeki dönemin yükselen kamu açıkları, bu açıkların kapatılmaya çalışılmasına yönelik arka kapı çözümlerinin artırılması, vergi artışları ve zamlarla geçeceğinin altını çizdi.
Dolar/TL kurundaki sıçramayla ilgili konuşan Aydın, “Trump’ın tweeti sonrasında dolar/TL kurunun 5,84’ün üzerine fırlaması, Türkiye ekonomisinin bir spekülasyon ekonomisine dönüştüğünü, ekonominin kendi dinamiklerine dönük içerden ve dışarıdan hiçbir güvenin olmadığını gösteriyor. Ne yazık ki dolar kurundaki oynaklığın ve yüksek seviyelerdeki kalıcı seyrin ekonominin üretim, istihdam gibi reel dinamiklerine orta vadede ne denli zarar verdiğini her krizde izliyoruz” ifadelerini kullandı.

EN SERT YAPTIRIM KOTA

Prof. Dr. Oğuz Oyan, Erdoğan ile konuşan Trump’ın telefonda belirli sınırlar çizdiğini ve tehdidin ‘bizim çizdiğimiz sınırlar aşılırsa’ anlamında olduğuna dikkat çekti.
Ticari yaptırımlara değinen Oyan, “ABD içinde çok farklı tutumlar var. Amerika içindeki bu muhalefet dolayısıyla birtakım yaptırımlar uygulamak zorunda kalabilirler. Ticari yaptırımlar uygulanabilir tabii; ama ticari yaptırım uygulamasa bile esen rüzgâr borsayı ve döviz kurlarını etkiledi” dedi.

“ABD, yaptırım aracı olarak yeniden gümrük vergileri üzerinden eyleme geçebilir” diyen Oyan en sert yaptırımın da kota uygulaması olacağını söyledi. Oyan, “Türkiye ve ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması yok. AB üzerinden de gümrük birliği ilişkisi yok. Dolayısıyla kota koymak gümrük vergisinden daha sert bir önlemdir. Bunların olup olmayacağını bilemeyiz. Derece derece yükselten adımlar atmayı tercih ederler ki etkisi olsun. İlk yaptırımın sonucunu almayı beklerler. Bu arada Türkiye bir yaptırımla yanıt verirse ona da ABD tarafından karşı önlem gelir” diye konuştu.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi ve Dan. Ltd Şti tarafından derlenmiştir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.