Sırbistan ile ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Sırbistan İş Konseyi ile Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğinde "Sırbistan-Türkiye İş Forumu" düzenlenecek.

Son yıllarda Türk yatırımcılar için cazip bir pazar haline gelen Sırbistan, kalifiye iş gücü, iş dostu yatırım ortamı ve sağladığı finansal teşviklerle dikkati çekiyor. Sırbistan, Avrupa Birliği, Balkanlar, Türkiye, Rusya ve Kazakistan gibi çeşitli ülke ve bölge pazarlarıyla gümrüksüz ticaret imkanına sahip olması sayesinde ihracata yönelik yatırım yapmak isteyen firmalar için bir üretim üssü olma yolunda ilerliyor.

Gerçekleştirdiği kurumsal ve yapısal reformlar sayesinde AB'ye aday ülke konumundaki Sırbistan ile Türkiye arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi için başta tekstil, otomotiv, tarım, gıda, inşaat ve turizm sektörleri olmak üzere birçok alanda önemli fırsatlar bulunuyor. İki ülke arasındaki yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, çifte vergilendirmeyi önleme ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde iş insanlarına avantajlar da sunuluyor.
5 yılda 4,7 milyar dolarlık ticaret hacmi

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, yaklaşık 7 milyonluk nüfusa sahip Sırbistan ekonomisinin Uluslararası Para Fonu tahminlerine göre bu yıl yüzde 3,5 oranında büyümesi bekleniyor.

Sırbistan, Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkeler arasında bulunuyor. 2014-2018 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde Türkiye ve Sırbistan arasında yaklaşık 4,7 milyar dolarlık ticaret hacmi yakalandı. Bu dönemde, Sırbistan'a 3,2 milyar dolarlık ihracat yapıldı, bu ülkeden 1,5 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Bu yıl ağustos itibarıyla da Sırbistan'a 585,7 milyon dolarlık ihracat yapıldı, bu ülkeden 233 milyon dolar değerinde ürün ithal edildi.

Türkiye'nin Sırbistan'a en çok ihracat yaptığı fasılların başında "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam ve parçaları", "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları", "demir veya çelikten eşya", "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı" ve "plastikler ve mamulleri" geldi. En çok ithalatın da "bakır ve bakırdan eşya", "kauçuk ve kauçuktan eşya", "kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları", "demir ve çelik" ile "elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı" fasıllarında gerçekleştiği görüldü.
10 milyar dolarlık ticaret hedefi

DEİK Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı Bayram Akgül, Sırbistan ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu ülkeyle serbest ticaret anlaşmasının (STA) güncellendiğini anımsatarak "Sırbistan ile STA'mızın güncellenmesiyle birlikte kısa vadede 2, orta vadede 5, uzun vadede 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefliyoruz." dedi.

Sırbistan ile Türkiye ortaklığında büyük iş potansiyeli bulunduğunu anlatan Akgül, "İki ülke de Balkanlar için çok önemli. Sırbistan-Bosna Hersek arasındaki otoyolun tamamlanmasıyla iki ülkeye mal taşımacılığı daha rahat olacak ve yatırımcılar daha fazla noktaya ulaşabilecek. Enerji, tarım, sanayi ve tekstil alanında Sırbistan'da birçok yatırımcımız var. Ziyarette, Türk firmalarının orada yapacağı yatırımlar ve karşılıklı ticaretin iyileştirilmesi açısından atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak." dedi.

Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan ziyaretinde söz konusu otoyolun temelinin de atılacağını belirterek bunun Türkiye’nin bölgedeki en büyük projelerinden biri olacağını aktardı.

Sırbistan'ın yabancı yatırımcılara tatmin edici destekler verdiğini ifade eden Akgül, "Ülkede, arsa ve fabrika için harcama yapılmasına gerek kalmadan yatırım yapılabiliyor ve vergi avantajları bulunuyor. Çalıştırılacak kişi başına destek de veriliyor." diye konuştu.
"Vucic'in Türk yatırımcılarla birebir ilgileniliyor olması bizim için çok önemli"

Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic arasındaki iyi ilişkinin ekonomiye de yansıdığına dikkati çekerek "Vucic'in Türk yatırımcılarla birebir ilgileniliyor olması bizim için çok önemli. Ekonomik iş birliği gelişirken, bize de iş insanları olarak bu ilişkileri pekiştirmek düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'ın ziyaretinde son iki yılda hizmete giren Türk yatırımcılarına ait bazı fabrikaların resmi açılışlarının gerçekleştirileceğini dile getiren Akgül, yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlandığını söyledi.

Akgül, Türk-Sırp ilişkilerinin bu bölgedeki barışa katkı sağladığını ve ülke ekonomilerinin gelişmesi için de moral olduğunu kaydetti.

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi ve Dan. Ltd Şti tarafından derlenmiştir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.