Küresel Ekonomi Toparlanmak İçin Ortak Zemin Arıyor

  Küresel Ekonomi Toparlanmak İçin Ortak Zemin Arıyor

KPMG Türkiye'nin hazırladığı ve yılın her üç aylık dönemine ilişkin makroekonomik göstergelerin değerlendirildiği Bakış'ın yeni sayısı yayımlandı.

Bakış'a göre ticaret savaşları ve Brexit süreci küresel ekonomideki riskleri artırırken Türkiye ekonomisinde de dengelenme sürüyor. Enflasyon düşüş trendinde ancak artan işsizlik rakamı gelecek için sinyal veriyor. Merkez Bankası'nın son faiz kararı ise, mevduat ve kredi faizlerinde düşüş şeklinde kendini gösteriyor

KPMG Türkiye'nin düzenli yayını Bakış, küresel ekonominin nabzını tuttu, Türkiye ekonomisinden yansıyan göstergeleri değerlendirdi. Bakış'a göre jeopolitik gerilimler, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri ve Brexit küresel ekonomiyi tehdide devam ediyor. Bu belirsizlik, küresel finans piyasalarında kırılgan bir seyre neden oluyor. Bakış, küresel ekonomide kalıcı toparlanma sağlanması için dünya ticaretindeki korumacı eğilimleri geriletecek yeni bir uzlaşı zemini oluşması gerektiğine dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisinde ise yılın ilk yarısı enflasyon ve cari açıktaki iyileşme ile dengelenmenin devam ettiğini gösteriyor.

Yılın ilk yarısı tamamlanırken Bakış'tan yansıyan dünya ve Türkiye ekonomisi şöyle:

Küresel ekonomide genel görünüm

İkinci çeyrekte ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine, küresel ekonomik görünüm üzerindeki aşağı yönlü riskler arttı.

Büyüme görünümündeki zayıflama, küresel emtia fiyatlarında düşüşe yol açarken, ABD-İran gerilim başta olmak üzere jeopolitik belirsizlikler petrol fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.

Jeopolitik belirsizliklerin yanı sıra küresel ticaretteki korumacı eğilimlerin de artması, yılın ikinci çeyreğinde gelişmekte olan ekonomilerin görünümünü olumsuz etkiliyor.

Gelişmekte olan ekonomilerde 2019'un ilk yarısında yavaşlama daha belirgin hale geldi. Çin'in büyüme hızı yüzde 6,4'te sabit kalsa da diğer ekonomilerin büyüme hızları 2018'in son çeyreğine göre geriledi. İlk çeyrekte en keskin yavaşlama ise Rusya'da görüldü. 2018 son çeyrekte yüzde 2,7'lik yıllık büyüme yakalayan Rusya, 2019 ilk çeyrekte yıllık bazda sadece yüzde 0,5 büyüdü.

Amerikan (Fed) ve Avrupa (ECB) merkez bankaları başta olmak üzere gelişmiş ekonomilerden gelen destekleyici para politikası sözlü yönlendirmeleri, küresel ekonomideki riskleri kısmen sınırlıyor. Nitekim, ABD Merkez Bankası Fed, 11 yıl sonra ilk kez faiz indirimine giderek, 25 baz puanlık indirim yaptığını açıkladı.

Tüm bu gelişmeler ışığında dünya büyümesindeki yavaşlamanın yılın kalan kısmında ılımlı şekilde devam edeceği öngörülüyor.

Türkiye ekonomisinde genel görünüm

Yılın ilk yarısında Türkiye ekonomisinden yansıyan görünüm şöyle:

2018'in ikinci yarısında yaşanan daralmalar, 2019 ilk çeyrekte yerini hafif toparlanmalara bıraktı. Türkiye ekonomisi bu dönemde yüzde 1,3'lük büyüme gösterdi; ikinci çeyreğe ilişkin veriler ise, ekonomideki toparlanma sinyallerinin enflasyon ve faizlerdeki aşağı yönlü revizeler ile somutlaştığını gösteriyor.

Ancak zayıf ekonomik göstergelerin sonucu olarak işsizlik artmaya devam ediyor. Öncü veriler istihdam artışları konusunda karışık sinyaller veriyor.

2019'un ilk yarısında harcamaların bir kısmı öne çekilirken faiz giderlerindeki artış ve ekonomiye destek için sürdürülen vergi indirimleri, zayıf talep nedeniyle vergi kayıpları ve SGK devlet katkı bütçe performansındaki bozulmanın nedenleri olarak öne çıkıyordu. Yılın ikinci yarısı başlarken hükümet, ekonomiyi destek tedbirlerinin bir kısmı geri aldı. Bir takım vergi ayarlamalarıyla gelir kayıplarını telafi etmeye çalıştı.

Bu yıl, ekonomideki kırılganlıklarla birlikte, bütçe gelirlerinde ve toplam dengede kayda değer bir iyileşmenin kolay olmayacağı öngörülüyor.

İhracatta ivme kaybı

TL'nin mevcut seviyesi, ihracatçıların dış pazarlardaki rekabetçiliğini desteklese de Türkiye'nin ticaret ortaklarında yaşanan kırılganlıklar nedeniyle ihracatta son dönemde ivme kaybı gözleniyor. Özellikle Avrupa pazarındaki gelişmeler belirleyici olacak. Bununla birlikte ithalat iç talepteki zayıflık sebebiyle daralmayı sürdürüyor, dış ticaret açığı da küçülüyor ve yılsonunu son 15 yılın en düşük seviyesi olan 10 milyar dolar civarında tamamlaması bekleniyor.

Enflasyon gerileme eğiliminde

İlk çeyrekte genel enflasyondaki düşüşü yüksek gıda fiyat artışları sınırlarken ikinci çeyrekte mevsimsel etkiler ve talebin zayıflığı ile yıllık enflasyonda sert düşüşler kaydedildi. Zayıf talep ve düşük petrol fiyatlarıyla enflasyon dinamiklerinde iyileşmenin bir süre daha sürmesi bekleniyor. Bu dinamikler ışığında Merkez Bankası da yılsonu enflasyon tahminini 0,7 düşürerek, yüzde 13,9'a çekti.

Türkiye ekonomisine dair 2019 beklentileri ise şöyle sıralanıyor:

2018'i yüzde 2,6'lık büyümeyle tamamlayan Türkiye ekonomisinin 2019'un ilk 6 ayında büyüme dinamiklerinde zayıf kalacağı düşünülüyor. Yılın ikinci yarısındaysa daralmanın hız keseceği ve yıl genelinde ekonominin yüzde 1 civarında küçülebileceği öngörülüyor.

Talep koşullarındaki olumlu etkilere karşın fiyatlama davranışlarındaki oynaklık enflasyonda riskleri canlı tutuyor. Yüksek asgari ücret artışı ve geçmiş enflasyona endeksleme eğilimi nedeniyle, fiyatlama davranışlarında ve enflasyon görünümünde iyileşme sınırlı kalabilir.

Büyümedeki zayıf performans nedeniyle işsizlik oranının 2019'da ortalama yüzde 13 seviyesinde çıkması bekleniyor.

İç talepteki zayıflık ve turizmdeki canlılık ile cari açıkta iyileşme bir süre devam edebilir. Bu noktada petrol fiyatlarının seyri de büyük önem taşıyor. Petrol fiyatlarında hızlı bir yükseliş olmazsa 2019'da cari açığın 10 milyar dolar civarında kalacağı tahmin ediliyor.

TCMB'nin faiz indiriminin önünü açması, ekonominin yüksek faiz yükünü azaltıcı gelişmeleri beraberinde getirecek. Enflasyonda yeni hedefleme, yılsonuna kadar faizlerde yeni indirimler beklenebilecek.

Faiz indirimi, finans kuruluşlarında da karşılık buldu. Kamu bankalarında konut faiz oranlarının 1'in altına indiği görüldü. Konut ve otomotivde başlayan sürecin zaman içerisinde tüketici kredilerine de yansıması bekleniyor.

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.