Doğu da İhracat Yaklaşık 187 Milyon Dolara Yükseldi

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 186 milyon 993 bin dolara yükseldi.

DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, mayıs ayında birliğin sorumluluk alanındaki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 153 ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

DAİB üyesi firmaların mayıs ayı toplam ihracatı 186 milyon 993 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında DAİB'in ihracatının en fazla arttığı sektörler tarım, madencilik, sanayi, mobilya, kağıt ve orman ürünleri oldu.

Geçen yıl mayıs ayında 123 milyon dolarlık sanayi, 22 milyon dolarlık tarım, 7 milyon 676 bin dolarlık da madencilik sektöründen ürün satan DAİB üyesi firmalar, bu yılın aynı ayında tarımda yüzde 32'lik artışla 29 milyon dolarlık, sanayide yüzde 19'luk artışla 148 milyon dolarlık, madencilik sektöründe yüzde 17,51'lik artışla 9 milyon 20 bin dolarlık dış satıma imza attı.

Birliğin mayıs ayındaki dış satımının büyük çoğunluğu olan 148 milyon dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluşturdu.

Bu kapsamda DAİB'in mayıs ayındaki ihracatında ilk sırayı 29 milyon 415 bin dolar ile makine, 24 milyon 710 bin dolar ile kimya ve 21 milyon 561 bin dolar ile hazır giyim sektörleri izledi.

Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde de aynı ayda 12 milyon 905 bin dolarlık ihracat yapıldı.

DAİB üyesi firmalar, tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise söz konusu ayda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinden 3 milyon 454 bin dolarlık, yaş meyve ve sebzeden 5 milyon 526 bin dolarlık, meyve sebze mamullerinden ise 3 milyon 482 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Irak'a
Birliğin mayıs ayı ihracatında ülke bazında ilk sırada Irak yer aldı.

Söz konusu ayda Irak'a 37 milyon dolarlık ürün satıldı, bu ülkeyi 13 milyon 577 bin dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 11 milyon dolar ile Almanya, 9 milyon 895 bin dolar ile İran takip etti.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, mayıs ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 arttığını belirterek,186 milyon 993 bin dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

DAİB yönetimine geldiği süreçten itibaren bölgede ciddi çalışmalar ve program yaptıklarını anlatan Tanrıver, bu çalışmaların neticesini de yavaş yavaş görmeye başladıklarını ifade etti.

"İhracattaki artışımız devam edecek"
Tanrıver, amaçlarının bölgede ihracatı artırmak olduğuna işaret ederek, "İhracatımız arttıkça ülkemizin ekonomisi de bizler de rahatlıyoruz. Krizlerde en hızlı çözümü ihracatla buluyoruz. Birliğimizin ihracatındaki artışı bizi ve ihracatçılarımızı sevindirdi. Yıl sonunda kadar ihracattaki artışımız devam edecek." dedi.

Doğu Anadolu'nun ihracattaki hak ettiği yere yakın zamanda geleceğini bildiren Tanrıver, Birliğin bağlı bulunduğu illerdeki komşu ülkeler ciddi iş birliği yaptığını aktardı.

Tanrıver, Erzurum ve doğu illerindeki bütün iş adamlarını ihracatçı yapmayı istediklerini belirterek, "Tek isteğimiz iş adamlarımız ülkemize güvensin, ellerindeki birikimleri yatırıma ve üretime dönüştürsün. Üretirsek ihracatı her zaman yaparız. Mayıs ayında Erzurum'da 6 firmamız ilk defa ihracatla tanıştı, bu bizin için çok önemli." diye konuştu.

Birliğin mayıs ayında en çok Irak'a ihracat yaptığını dile getiren Tanrıver, söz konusu ayda en fazla ihracat artışının tarım, madencilik, sanayi, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörlerinden yapıldığını vurguladı.

Kambiyo vergisi muafiyeti ihracatçıları sevindirdi
Resmi Gazete'de yayımlanan sanayi sicil belgesi sahibi işletmeler ve ihracatçı birliklerine üye ihracatçılardan kambiyo vergisi alınmaması haberine sevindiklerini anlatan Tanrıver, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ihracatçılar olarak Türkiye İhracatçılar Meclisine (TİM) her gün bu konuyu gündeme getirdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu düzenlemeyi katıldığı TİM 26. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde duyurmuştu. 18 Haziran itibarıyla binde 1'lik vergi ihracatçılardan kalktı. Bizim için bu durum ciddi avantaj oldu. Az da olsa ihracatçımızın üzerindeki bu külfeti kaldırdık. Çözüm odaklı ihracatçılarımızın sorunlarını TİM'e bildirip çözüyoruz."

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.