Avrupa Birliğine İhracatta Almanya İnisiyatif Almalı

  Avrupa Birliğine İhracatta Almanya İnisiyatif Almalı

Uluslararası karayolu taşımacıları Türkiye’den AB ülkelerine yapılan ihracat taşımalarında kota ve vize engellerinin, en fazla Alman ekonomisine zarar verdiğini vurgulayarak, Almanya’nın çözüm için inisiyatif almasını istiyor.
AB ülkelerine yapılan ihracat taşımalarında kota ve vize engellerinin, en fazla Alman ekonomisine zarar verdiğini vurgulayan nakliyeciler, tam da bu nedenle çözümün adresinin Almanya olduğunu söylüyor.

Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, geçen pazartesi günü DÜNYA Gazetesi’ne verdiği özel röportajda, AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının modernleşmesinin her iki taraf için hem fırsatları artıracağına dikkat çekerek, Avrupa Parlamentosu’nun ‘modernleşme’yi ele alması gerektiğini dile getirmişti. Erdmann, ayrıca Gümrük Birliği’nin işleyişi önünde bazı engeller olduğuna dair açıklamalar yapmıştı. Bu engellerin kaldırılması için mücadele eden bir dernek olarak, Erdmann’ın açıklamalardan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, “Sayın Büyükelçi engellere örnek olarak AB ülkeleri açısından ticari engellere işaret etse de malların taşınması önündeki engellerin de bu kapsamda ele alınmasının önemine dikkat çekmek istiyoruz” dedi.

Şener, AB’ye yapılan ihracat taşımalarında yaşanan sorunların Türk ekonomisine olduğu kadar Alman ekonomisine de büyük zarar verdiğini vurgulayarak, tam da bu nedenle çözümün Almanya’da olduğunu belirtti. Şener, “Gümrük Birliği'nin, bazı AB üye ülkelerince Türk taşımacılara uygulanmakta olan “kısıtlayıcı geçiş belgesi kotaları” yüzünden etkin işlemiyor olması başta Almanya olmak üzere, hem AB hem de Türkiye ekonomileri için yol açtığı sıkıntılar gün geçtikçe daha da pahalıya mal oluyor. Alman ve Türk ürünleri rekabet edebilirliğini kaybediyor. Gümrük Birliği'nin yeniden güncellenmesi sürecinde bu konu mutlaka değerlendirilmeli ve bu çerçevede transit geçişlerden kaynaklı kısıtlamalarının kaldırılmalı. Transit taşımalarda sağlanacak olan bu iyileşme hem Alman hem de Türkiye’de yerleşik Alman ve AB menşeli şirketlere önemli avantajlar sağlayacak. Bütün bu zorluklar Türkiye’nin ihracatına zarar veriyor gibi görünse de aslında ağırlıklı olarak Alman ekonomisine zarar veriyor. Türkiye’nin ihracatında önemli paya sahip olan Türkiye’deki yerleşik Alman firmaları yanında bizim araçlarımız ihracattaki mal değerinin en az üç katı fazla olan Alman ürünlerin Türkiye’ye veya Azerbaycan, Gürcistan, Irak gibi Türkiye ardı ülkelere taşınmasını sağlıyor. Almanya AB’deki güçlü konumu ile bu sorunların çözümü konusunda inisiyatif alıp destek vermeli” diye konuştu.

Gümrük Birliği ile gelinen noktada Türk mallarının AB gümrük bölgesi içinde dolaşımının serbest olduğunu ancak yetersiz transit kotalar nedeniyle ihracat yükünü taşıyan TIR’ların geçiş engeli yaşadığına, sürücülerin ise vize engeli ile karşılaştığına dikkat çeken Şener, “Oysa ki Ankara Anlaşması ve Katma Protokol tüm bu sorunlara çözüm getiriyor. Şu an ki mevcut uygulama ile Türkiye aleyhine olan asimetre yeniden güncellenmesi planlanan Gümrük Birliği içerisinde çözülmeli. Mal, kamyon ve sürücü ayrılmaz bir bütün. Bizler Almanya’ya yılda 150 bin sefer yaparak Türkiye’nin Almanya’ya ve Almanya’nın Türkiye’ye olan ihracatını taşıyoruz; ancak Almanya’nın bir öncesindeki ülke olan Avusturya’dan geçiş hakkımız 21 bin iken Macaristan’dan geçiş hakkımız sadece 36 bin. Dünya Bankası tarafından Türkiye- AB Gümrük Birliğinin 20. yılını değerlendiren raporda da vurgulandığı gibi, Gümrük Birliği kapsamındaki malların dolaşımının önündeki engeller kaldırılmalı" dedi.

“3.5 MİLYAR EUROLUK EK TİCARET YAPILABİLİR”

AB Komisyonu tarafından 2014’te yayınlanan analizde; Türkiye ve AB arasında imzalanacak tek bir karayolu anlaşması ile her iki tarafın da ticaretinde, veriminde ve istihdamında pozitif bir sıçramaya yol açacağını ve toplam ticaretin yılda 3.5 milyar euro artmasına yol açacağı sonucuna varıldığını hatırlatan Şener, "Schengen bölgesi için defalarca vize almış ve kurallara uygun olarak bu hakkının kullanmış bir sürücüye beşinci vize başvurusunda red cevabı verilebiliyor. Bazı durumlarda sürücülere 3 günlük vize verildiğini biliyoruz. Taşımacılıkta hız ve zamanın ne kadar önemli olduğu gerçeği yadsınamaz. Beklemeler, kısıtlayıcı ve korumacı politikalar serbest ticaretin önünde en büyük engel. Dünya Ticaret Örgütü'nün Bali’de ticaretin kolaylaştırması için alınan kararlar tam bu sorunların çözümü için mücadele ediyor” dedi.

20 DAKİKALIK BEKLEMENİN TİCARETE FATURASI 290 MİLYON EURO

Alman İFO'nun araştırmasına göre; Almanya ve Türkiye arasındaki karayolu mal ticaretinde iki Schengen sınırında 20’şer dakikalık ilave kontrollerin, Almanya’nın Türkiye ile ticaretinde yüzde 1.3 daralma, yani 250 milyon euro kayıp yarattığını dile getiren Şener, “Böyle gerçek bir durum varken günlerce sınır kapılarında beklenilmesi, geçiş belgesi kotaların yetmemesi, vize temininde yaşanan sıkıntıları sorgulanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Haksız ücretlere ilişkin olarak Macaristan’da açılan davaya ilişkin olarak Avrupa Adalet Divanı’nın Türkiye lehine karar verdiğini de hatırlatan Şener, “Macaristan’da artık ücret alınamıyorken Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya da hala bu ücretler alınıyor” dedi.

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.