Gümrük Birliği Kaygılarını Anlıyoruz

Gümrük Birliği Kaygılarını Anlıyoruz

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin hem AB’ye hem de Türkiye’ye yarar sağlayacağını, Türkiye’nin bu konudaki kaygılarını anladıklarını söyledi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Avrupa Komisyonu ve AB’nin Dış İlişkiler Servisi’nin Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin hem AB’ye hem de Türkiye’ye yarar sağlayacağına inandıklarını belirterek, “Türkiye’nin çözümlenmesini istediği bir konu var:

Türkiye ile anlaşması olmayan ancak AB ile anlaşması olan üçüncü ülkelerle ilişkiler. Bunun yarattığı sıkıntıları anlayabiliyoruz,” açıklamasını yaptı. Vize muafiyeti konusunda Türkiye’nin yerine getirmesi gereken bazı kriterlerin üzerinde çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Büyükelçi Berger, Reform Eylem Grubu’nun yeniden toplanmasını ve yapılan açıklamaları memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Büyükelçi Christian Berger, Ankara Temsilcimiz Ferit Parlak’ın AB ile ilişkilere yönelik sorularını yanıtladı.

 -AB-Türkiye İlişkilerinin geldiği noktayı değerlendirebilir misiniz? Üyelik müzakereleri açısından hangi noktadayız?

AB Türkiye ilişkilerinde tarihsel süreç içerisinde, her zaman inişler ve çıkışlar yaşanmıştır. Türkiye’nin üyelik müzakerelerinin başlaması kararının alındığı 2004’deki toplantıyı hatırlarsanız, AP üyeleri ellerinde ‘EVET’ yazan pankartlarla Türkiye’ye desteklerini açıklamışlardı. Yıllar sonra, 2016 yılında Türkiye’deki görevime başladığımda, siyasi ilişkiler oldukça kötü bir dönemden geçiyordu. Her iki tarafta birbirlerine bağırıp çağırıyordu, gazetelerde AB karşıtı manşetler atılıyordu. Siyasi ilişkilerdeki bu kötü duruma rağmen, projeler ve programlar bu süre zarfında devam etti; Türkiye AB’nin birçok programında geniş bir şekilde yer alıyor, birçok alanda güçlü bir işbirliği mevcut.

2016 yazında OHAL’in ilan edilmesi, Türkiye’de ve AB’de seçimlerin olması, Türkiye’de yapılan referandum gibi gelişmeler ilişkilerin gerilmesine sebep oldu. AB ve Avrupa Konseyi’nin de işaret ettiği gibi hukukun üstünlüğü, insan hakları ve ifade özgürlüğüne ilişkin ele alınması gereken konular var, ancak şimdi Türkiye’nin açıkça müzakerelerin yeniden başlaması yönünde beyanatlarda bulunduğu bir dönemdeyiz. Ağustos ayında, 4 bakandan oluşan Reform Eylem Grubu, yeniden toplandı ve birçok konu başlığı masaya yatırıldı. Bakanlar, yargı reformu hazırlıklarından ve insan hakları konusunda reform için bir eylem planından söz etti. Bir sonraki toplantıyı, Aralık ayında gerçekleştirecekler. Bu adımları ve açıklamaları memnuniyetle karşılıyoruz.

 -Delegasyon olarak sizin çalışmalarınız nelerdir?

Uyuşmazlıkları ortadan kaldırmak için çabalıyoruz. Türkiye ve AB arasında gelişmeleri her iki tarafa da açıklayacak şekilde sürdürülebilir bir diyaloğun devam etmesine ihtiyacımız var. Bu hafta, ayın 22’sinde, Avrupa Komisyonu’nun Dışişleri ve Güvenlik Politikasından sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Hahn Dışişleri Bakanı ve Bakan Yardımcısı ile görüşmek üzere Türkiye’ye geliyor. Bu görüşmenin fikir ayrılıklarının ve yanlış anlamaların giderilmesi için önemli olacağını düşünüyoruz. Bunu ulaşım, enerji ve ekonomi ile alakalı bir dizi önemli üst düzey temas takip edecek.

 -Reform Eylem Grubu’nun müzakerelerin hızlandırılmasına yönelik açıklamaları hakkında neler söylersiniz?

Özellikle dış politika konusunda, Türkiye ve AB ortak düşüncelere sahipler. Mesela, hem AB hem de Türkiye, Suriye’deki çatışmaların sonlandırılması için askeri bir çözüm yerine siyasi bir çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyor. Gerek insani kriz ve mültecilerin durumu gerekse güvenlik riskleri açısından birbirimizi iyi anlıyoruz. Mesela İdlib’de yalnızca insani bir kriz değil, aynı zamanda bir güvenlik krizi de yaşayabilirdik. Bu Türkiye’nin sayesinde önlendi. Reform Eylem Grubu’nun toplanmasını ve sonrasında toplantının yapılma gerekçelerini de dile getirerek yapılan açıklamaları yakından takip ediyor ve çok olumlu karşılıyoruz.

 -Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?

Avrupa Komisyonu ve AB’nin Dış İlişkiler Servisi Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin iki tarafa da yarar sağlayacağına inanıyor. Kurallara dayalı mekanizmaların kurulması çok önemli. Ayrıca Türkiye’nin çözümlenmesini istediği bir konu var: Türkiye ile anlaşması olmayan ancak AB ile anlaşması olan üçüncü ülkelerle ilişkiler. Bunun yarattığı sıkıntıları anlayabiliyoruz. Ancak henüz çözümlenmemiş siyasi meseleler nedeniyle AB’nin bu konuda herhangi bir çalışma yapmama kararı var.

 -Gümrük Birliği’nin iki tarafa da zarar verdiği görüşlerine katılır mısınız?

Tabi ki katılmıyorum. Her şeyden önce, bu eski bir yapı. Güncellenmeye ihtiyacı var. Ancak bu anlaşma özellikle, Türkiye sanayisinin AB’nin arz zincirinde yer almasını da sağladı. Avrupa’da çoğu zaman bir ürün aldığınızda, bu ürünün Avrupa’da mı yoksa Türkiye’de mi üretildiğini fark edemiyorsunuz. Türkiye bu üretim ve arz zincirinin bir parçası. Önemli olan bir diğer nokta, Türkiye Gümrük Birliği ile birlikte çok sayıda konuda standartlara uyum sağladı ve Gümrük Birliği ile ilgili süreçleri uyguluyor.

 -Vize muafiyetinde ne aşamadayız?

Şu anda müzakere ettiğimiz şey, Türkiye’nin Schengen vizesi alanında vize serbestisi için bazı kriterleri uygun ölçütleri( benchmark) yerine getirmesidir. Türkiye yaklaşık 68-69 ölçütü yerine getirdi. Son olarak 5 ya da 6 ölçüt kaldı. Bunlardan biri olan, biyometrik pasaport konusu yeni halloldu. Mayıs ayında, teknik bir ekip Türkiye’deydi ve şu ana kadar yerine getirilmeyen ölçütler ele alındı. Dışişleri Bakanlığı her bir ölçüt için bir çalışma grubu kurdu. O çalışmaları da takip ediyoruz.

 -Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de doğalgaz araması ve Kıbrıs konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bunlar siyasi meseleler. Bu konuda bir noktaya vurgu yapmak istiyorum. Türkiye’nin AB üyesi ülkeler ile de iyi ilişkiler kurması gerektiğini düşünüyorum. Tüm genişleme sürecine baktığınızda, uluslararası hukuk temelinde iyi ve dostane komşuluk ilişkilerinin çok önemli olduğunu görüyoruz.

"Türkiye ekonomisi kendini çabuk toparlar, zorlukları atlatır"
 -Türk ekonomisindeki sıkıntı ve Avrupa’ya etkisi ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

Makroekonomik göstergelere baktığınızda, enflasyon oranı yüksek; TL kısa bir süre yüksek oranda değer kaybı yaşadı. İşsizlik hala önemli bir sorun. Ama, uzun vadede, Türkiye ekonomisinin, Türk işletmelerinin kapasitesi ve kalifiye ve eğitilmiş iş gücü göz önünde bulundurulduğunda kendini çabuk toparlayacağına inanıyorum. Türkiye krizlerden geçmiş bir ülke ve TL’de değer kaybı ilk defa yaşanmıyor. Her seferinde Türkiye krizden çıkmayı başardı. Ben tabi bir iktisatçı değilim ancak tüketim ve inşaat sektörünün ülkeye istikrarlı bir şekilde sermaye girişine ihtiyaç duyduğuna yönelik analizler okuyorum. Türk iş dünyası ile konuştuğumuzda bu konuda kaygılı olduklarını ancak bu sorunları aşmaya yönelik planlar geliştirdiklerini görüyoruz. Geçmişte bu tür zorluklarla Türkiye ekonomisi atlattı ve bu seferde atlatacağını düşünüyorum.

 -AB ekonomisini nasıl etkiler?

Size Avrupa Komisyonu Başkanı Junker’in Ağustos ayında yaptığı bir tespitle yanıt vereyim. Türkiye’nin demokratik, güvenli ve aynı zamanda ekonomik olarak istikrarlı olmasını istiyoruz. Bu kesinlikle AB’nin de çıkarınadır.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.