Metallerde ‘Sınırlı Toparlanma’ Beklentisi

Çin'in ekonomiye yönelik daha fazla altyapı harcaması ve Fed’in parasal sıkılaştırma beklentilerinin gevşemesinin yardımıyla temel metallerin ağır kayıp dönemini geride bırakması bekleniyor.

Dünyanın en büyük metal tüketicisi Çin’de bastırılan talep ve ABD ekonominin ikinci çeyrekte daralması sanayi metalleri üzerinde mart ayından bu yana etkili olan kötü havanın dağılmasını engelliyor. Ancak Çin’de düğmeye basılması beklenen altyapı harcamaları ve ABD'nin agresif parasal sıkılaştırmasına yönelik beklentilerin gevşemeye başlaması, doların hız kesmesi metal piyasalarının sınırlı da olsa yönünü yukarı çevirmesini sağlayabilir. Analistler bakır, alüminyum ve nikel fiyatlarının yılın geri kalanında toparlanma gösterebileceği tahmininde bulunuyor.

Bakır yeniden 8.000 doların üzerine çıkar
Küresel ekonomik sağlığın önemli bir göstergesi kabul edilen bakır fiyatları mart ayından bu yana agresif parasal sıkılaştırma ve artan resesyon korkularından kaynaklanan sürekli baskıyla karşı karşıya kalarak, art arda dördüncü ay düştü. Bakır ağustos ayına ise Londra Metal Borsası’nda (LME) ton başına 7.800 dolar, Comex’de pound başına 3.5 dolar civarında başladı. Yılın geri kalanında ise bakırın toparlanması beklentisi oluştu.

Reuters'in yaptığı bir ankete göre Çin'in ekonomiye yönelik daha fazla altyapı harcaması ve diğer teşvikleri sayesinde bakır fiyatlarının önümüzdeki aylarda ağır kayıpları geride bırakarak toparlanması bekleniyor. Bakır, Çin'deki yavaşlamanın ve potansiyel küresel durgunluğun talebi azaltacağı korkusuyla mart ayında ton başına 10.845 dolarlık rekor seviyeye ulaştıktan sonraki dört ay içinde yüzde 36 oranında geriledi. O zamandan beri kayıplarının ancak yüzde 10’unu geri alabildi. Ankete katılan 24 analistin medyan tahminine göre LME’de nakit bakır sözleşmesinin dördüncü çeyrekte ton başına ortalama 8,134 dolar olması bekleniyor. Bu da geçtiğimiz hafta Çarşamba gününe göre fiyatlarda yüzde 7’lik artış anlamına geliyor.

“Çin’de en kötüsü geride kaldı”
Julius Baer analisti Carsten Menke, "Çin, fiyatların belirlenmesinden önemli faktör olmaya devam ediyor. Fakat Çin'in büyümesi açısından en kötüsünün geride kaldığına inanıyoruz” dedi. Analistler, piyasadaki sıkışıklığın da biraz hafifl eyeceğini düşünüyor. Bu yıla ait küresel açık tahmini 30 bin tona düşürüldü ve Nisan ayında yapılan ankette tahmin edilen 110.000 tonun üçte birinden daha az bir seviyeye indi.

Alüminyumda mütevazi kazanç

Alüminyumun fiyatı rekor bir zirveye ulaştıktan sonra geriledi ve analistler önümüzdeki aylarda mütevazı bir kazanç bekliyorlar. Nakliye, inşaat ve ambalaj endüstrilerinde kullanılan alüminyumun LME fiyatı mart ayında ton başına 4.073.50 dolara yükseldi, ancak o zamandan bu yana yüzde 40 düştü. LME nakit alüminyum fiyatının dördüncü çeyrekte ton başına ortalama 2.500 dolarla mevcut fiyattan yaklaşık yüzde 3 üzerine çıkması bekleniyor. Bağımsız analist Goran Cukanoviç, "Çin'deki yüksek üretim artışı ve dünyanın geri kalanına olan talebin düşmesi, ikinci yarıda ve özellikle bu yılın son çeyreğinde küresel pazarda fazlalığa neden olabilir" diyor. Analistler, bu yıl alüminyum piyasası açığı tahminlerini nisan ayında tahmin edilen 1.99 milyon tonluk tahmin açığına kıyasla yüzde 90 oranında azaltarak 205 bin tona düşürdüler. Piyasa gelecek yıl 150.000 ton fazlaya geçecek.

Nikelde aşağı yönlü riskler sürüyor
Analistler ayrıca, mart ayındaki ralliyle 100 bin doları aşarak LME’yi ticareti askıya almaya ve anlaşmaları iptal etmeye zorladıktan sonra hızla geri çekilen nikel fiyatında sınırlı bir toparlanma bekliyorlar. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle paniğe kapılan alımlarda kısa sürede yükselen fiyatlar o zamandan beri düşüşte. En önemli üreticilerinden Endonezya'da artan nikel üretimi fiyatları düşürürken, nikelin en büyük kullanıcısı olan paslanmaz çelik sektörü cansız. Liberum analisti Tom Price, "Paslanmaz çelik fiyatları düşüyor, fabrikalar çöküyor ve nikel fiyatı için daha fazla aşağı yönlü risk gözüküyor" şeklinde konuşuyor. Analistler, LME nikel fiyatlarının dördüncü çeyrekte ton başına ortalama 22.000 dolar olmasını ve mevcut seviyeden yalnızca yüzde 1 yukarıda olmasını bekliyorlar. Küresel nikel piyasasının bu yıl 23 bin ton fazla, gelecek yıl ise 50 bin 500 ton fazla görmesi bekleniyor.

 

Kaynak: Dünya Gazetesi

Ventur Gümrük Müşavirliği tarafından derlenmiştir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.