Türkiye'nin Ham Çelik Üretimi İlk Yarıda Yüzde 4,6 Azaldı

Türkiye'nin ham çelik üretimi bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 düşüşle 18,9 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin (TÇÜD) verilerine göre, Türk çelik sektörü 2022'nin ilk 6 ayını üretim ve ihracatta düşüşle tamamladı. Ham çelik üretimi haziranda 2021'in aynı ayına göre yüzde 13,1 azalışla 2,9 milyon tona, ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 düşüşle 18,9 milyon tona geriledi. Haziran ayında Türkiye, çelik üretimi en çok gerileyen ülkeler arasında yer aldı.

Nihai mamul tüketimi haziranda yıllık bazda yüzde 0,5 artışla 2,6 milyon tona çıkarken, yılın ilk 6 ayı itibarıyla yüzde 3,4 düşüşle 17 milyon tona indi.

İhracat miktarda düştü, değerde arttı
Çelik ürünleri ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla miktar bazında yüzde 17,9 azalışla 1,5 milyon tona gerilerken, değer bazında yüzde 4,7 yükselişle 1,6 milyar dolara çıktı.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 8,1 azalışla 8,5 milyon tona düşerken, değer bakımından yüzde 25 artışla 8,3 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Haziranda ithalat yıllık bazda miktarda yüzde 9,6 artışla 1,3 milyon ton, değerde yüzde 29,1 artışla 1,5 milyar dolar oldu.

İthalat ilk 6 aylık dönemde ise miktar bazında yüzde 5,9 azalışla 7,7 milyon ton, değer bazında ise yüzde 28 yükselişle 8,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, 2021'in ilk yarısında yüzde 100,5 iken 2022'nin aynı döneminde yüzde 97,9'a geriledi.

"DİR uygulaması süratle gözden geçirilmeli”
TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde düşüş eğilimine giren çelik üretiminin, dünya ortalamasındaki düşüşe göre daha mütevazi seviyelerde seyrettiğini söyledi.
İkinci çeyrekte ise üretimdeki daralmanın hız kazandığını belirten Yayan, yılın ilk yarısı itibarıyla dünya çelik üretimi ile Türkiye'nin üretimi arasındaki farkın önemli ölçüde daraldığını ifade etti.

Yayan, diğer taraftan, gerek korumacı yaklaşımlar gerekse dış talepteki daralma eğilimi sebebiyle çelik ürünleri ihracatında yılın ilk yarısında yüzde 8, haziranda yüzde 17,9 olmak üzere ciddi gerileme gözlendiğini dile getirdi.

Rus üreticilerin yaptırımlar sonrasında uluslararası piyasalarda alıcı bulamamaları nedeniyle bu ülkedeki yetkililerin çelik ihracatını sübvanse edecekleri yönünde açıklamalarda bulunduğuna dikkati çeken Yayan, şöyle devam etti: "Ayrıca hurda ihracatında kotayı aşmayan ülkeler için ton başına 100 euro, kota aşımı yapan ülkeler için ton başına 290 euro vergi uygulamasıyla Rus çelik üreticilerine ucuz hurda temin etme imkanı sağlanmıştır. Tüm bu düzenlemeler, Türkiye pazarının cazip konuma gelmesine yol açarak Rus ihracatçıların Türkiye piyasasına yoğunlaşmaları sonucunu doğurmuştur. Neredeyse hurda fiyatlarına yakın fiyatlarla gerçekleştirilen Rusya'dan kütük ithalatının yılın ilk çeyreğine kıyasla ikinci çeyrekte 5 misli artış göstermesi, çelik sektörümüzü olumsuz yönde etkilemiştir. Türkiye'de bazı tesisler üretimlerini durdurmuş, bazıları ise vardiya sayısını azaltmaya başlamışlardır. Bu gelişmeler ışığında, Rusya'dan yapılan kütük ithalatındaki artışın kontrol altına alınması, çelik sektörümüz açısından önemli bir sorun haline gelmiştir."

Yayan, Ticaret Bakanlığınca, TÇÜD'ün başvurusu üzerine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Yayan, 7 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bildirimle Avrupa Birliği (AB) ve Güney Kore menşeli sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine yönelik yüzde 7 ile yüzde 12,8 arasında değişen oranlarda damping marjı uygulanmasına hükmedilmesine ilişkin kararın, Türkiye'nin, dünyada korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde kendi iç piyasasına yönelik dampingli ithalata karşı hassasiyet göstermesi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildiğini söyledi.

ABD, AB ve pek çok ülkenin Türkiye'ye uyguladığı koruma tedbirleri ve damping vergilerinin gözden geçirilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Yayan, "Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılan ithalatın yurt içi tüketimdeki yüzde 40'ı aşan payı dikkate alınarak, DİR uygulamasının süratle gözden geçirilmesi, yılın ikinci yarısında durumun daha da ağırlaşmaması açısından hayati önem arz etmektedir." dedi.

 

Kaynak: Dünya Gazetesi

Ventur Gümrük Müşavirliği tarafından derlenmiştir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.