İstanbul a Yeni Sanayi Alanı Geliyor

Türkiye GSYH'sinin yüzde 23,6'sını üreten ancak uzun süredir sanayi alanı sıkıntısı çeken İstanbul'a 500 bin metrekarelik yeni sanayi alanı yapılacak. Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul Havalimanı'na yakınlığıyla dikkat çeken parselleri, TOKİ ihalesinde 2,7 milyar TL bedel ile alan Kuzey Marmara Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi İstanbullu sanayiciye kazandıracak.
İl sınırları içerisindeki OSB’lerde çok az boş parselin kaldığı İstanbul’da 500 bin metrekarelik yeni sanayi alanı devreye alınıyor. Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Gişeleri’nin iki kilometre batısında yer alan TOKİ’ye ait 500 bin metrekarelik arazi, yeni sanayi bölgesi olacak. 8 Şubat günü TOKİ tarafından tek lot satış şeklinde ihaleye çıkarılan arazi, yaklaşık 2,7 milyar TL bedelle Sınırlı Sorumlu Kuzey Marmara Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi tarafından alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbullu sanayicilere oda meclisinin kürsüsünden duyurduğu yeni sanayi alanı ile ilgili, “İstanbul’daki OSB arazilerinde çok az yer kaldı. İstanbul sanayicisi adeta sıkıştı. Şimdi içerisinde İTO üyelerinin de olduğu bir grup, Arnavutköy Yassıören’de yeni bir sanayi bölgesini devreye alıyor. İstanbul’da sanayi arsası konusunda sıkıntı yaşıyorduk. Dolayısıyla bu yeni alanın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İmar ve planlama sıkıntısı yok
İstanbul’a yeni sanayi alanını kazandırmak için çalışmalara başlayan Kuzey Marmara Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin yönetim kurulu başkanlığını Reha Yeltekin yaparken, yönetim kurulunda Kisbu Tekstil’den Tolga Kisbu ile Fuzul Grup’tan Zeki Akbal yer alıyor. Yeni sanayi alanıyla ilgili DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Reha Yeltekin, ihaleye sadece iş yapacak olan küçük sanayi sitesi ya da toplu işyeri yapı kooperatifl erinin girebildiğini, 45 üyesi bulunan kooperatifl erinin yaklaşık 2,7 milyar TL ile parsellerin tamamını aldığını söyledi. Söz konusu arsaların, İstanbul’daki en büyük sorun olan imar ve planlama sıkıntısının dışında olduğunu dile getiren Yeltekin, “Her şeyi hazır. Yarın altyapı çalışması yapılıp hızlıca ruhsat alınabilecek bir yer. Bu alanı İstanbul sanayicisine olabildiğince hızlı kazandırmak istiyoruz” dedi.

Lojistik maliyet daha düşük olacak
Bölgenin sanayiciler için avantajlı konumda olduğuna dikkat çeken Yeltekin, şöyle devam etti: “Havalimanına 11 dakika mesafede olması, Kuzey Marmara Otoyolu’na da yakınlığı nedeniyle bu sanayi alanının lojistik, depolama ve üretim faaliyetleri için stratejik konumda olduğunu düşünüyoruz. Burada alınacak işyeri ruhsatları İstanbul Sanayi İl Müdürlüğü’nün vereceği üretim tipinde olacak. Zehirli atık dökümü yapanlar yer alamayacak. Sanayi alanlarının İstanbul’daki fiyatları yüksek. Sanayici genelde Gebze ye da Tekirdağ tarafına gidiyor. Ancak oraya fabrika kurduğunuzda da çalışanı buralara götürmek zor oluyor. Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği de ekstra bir maliyet yaratıyor. Dolayısıyla bu sanayi alanında üretilecek her ürünün lojistik maliyeti diğer konumdakilere göre düşük olacak.”

“İlave 200 bin m2 alan talebi var”
İstanbul’daki OSB’lerde sadece birkaç boş parselin kaldığına değinen Yeltekin, “Burada fiyattan şikayet eden değil talep eden bir ekip var. Bir bu kadar daha yer açılsa bir günde biter. Hatta üyelerimizden ve çeşitli sektörlerden ilave 200 bin metrekare sanayi alanı talebi de var” dedi. Sektörel kümelenme içinde ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Yeltekin, tekstil, inşaat, kağıt, plastik, mobilya ve basın-yayın sektörlerinden firmaların sanayi alanında yer alacağını sözlerine ekledi.

8 OSB’de sadece iki parsel boş
İstanbullu sanayiciler, uzun süredir kentte sanayinin sıkışmasından, aynı zamanda yüksek teknoloji yatırımları başta olmak üzere teşviklerden faydalanamamaktan şikayetçiydi. Devreye girecek 500 bin metrekarelik alan, her ne kadar çok büyük ölçekli bir sanayi bölgesi gibi görülmese de yatırımını İstanbul’da yapmak isteyen sanayici için yeni adres olabilir. Şehirdeki sanayi alanlarına yakından bakıldığında, 8 bin 716 hektar sanayi alanı ile İstanbul, Türkiye sanayi alanlarının yüzde 3,1’ine sahip. Aynı zamanda sanayi alanları, il toplam alanının yüzde 1,6’sına denk geliyor. Buna karşın ülke sanayi GSYH’sinin yüzde 23,6’sı İstanbul’da üretiliyor. Ancak 2004’ten 2020’ye kadar, sanayi sektörünün İstanbul gayri safi hasılası içindeki payında yaklaşık yüzde 4’lük bir azalma söz konusu. Öte yandan İTO’nun son araştırmasına göre, İstanbul’daki 8 OSB’de yatırıma sunulacak sanayi parseli sayısı sadece 2. İstanbul’daki OSB’lerde inşaat halindeki parsel sayısı ise 13.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.