İhracatın Kimyasını Değiştirmeyi Hedefliyor

Türk kimya sektörünü küresel ticarette geleceğe taşıyacak ve sanayide dijital dönüşüme öncülük edecek yeni bir ekosistem kuracaklarını vurgulayan İKMİB Başkanı Adil Pelister, bu ekosistemde; Kimya Teknoloji Merkezi, Türkiye Kimya Ajansı ve Kimya Teknik Üniversitesi projelerinin önemli yer tutacağına dikkat çekiyor.
Kimya sektörü 2021 yılında gerçekleştirdiği 25,4 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye ihracatında yer alan 27 sektörden en başarılı ikinci sektör konumda yer alıyor. Bünyesinden plastikten kozmetiğe, ilaçtan boyaya kadar 16 alt sektör barındıran sektörde başkanlık yarışı hızlandı. Nisan ayında gerçekleşecek seçimli genel kurulda üç isim yarışacak. Bu isimlerden biri de Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) mevcut Başkanı Adil Pelister. Sektörün 2023 yılı hedefinin 30 milyar dolar, 2030 hedefinin ise 40 milyar dolar olduğunu belirten Pelister, Türk kimya sektörünü küresel ticarette geleceğe taşıyacak ve sanayide dijital dönüşüme öncülük edecek yeni bir ekosistem kuracaklarına dikkat çekiyor.

Teknoloji üssü yeni nesil ekosistem
Bu ekosistemi oluşturacak üç temel yapının Kimya Teknoloji Merkezi, Türkiye Kimya Ajansı ve Kimya Teknik Üniversitesi olduğunun altını çizen Pelister, “Türk kimya sanayinin gücüne güç katacak ve ülkemiz adına bir ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi ile yeni nesil bir kimya ekosistemini kurmaya hazırlanıyoruz. Bilişim Vadisi’nde yer alan Kimya Teknoloji Merkezi bünyesinde kuracağımız ‘Uluslararası Akredite Referans Laboratuvar Hizmetleri’, ‘Dijital Kütüphane’, ‘İhracatı Geliştirme Merkezi’ ve ‘İnovasyon, Girişimcilik ve Ar-Ge Merkezi’ sayesinde, 4 ayrı disiplini tek merkezde bir araya getireceğiz. Kimya Teknoloji Merkezi, kimya sanayimize ve ihracatımıza eşik atlatacak bir teknoloji üssü vazifesi görecek” diyor.

Yerlileşmeyi “ajans” ile hızlandıracak
Kimya Teknoloji Merkezi’nin içerisinde test, analiz ve sertifikasyon merkezi açacaklarını söyleyen Pelister, şu bilgileri veriyor: “Bu sayede, her yıl 12 milyon dolarlık bir kaynak yurt içinde kalacak. Merkezimiz, yüksek katma değerli yeni nesil ürün ve projelere yoğunlaşan start-up’ların kuluçka dönemini geçireceği bir cazibe merkezi olacak. Merkezimiz, TOGG’un hemen yanında. Bu sayede birlikte çalışarak, TOGG’a da destek sağlayacağız. Kimya sektörümüze ve büyümenin altın anahtarı olan ihracatımız için kalıcı değer yaratacak, sürdürülebilirlik odaklı bir eylem planı oluşturduk. Türkiye Kimya Ajansı’nın kurulması da öncelikli gündemlerimizden birisi olacak. Bu plan dahilinde çalışmalara başladık. Sektöre yol haritası oluşturabilecek, sektörün önemli isimlerinin içinde yer aldığı bir ajans kurmayı planlıyoruz. Sektörümüzde yerlileşme adımları atılmaya başlandı. Bu adımlar hammadde ve yarı mamulde olursa hacim büyüyecek, ihracat şansı artacak. Türkiye Kimya Ajansı’nın bu konuda çok faydası olacak.”

Sektörün üniversitesi olacak, kimyaya bakış açısı gelişecek Kimyada yeni ekosisteminin bir diğer unsurunun Kimya Teknik Üniversitesi olduğunu kaydeden Pelister, “Bütün işi kimya ve alt sektörlerini incelemek olan bir üniversite hayal ediyoruz. Türkiye’de 210 üniversite var. Bizim üniversitemizin yapısı farklı olacak. 16 alt sektörümüz bulunuyor. İlk 2 yıl temel kimya eğitimleri, sonra öğrenci tercihine bırakılacak ihtisaslaşma eğitimleri verilecek. Hedefimiz 5 yıllık bir eğitim. Öğrenciler son bir yılını sahada uygulamalı olarak geçirecek. Erasmus gibi öğrenci değişim programlarıyla farklı eğitimler alabilirler. Böylece Türkiye’nin kimyaya bakış açısı gelişecek. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Ajandasında neler var?
Kimya Teknoloji Merkezi ile 4 ayrı disiplini tek merkezde bir araya getirmeyi planlıyor. Bu merkezin, sanayinin ve ihracata eşik atlatacak bir teknoloji üssü vazifesi görmesi için çalışmalar yürütecek.
Sektöre yol haritası oluşturabilecek, sektörün önemli isimlerinin içinde yer aldığı Türkiye Kimya Ajans’ını kurmayı hedefl iyor. Bu ajans, yerlileşme adımı için öncü rol oynayacak.
Türkiye’nin kimyaya bakış açısının gelişmesi, uluslararası rekabette avantaj ve nitelikli eleman yetiştirilmesi için Kimya Teknik Üniversitesi’nin kurulması yönünde çalışmalar başlatacak.
Küresel boyutta kimya sektörü hacmini yüzde 0,5’den yüzde 1’in üzerine yükseltmek için katma değerli üretim ve pazar faaliyetlerini artırmaya odaklanacak.
Yeşil Mutabakata uyum için döngüsel ekonomiye önem verecek. Atık ve geri dönüşüm çalıştayları yapacak.
Hedef, küreselden %1 pay alabilmek
İKMİB başkanlığında 4’üncü senesini tamamlamak üzere olan Adil Pelister, şu açıklamalarda bulundu: “Göreve geldiğimizde hedefimiz ihracat seviyesinde sektörel bazda kalıcı ikinciliği yakalamaktı. Bunu başardık. Yeni dönemde hedefimiz, ülkemiz ihracatında sektörel bazda birinciliği yakalamak ve 2030 yılında ihracat rakamımızı 40 milyar doların üzerine çıkararak küresel boyutta kimya sektörü hacmimizi yüzde 0,5’den yüzde 1’in üzerine yükseltmek olacak. Dünyadaki 10 büyük ekonomiye baktığımızda kimya sektörü çok kuvvetli. Seviyemizi yükseltmek, algımızı düzeltmemiz lazım. Yeşil mutabakat ile beraber döngüsel ekonomiyi sağlamaya odaklanmalıyız. Bu konuyla ilgili çalıştaylar yapacağız. Ana konumuz atık ve geri dönüşüm olacak.”

 


Kaynak:Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.