Asya Pasifik te RCEP ile Değişen Ticaret Akışları

Müzakere süreci 2012 yılında başlayan RCEP (Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık) Anlaşması, Kasım 2020’de Çin, Japonya, Güney Kore, Avusturalya, Yeni Zelanda ve ASEAN (Kamboçya, Endonezya, Laos, Myanmar, Filipinler, Tayland, Brunei, Singapur, Malezya, Vietnam) ülkelerinin aralarında bulunduğu 15 ülke tarafından imzalanmıştı. İmzalandığı zaman RCEP Anlaşması ile dünyanın en büyük ticaret blokunun oluştuğundan, dünyanın ekonomik ağırlık merkezinin Asya Pasifik’e doğru kayışını ivmelendirme ihtimalinden ve ülkemizin bu dev bölgeselleşmeden nasıl etkilenebileceğinden çokça bahsetmiştik. RCEP 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Avusturalya, Çin, Japonya, Yeni Zelanda ile ASEAN ülkeleri olan Brunei, Kamboçya, Laos, Singapur, Tayland ve Vietnam’da yürürlüğe girdi. Güney Kore’de 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek olan Anlaşma’nın Endonezya, Malezya, Filipinler ve Myanmar’da ise onay süreci devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayınlanan RCEP’in olası etkilerine yönelik analizlere göre anlaşma üye ülkeler arasındaki ticarete yaklaşık 42 milyar dolar katkı sağlayacak. 42 milyar dolarlık katkının 17 milyar dolarlık kısmının anlaşmaya taraf ülkelerin kendi aralarındaki ticaret artışından, 25 milyar dolarlık kısmının ise anlaşma dışında kalan ülkelerin bölgeye yönelik dış ticaret paylarını taraf ülkelerin almasından kaynaklanacağı öngörülüyor.  RCEP Anlaşması'ndaki gümrük vergi oranları indirimlerinden en fazla Japonya'nın fayda sağlayacağı sonucuna ulaşılıyor. Japonya'nın bölgeye olan ihracatının 2019 yılındaki seviyesine oranla %5,5 (20 milyar dolar) artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Avusturalya, Çin, Güney Kore ve Yeni Zelanda anlaşmadan önemli faydalar sağlayacak ülkeler olarak sıralanıyor. Diğer yandan, RCEP Anlaşması'nın Kamboçya, Endonezya, Filipinler ve Vietnam'ın ihracatında bir azalışa sebep olabileceğine dikkat çekiliyor. Bu durumun sebebi olarak Anlaşma kapsamında değişen gümrük vergi oranlarının mevcut ticaret akışını değiştirecek olması gösteriliyor. Örneğin, Çin'in Vietnam'dan gerçekleştirdiği ithalatın bir kısmının Anlaşma kapsamında oluşacak yeni gümrük vergisi oranları kapsamında Japonya'ya kayma olasılığı bulunuyor. Ancak yine de RCEP Anlaşması sonucu oluşabilecek olumsuz etkilere karşın bu ülkelerin anlaşmaya dahil olmasının, Anlaşma'nın dışında kalmaları senaryosuna kıyasla kendileri için çok daha avantajlı olduğu vurgulanıyor. Yine, örnek olarak Tayland’ı ele alırsak, bu ülke için Anlaşma ile birlikte oluşacak dış ticaret artışının getirdiği katkı, mevcut dış ticaretin yön değiştirmesinin sebep olduğu negatif etkinin üzerinde. Bu kapsamda UNCTAD, gümrük vergisi oranlarındaki azalış ile birlikte RCEP Anlaşması'nın tüm üye ülkeler için fayda sağlayacağını ve bu faydanın özellikle Anlaşma dışında kalan ülkelerin bölgeye gerçekleştirdikleri ihracat payının RCEP üyeleri tarafından alınması ile gerçekleşeceğini belirtiyor.

RCEP’in,  anlaşmanın dışında kalan ülkelerin bölgeye yönelik ihracat paylarının azalmasına sebep olması şaşırtıcı olmayacak. UNCTAD’a göre değer bazında en olumsuz etkiyi Avrupa Birliği, ABD, Tayvan ve Hong Kong hissedecek. Ancak, bu ülkelerin kayıplarının toplam ihracatlarına oranlandığında göreceli olarak az olduğunu söyleyebiliriz. Bangladeş, Pakistan, Sri Lanka gibi ülkelerin toplam ihracatları içinde RCEP üyelerinin payı fazla olduğu için bu ülkelerin RCEP Anlaşması neticesinde önemli seviyede ihracat kaybı yaşamaları bekleniyor. Bangladeş'in mevcut durumda RCEP üyelerine gerçekleştirmekte olduğu toplam ihracatın %12'sini kaybetme riski bulunuyor.

Türkiye'nin RCEP kapsamında yer alan 15 ülke ile gerçekleştirdiği dış ticaret verilerini incelediğimizde, 2020 yılında bu ülkelerin 10'una ticaret açığı verdiğimizi görüyoruz. RCEP üyesi 15 ülkeye 2020 yılında toplam ihracatımız 6,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalatımız 37,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Dış ticaret açığımız 31,1 milyar dolar seviyesinde. Türkiye’nin RCEP Anlaşması’na taraf ülkelere gerçekleştirdiği ihracatın toplam ihracata oranı %3,8. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke yaklaşık 2,7 milyar dolar ile Çin olurken, en fazla ithalat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında 22 milyar dolar ile Çin yine ilk sırada yer alıyor. UNCTAD, RCEP ile Türkiye’nin bölgeye olan ihracatındaki azalışın çok kısıtlı olacağını ve ihracat değeri açısından kaybın 200 milyon dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

RCEP’e taraf ülkelerin kendi aralarında uyguladıkları birçok Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) ile birçok ürün grubunda zaten gümrük vergileri sıfırlanmış veya oldukça düşük seviyeye indirilmiş durumda. Ancak, RCEP Anlaşması kapsamında belirli ürün gruplarında gümrük vergilerinin 20 yıllık zaman dilimi içinde daha da düşürülmesi planlanıyor. Bu nedenle, Anlaşma’nın Türkiye ihracatına olan etkilerinin ülke ve ürün grubu bazında incelenmesi faydalı olacaktır. Örneğin, Türkiye'nin Avusturalya'ya en fazla ihracat gerçekleştirdiği ürün grubu olan ve 7214.20 GTİP’inde işlem gören “Köşeli Çubuklar (Çentik, Yiv, Oluk vb. Şekil Bozuklukları Olan)” ürün grubunda Türkiye, Avusturalya’nın GTS kapsamında %0 gümrük vergisinden yararlanıyor. GTS ve diğer STA’lar kapsamında RCEP Anlaşması'na taraf ülkeler de Avusturalya’ya söz konusu ürün grubundaki ihracatlarında %0 gümrük vergisinden faydalanıyor. Dolayısıyla bu ürün grubunda Türkiye’nin Avusturalya’ya gerçekleştirdiği ihracat üzerinde RCEP Anlaşması’nın gümrük vergisi bazında belirgin bir etkisinin olmayacağını söyleyebiliriz.

Türkiye’nin RCEP Anlaşması’na taraf olan 3 ülke ile STA’sı var. Bu ülkeler Singapur, Malezya ve Güney Kore. Türkiye-Singapur STA’sının, Türkiye’nin Çin ve Hindistan gibi Asya pazarlarına ulaşması açısından da büyük önem taşıdığı değerlendiriliyor. Türkiye’nin STA müzakerelerinin sürdüğü veya anlaşma adımlarının atıldığı ülkeler arasında Japonya, Tayland, Endonezya ve Vietnam gibi RCEP Anlaşması’na taraf ülkeler bulunuyor.

Diğer yandan, Türkiye’nin ihracatının üçte ikisinin ülkemize ortalama uzaklığı 2000 km mesafede bulunan ülkelere yapılıyor ve bu menzili artırmak üzere geçtiğimiz yıl strateji çalışmalarına başlandı, bu stratejide Asya Pasifik de yer alıyor. Ticaret Bakanlığının “Uzak Ülke Stratejisi” kapsamında, 85 trilyon dolar büyüklüğe sahip ve dünya ekonomisinden % 64 pay alan, Türkiye’ye ortalama mesafesi 8 bin 500 kilometre olan 18 adet seçili ülkeye yönelik ihracatımızın artırılması hedefleniyor. Uzak Ülke Stratejisi için belirlenen 18 ülke ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland ve Vietnam. Uzak Ülke Stratejisi kapsamında ihracatımızın artırılması amaçlanan 10 tanesi RCEP ülkesi. Bu ülkeler ayrıca, Bakanlığın ihracata yönelik devlet destekleri programlarında ilave destek oranı sağladığı “Hedef Ülkeler” listesinde de yer alıyor. Dolayısıyla tüm bu ticaret politikaları, Türkiye’nin RCEP’in değiştirebileceği ticaret akışlarından fırsat yaratabilmesini sağlayabilecek durumda.

 

Kaynak:Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.