İhracatçı Rekordan Umutlu Zamlardan Endişeli

Çelik sektörü, demir ve demir dışı metaller sektörü ile madencilik sektörü 2021 yılında ihracat rekoru kırdı. 3 sektörün yıllık ihracat toplamı 40 milyar doları aşarken, en belirgin ihracat artışı çelik sektöründe yaşandı. 2021’de 23,9 milyon ton ihracat yapan sektör, değer bazında yüzde 77,4 artışla 22,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı zamanda Türkiye’nin genel ihracatında 2020’de 4. sırada yer alan çelik sektörü, 2021’de yüzde 10 pay alarak, otomotiv ile kimyadan sonra ihracata katkı sağlayan üçüncü büyük sanayi oldu. İhracat rekorlarının üreticiyi umutlandırdığını belirten üç ayrı sektörün temsilcileri, enerji zamlarının artmasının ise girdi maliyetlerini büyük ölçüde etkilediğini ifade ederek, devletten destek beklediklerini söylüyor.

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, 2022 yılının hem global hem de Türk çelik sektörü açısından olumlu geçmesini beklediklerini ifade ederek, “Önümüze çıkan fırsatları değerlendirerek bu yıl da oluşabilecek tüm zorluklara göğüs gerip, sektör üretimimizi ve ihracatımızı daha da yukarılara çıkarmak için çalışacağız” dedi. Dünyanın en büyük çelik oyuncusu Çin’in ihracatta kendini geri plana alarak, ülke içindeki talebi karşılamaya odaklandığını belirten Aslan, “Sektörümüz, Çin’in çekilmesiyle Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarında tekrar aktif bir rol alırken, Latin Amerika ile Afrika’da da önemli güç elde etti. 2022 yılında da bu pazarlardaki fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Enerji zamları maliyetleri %15 artırdı
Enerji fiyatlarının yükselmesinin sektörü derinden etkilediğini ifade eden Aslan, “Enerjiye gelen maliyet artışları son beş, altı aydan beri devam ediyor. Ancak yılbaşından itibaren yapılan zamlara özellikle büyük tüketicilerin daha fazla maruz bırakıldığını görüyoruz. Çelik, enerjinin yoğun olarak kullanıldığı bir sektör. Sadece bu yılbaşından itibaren doğal gaz ve elektriğe gelen zamların enerji maliyetlerimize yüzde15’ in üzerinde bir yansıması oldu” dedi.

Rezerv zenginliğiyle sanayinin gelişimine doğrudan katkı sunan maden sektörü de, 2021 yılını 5,93 milyar dolarlık ihracatla tamamladı. İhracatta yüzde 38,8 değer atışı kaydetti. İhracat rakamlarını DÜNYA’ya değerlendiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, “2021 yılı sektörümüzün Cumhuriyet tarihi rekorunu kırması adına çok önemli bir fırsat yılı oldu. Bu başarının altında sektörümüzün pandemi ve onun oluşturduğu yeni normali en iyi etüt eden sektörlerden biri olması da önemli bir faktör oldu” dedi. Madencilik sektörü olarak 2022 yılında ihracatta yüzde 20 büyüme ile rekor tazelemeyi hedeflediklerini belirten Dinçer, “Bu doğrultuda mevcut pazarlarımızdaki payımızı daha yukarı taşıyacağız ve yeni pazar arayışlarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Sağlanacak ruhsat güvencesi ile firmalarımız yatırım ve ihracat düzeyini daha üst seviyelere çıkartacak” diye konuştu.

Girdi maliyetleri yükseldi
Pandeminin de etkisiyle Türkiye’de navlun bedellerinde yaşanan artışın yüzde 300’lere ulaştığını belirten Aydın Dinçer, “Navlun bedellerindeki artış ve enerji zamları sektörümüzün girdi maliyetlerini ciddi şekilde etkiledi. İşletmelerimize akaryakıtta ÖTV muafiyetinin sağlanması, ham maddenin birçok sektöre daha uygun fiyattan sunulmasını sağlayacak. Bu yönde devletimizin desteğini bekliyoruz” dedi. Küresel pazarda madencilik sektöründe kilit rol oynayan ülkelerin vergi muafiyeti uyguladığına dikkat çeken Dinçer, Amerika, Avustralya, Güney Afrika, İngiltere, Kanada gibi bazı ülkeler sektörlerini desteklemek ve küresel arenada firmalarının rekabet düzeyini arttırmak için akaryakıtta vergi muafiyetini uyguladığını belirtti.

Enerji zamları nakit akışını zorluyor
İhracatta rekor kıran diğer sektör ise demir ve demir dışı metaller oldu. Sektör, 2021 için belirlediği 10 milyar dolarlık ihracatı aşarak 12,4 milyar dolara ulaştı. Büyümeyi sürdürmek isteyen sektör, 2022 yılı için 13,5 milyar dolarlık ihracat hedefi belirledi. DÜNYA’ya konuşan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, “Demir ve demir dışı metaller sektörü Ocak-Aralık döneminde 12,4 milyar dolar ve miktar olarak da 3,1 milyon ton ihracat gerçekleştirdi. Sadece değer olarak değil miktar ve birim fiyat olarak da ihracatımızı ileriye taşıdığımız bir yıl geçirdik. 2020’ye göre yüzde 49,7’lik büyüme kaydeden sektörümüz, ihracat miktarını yüzde 20, birim fiyatını da yüzde 24 artırdı. Kilogram başına birim fiyatımızı da 4 dolara çıkardık. Türkiye’nin genel ihracatından yüzde 5,56 pay aldık” dedi. Enerji fiyatlarının artmasının üretim maliyetlerini yükselttiğini bildiren Öztiryaki, “Yapılan zamlar firmalarımızın nakit akışını zorlaştırıyor ve yeni sermaye ihtiyacı doğuruyor. Üretici de belirli bir noktadan sonra bu sıkıntılarını nihai ürünün fiyatlarına yansıtmak zorunda kalıyor” dedi.

 

Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.