Cari Açığının Kapatılmasında Hizmet İhracatı Kilit Rol Oynayacak

TİM Başkanı İsmail Gülle, "Hizmet ihracatı, cari fazla vermesiyle stratejik öneme sahip" dedi.
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLSİ (TİM) BAŞKANI İSMAİL GÜLLE
Hizmet ihracatı, cari fazla vermesiyle stratejik öneme sahip

Milli gelirimizi yükselterek refahı artırmak, yatırımları artırarak istihdamı büyütmek, katma değeri yüksek ihraç ürünleriyle dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bu kapsamda hizmetler sektörümüz hayatî bir rol oynamaktır. Bugün gelinen noktada hizmet sektörü birçok ülke ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörü olmuş ve bu ülkelerde GSYİH’nin yüzde 50’sinden fazla pay alır hale gelmiştir. Nitekim hizmet sektörü ülkemizde de milli gelirin üçte ikisini oluşturmaktadır.

Pandemi tüm sektörlerde derin bir dönüşüm sürecini başlatmış olsa da en fazla etkilenen sektörlerin başında hizmet sektörü yer almaktadır. Küresel ölçekte hizmet sektörü, 2021 yılının tamamında devam eden ve 2022’de de belirsizliklerini koruyan gidişata tabii iken Türkiye, özellikle Yolcu Taşımacılığı, Seyahat ve Sigorta hizmetlerinin öncülüğünde bir toparlanma kaydetmeyi başarmaktadır.

 Hizmet ihracatı, Türkiye’nin cari fazla veren bir ekonomiye sahip olması adına stratejik bir öneme sahiptir. Sektörümüz, ekonomimize maddi katkılarının yanı sıra ülkemizin küresel ölçekte itibarını da zirveye taşımaktadır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmalarımız, 15 milyon yurttaşımızı istihdam ederek, yakaladığı başarılarla ülkemizin dinamik ve nitelikli insan gücü potansiyelini de gözler önüne sermektedir.

Ülkemize döviz kazandıran, istihdama katkı veren, cari dengeye pozitif etkisi olan ve aynı zamanda ülkemizin itibarına itibar katan Türkiye’nin Hizmet İhracatının Şampiyonları, gösterdikleri performansla her türlü takdiri ve tebriki fazlasıyla hak etmektedir. Büyük bir titizlikle hazırlanan bu araştırmanın sonucunda firmalarımız hem kendi sektörü içerisindeki konumunu hem de genel sıralamasını görebilme imkânına sahip olmaktadır. Umut ederiz ki, bu araştırma hizmet ihracatçısı firmalarımız arasında dostâne ve kazançlı bir rekabet ortamının oluşmasına vesile olur. Bu sayede, hizmet sektörünün öncülüğünde ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı hep birlikte başarırız.

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (HİB) BAŞKANI M. İLKER AYCI
Hizmet sektörü, ihracatta 150 milyar dolara odaklandı 

Türkiye’nin küresel pazardaki rekabet gücü açısından hizmetler sektörünün oynadığı başrol ve sosyo-ekonomik kalkınmada yarattığı katma değer yadsınamaz. Dünya ekonomisi son 10 yılda yüzde 25 büyüme gösterirken, Türkiye yüzde 61 gibi oldukça önemli bir oranda büyümeyi başardı. Bu büyümenin dünyada yüzde 60’ını, Türkiye’de ise yüzde 55’ini hizmetler sektörü sağladı. 

İşte bu bilinçle, 2018 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) olarak gerek ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmak gerekse hizmetler alanında da bir dünya markası olmak amacıyla inançla çıktığımız yolda başarılarımız artarak sürüyor. HİB önderliğinde hizmetler sektörümüz, geçen kısa sürede Türkiye ihracatının lokomotif sektörü olmayı başarırken, turizmden sağlığa, eğitimden bilişime, dizi-film endüstrisinden yazılıma kadar kapsayıcı ekosistemiyle hızlı büyümesine devam ediyor. 

Pandemiye rağmen ihracat arttı

Türkiye’nin en genç ihracatçı birliği olmamıza rağmen, üye sayımızı kısa sürede 2 binin üzerine, COVID-19 pandemisinin yıkıcı şartlarına rağmen ihracatımızı da 46,2 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı başardık. Sektörümüz bu yıl aynı zamanda 21 milyar doların üzerinde bir dış ticaret fazlasına da imza atmış durumda.

Rakamlardan da net olarak anlaşılacağı üzere, doğrudan döviz girdisi sayesinde cari açığın kapanmasında pay sahibi olan, GSYH’ye en fazla katkı sağlayan ve istihdam deposu olan hizmetler sektörümüz, ülkemizin hedeflediği refah seviyesine ulaşmamız için kilit unsur olduğunu kanıtladı. Hükümetimizin hizmetler sektörüne verdiği önemin somut birer göstergesi olarak bu yıl Genel Sekreterlik yapısına kavuşmamız ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü birimi de gelecek hedeflerimize ulaşmada bizleri umutlandırıyor. 

Kısa vadede hedefimiz olan 150 milyar dolar ihracata ulaşarak başarılarımızı taçlandıracağımıza olan inancımız tamdır. Bu vesileyle HİB olarak her geçen gün büyüyen ihracat ailemizde en fazla ihracat rakamına ulaşarak “İhracat Şampiyonu” olan üyelerimizi tebrik eder, sektörümüzün altın çağını yaşadığı günlere hep birlikte ulaşmayı temenni ederim.  

TİM HİZMET SEKTÖR KONSEY BAŞKANI AHMET AKBALIK
Cari fazla veren hizmet sektörü mal ihracatına da katkı sağlıyor

Hizmet ihracatı doğrudan cari açığı kapatıcı etkiye sahip olmasının yanı sıra, mal ihracatı üzerindeki dolaylı etkisiyle toplam katma değere de ciddi katkı sağlıyor. Dolayısıyla hizmet ihracatının toplam ihracatımızın önemli ve ayrılmaz bir parçası olarak dikkate alınması ve söz konusu bilincin gerek kamu kurumları gerekse de sektör paydaşları tarafından canlı tutulması stratejik öneme sahip.

Eğitim Hizmetleri, Eğlence ve Kültür Hizmetleri, Liman İşletmeciliği ve Yer Hizmetleri, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik, Sağlık Hizmetleri, Turizm ve Seyahat ile İlgili Hizmetler, Yazılım ve Bilişim Hizmetleri, Yolcu Taşımacılığı, Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri ile Diğer İş Hizmetleri olarak birliğimiz bünyesinde yer alan 10 sektör, Ülkemizde cari açığın kapatılması yolunda pozitif katkı sağlama özeliğine sahip. Bu sektörler içinde Turizm, Yolcu Taşımacılığı ve Yük Taşımacılığı sektörleri birliğimizin en fazla döviz kazandıran sektörlerin başında gelirken diğer sektörlerimiz de her geçen yıl ihracat rakamlarını artırmayı sürdürüyor.

Her sektör ekonomiye büyük katkı sağladı

2021 Ocak- Ekim dönemi rakamlarına göre ülkemize gelen turist sayısı 20,2 milyon kişiye ulaşırken, aynı dönem için turizm gelirleri ise 17,5 milyar dolar oldu. 2020 yılı itibariyle Türkiye’de eğitim gören 185 bin yabancı öğrencinin ülkemiz ekonomisine katkısı 1 milyar doların üzerinde. Doğru adımların atılmasıyla kısa vadede 500 bin öğrenciye eğitim vermeyi hedefliyoruz. Son 10 yılda üç kat büyüyerek 1 milyar doların üzerinde ihracata ulaşan sağlık hizmetleri sektörünün hedefi; kısa sürede ilk 3’e girmek. ABD’den sonra dünyanın ikinci büyüğü konumunda olan Türk dizileri, 150’den fazla ülkede 800 milyon izleyiciye ulaşmış durumda. ABD’nin Hollywood’u yumuşak güç olarak kullandığı gibi biz de dizilerimizle bu etkiyi yaratmayı istiyoruz.

Türk inşaat firmaları Avrupa pazarındaki payını artırırken, 21,6 milyar dolar tutarında gelir ile küresel pazarda yüzde 4,6’lık paya ulaştı. Türk teknik müşavirlik firmalarımız da bugüne kadar toplam değeri 2 milyar doların üzerinde bin 500’e yakın proje üstlendiler. Hızla gelişen yazılım ve bilişim sektörü önem verdiğimiz alt sektörlerin başında geliyor. 2013-2019 arası ihracatta yıllık ortalama yüzde 4 oranında bir artış oranı yakalayan sektör, yıllık 2 milyar dolar ihracat rakamına ulaştı.


Kaynak:Dünya Gazetesi
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.