Dünyaya En Ucuza Satan Ülke Olmayalım

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, Türkiye'nin ithalatçı ülkelerin en ucuz alım yaptığı ülke olmaması gerektiğini belirterek, "Daha fazla katma değerli ürün üretip, daha yüksek fiyatlardan satmalıyız. İhracatımız bizim için can suyu. O yüzden ihracatımızı artırmamız lazım." diye konuştu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki ihracatçı birlikleri 2020 yılının en başarılı firmalarını ödüllendiriyor. Son olarak 2 binin üzerindeki üyesiyle tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) de 11 alt sektördeki 71 firmaya ödüllerini verdi. Ödül törenin açılışına Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz katıldı. 

Küresel çapta yaşanan tüm handikaplara rağmen
Yapılan konuşmalardaki ortak vurgu, yoğun siparişler alan ve kapasitelerini artıran ihracatçıların yakaladıkları fırsatı avantaja çevirecekleri üzerine oldu. Küresel düzeyde yaşanan ve etkileri Türkiye'de de görülen navlun, hammadde tedariki, emtia fiyatlarındaki artış gibi konular handikap yaratsa da ihracatçıların bu durumu aşarak, ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarına dikkat çekildi.

İhraç birim değeri 1,36 dolara kadar yükseldi
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, aylık ortalama ihracatın 20,8 milyar dolara ulaştığını ve Türkiye'nin dünya ihracatındaki payını yüzde 1'e çıkardığını belirttiği konuşmasında ortalama ihraç birim değerinin ise 1,36 dolara yükseldiğini söyledi. İthalatçı ülkelerin en ucuz ithalatı Türkiye'den yapmaması gerektiğini kaydeden Turagay, şu açıklamalarda bulundu: "Daha fazla katma değerli ürün üretip, daha yüksek fiyatlardan satmalıyız. İhracatımız bizim için can suyu. O yüzden ihracatımızı artırmamız lazım. Turizm gelirleri bizim başka can suyumuz. Bu yıl beklentimiz, 28 milyon turist ve 22 milyar dolar gelir. Bu da tamamen yerli katma değer demek. Seramikte yerli katma değer oranı yüzde 82, camda yüzde 79, çimento da ise yüzde 68. Rakamlarımızı daha yukarıya çıkarmalıyız."

TİM Başkanı İsmail Gülle de ihracatın aylık bazda 20 milyar dolar seviyesini aştığını, yılı da bu ortalama ile bitirmek istediklerini ifade etti. Gülle, ihracatın hiç bir dönemde bu kadar önemli olmadığını vurgularken "Ekonomik bağımsızlığımızı sağlamak, dış ticaret fazlası vermek önceliğimiz. Bunu sağlayana kadar çalışmalıyız. İhracatçılar bu beklentiye karşılık verecektir. Çok fazla sipariş yoğunluğumuz var. Siparişler de, fiyatlar da artacak. Hemen hemen her sektörde yatırımlar var. Daha fazlasını ihraç edebileceğimize inandığımız için yatırımlar artırıyor. 2023 yılı hedefimiz olan 246 milyar doları 2022 yılında yakalayacağız. Görünen o ki, 2030 hedefini de biraz öne çekeceğiz. Önümüzde çok ciddi fırsat var. Bu fırsatı geri değil, gole çevirmeliyiz" diye konuştu.

ÇCSİB, 5 milyar dolara odaklandı
2020 yılında yüzde 8 büyüme ile 4 milyar dolarlık ihracata ulaştıklarını dile getiren ÇCSİB Başkanı Erdem Çenesiz, yılın ilk ayında bu seviyeye ulaştıklarının altını çizdi. Yılsonu hedeflerini 5 milyar dolar olarak revize ettiklerine dikkat çeken Çenesiz, "Çimento, cam ve seramik sektörlerimizin ürettiği yerli katma değer, Türkiye ortalamasının üç katına yükseldi. Bu yılsonu itibarıyla 3,3 milyar dolarlık yerli katma değer yaratacağımızı öngörüyoruz. Böylece son 10 yılda ülkemize sunduğumuz net döviz 25 milyar dolara yaklaşacak. Üç sektördeki üreticilerimiz, 100 bin kişinin üzerinde istihdam sağlıyor. Üyelerimizin yeni yatırımlara ve istihdama odaklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Sektörlerimiz ülke ekonomisinin tamamına katkı sunuyor. İhracat yolculuğumuz Anadolu’nun dört bir yanından başlayıp yedi kıtaya ulaşıyor.”

"Kademeli doğalgaz fiyatlamasından vazgeçilmeli"
Enerji maliyetlerinin sanayiciler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna değinen ÇCSİB Başkanı Çenesiz, "Kasım ayı itibarıyla uygulamaya konulan ve üretim artışını cezalandıran kademeli doğalgaz fiyatlamasından vazgeçilmesi gerekiyor. Enerjide iş dünyasına da önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin ihracatı sekteye uğratmaması için gerekli önlemlerin alınması, firmalarımızın sürece en hızlı şekilde uyması lazım" dedi

Artan ihracat kuyruk yarattı Kapıkule'de hedefler yükseldi
Ticaret Bakanlığı, Kapıkule'de oluşan TIR kuyruğu sorununda yeni adımlar atılması için harekete geçti. Kapıkule'ye giderek, konuyla ilgili görüşme gerçekleştirdiğinden bahseden Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye'nin genel ihracatında karayolunun payı yüzde 30. Avrupa'ya ise karayoluyla yaptığımız ihracat yüzde 36. Geçen yıl, Kapıkule'den günde 1138 araç geçti. Bizim hedefimiz ise bu sayıyı 1400'lere çıkarmak. İhracatımız ve hedeflerimiz o kadar arttı ki, ister istemez bu kuyruklar uzuyor. Bu noktada Ro-Ro ve demiryolunu da önem vermeliyiz. Bu hatları hatları artırmalı ve daha fazla yararlanmalıyız" ifadelerini kullandı.


Kaynak:AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.