ÖTV (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerindeki Akaryakıt için uygulanacak vergi tutarları

(I) SAYILI LİSTE      
(A) CETVELİ      
       
Yürürlük Tarihi: 3/7/2024      
       
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2710.12.11.00.00 (Hafif yağlar ve müstahzarlan) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0 Kilogram
2710.12.31.00.00 Uçak benzini 0 Litre
2710.12.41.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) Oktanı (RON) 95’den az olanlar 9,6130 Litre
2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan 11,2965 Litre
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) 11,2965 Litre
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Diğerleri 11,2965 Litre
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan 11,8420 Litre
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) 11,8420 Litre
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri 11,8420 Litre
2710.12.51.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98’den az olanlar 9,7472 Litre
2710.12.59.00.00 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler) Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 9,7472 Litre
2710.12.70.00.00 Benzin tipi jet yakıtı 0 Litre
2710.19.21.00.00 (Kerosen) Jet yakıtı 0 Litre
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin 10,5902 Litre
2710.19.43.00.17 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı 9,2437 Litre
2710.19.43.00.29 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Diğerleri 9,2437 Litre
2710.19.46.00.18 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı 9,2437 Litre
2710.19.46.00.29 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçen fakat % 0,002'yi geçmeyenler) Diğerleri 9,2437 Litre
2710.19.47.00.18 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler) Damıtık denizcilik yakıtı 9,2437 Litre
2710.19.47.00.19 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002'yi geçen fakat % 0,1'i geçmeyenler) Diğerleri 9,2437 Litre
2710.19.48.00.11 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) Damıtık denizcilik yakıtı 8,8831 Litre
2710.19.48.00.18 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1'i geçenler) Diğerleri 8,8831 Litre
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Motorin 10,5902 Litre
2710.20.11.00.19 (Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler) Diğerleri 9,2437 Litre
       
2710.20.15.00.00 (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler 9,2437 Litre
2710.20.17.00.00 (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler 9,2437 Litre
2710.20.19.00.00 (Gaz oiller) Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler 8,8831 Litre
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar (2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19, 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri ile 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri hariç) 8,8831 Litre
2710.19.62.00.10 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı 2,4518 Kilogram
2710.19.62.00.11 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Fuel oil 2,4518 Kilogram
2710.19.62.00.31 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı 2,4518 Kilogram
2710.19.62.00.39 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçmeyenler) Diğerleri 2,4518 Kilogram
2710.19.64.00.10 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler) Kalorifer Yakıtı 1,2208 Kilogram
2710.19.64.00.11 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler) Fuel oil 1,2208 Kilogram
2710.19.64.00.31 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler) Artık denizcilik yakıtı 1,2208 Kilogram
2710.19.64.00.39 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1'i geçen fakat % 1'i geçmeyenler) Diğerleri 1,2208 Kilogram
2710.19.68.00.11 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Yüksek kükürtlü fuel oil 1,1537 Kilogram
2710.19.68.00.31 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Artık denizcilik yakıtı 1,1537 Kilogram
2710.19.68.00.39 (Fuel oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçenler) Diğerleri 1,1537 Kilogram
2710.20.31.00.00 (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçmeyenler 2,4518 Kilogram
2710.20.35.00.00 (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 0,1’i geçen fakat %1’i geçmeyenler 1,2208 Kilogram
2710.20.39.00.00 (Fuel oiller) Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler 1,1537 Kilogram
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç) 0 Kilogram
2711.11.00.00.00 (Sıvılaştırılmış) Doğal gaz Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar Diğerleri 4,1940 0,1120 Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.12 (Sıvılaştırılmış) Propan 8,6722 Kilogram
2711.13 (Sıvılaştırılmış) Bütan 8,6722 Kilogram
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz) Diğerleri 8.6722 8.6722 Kilogram Kilogram
       
2711.21.00.00.00 (Gaz halinde olanlar) Doğal gaz Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar Diğerleri 4,1940 0,1120 Standart Metreküp Standart Metreküp
2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar) Propan 8,6722 Kilogram
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar) Bütan 8,6722 Kilogram
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları ( 2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hariç) 0 Kilogram
2713.11.00.00.00 (Petrol koku) Kalsine edilmemiş 0 Kilogram
2713.12.00.00.00 (Petrol koku) Kalsine edilmiş 0 Kilogram
2713.20.00.00.19 (Petrol bitümeni) Diğerleri 0 Kilogram
2713.90 Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç) 0 Kilogram
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar 0 Kilogram
38.26 Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler veya içermeyenler) 5,7739 Litre
       
(B) CETVELİ      
       
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi
2707.10.00.00.00 Benzol (Benzen) 11,1713 Kilogram
2707.20.00.00.00 Toluol (Toluen) 11,1713 Kilogram
2707.30.00.00.00 Ksilol (Ksilen) 11,1713 Kilogram
2707.50.00.00.11 Solvent nafta (Çözücü nafta) 11,1713 Kilogram
2707.50.00.00.19 Diğerleri 11,1713 Kilogram
2707.99.19.00.00 Diğerleri 11,1713 Kilogram
2707.99.20.00.00 Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 11,1713 Kilogram
2709.00.10.00.00 Tabii gazın kondanseleri 11,1713 Kilogram
2710.12.21.00.00 White spirit 11,1713 Kilogram
2710.12.25.00.00 Diğerleri 11,1713 Kilogram
2710.12.90.00.11 Diğer solventler (Çözücüler) 11,1713 Kilogram
2710.12.90.00.19 Diğerleri 11,1713 Kilogram
2710.19.29.00.00 Diğerleri 11,1713 Kilogram
2710.20.90.00.00 Diğer yağlar [Yalnız; -2710.12.90.00.11, 2710.12.90.00.19 ve 2710.19.29.00.00 G.T.İ.P. numaralı malların biodizel ihtiva edenleri, -2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan malların biodizel ihtiva edenleri.l 11,1713 7,7302 Kilogram Kilogram
2901.10.00.90.11 Hekzan 11,1713 Kilogram
2901.10.00.90.12 Heptan 11,1713 Kilogram
2901.10.00.90.13 Pentan 11,1713 Kilogram
2901.10.00.90.19 Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 11,1713 Kilogram
2902.20.00.00.00 Benzen (Benzol) 11,1713 Kilogram
2902.30.00.00.00 Toluen (Toluol) 11,1713 Kilogram
2902.60.00.00.00 Etilbenzen 11,1713 Kilogram
2909.19.90.00.13 Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 11,1713 Kilogram
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler, aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dâhil) veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar 11,1713 Kilogram
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar 4,1984 Kilogram
3824.99.96.90.68 Diğerleri 4,1984 Kilogram
       
2710.19.71.00.00 (Y ağlama yağları; diğer yağlar) Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 7,7302 Kilogram
2710.19.75.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar) 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 7,7302 Kilogram
2710.19.81.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 7,7302 Kilogram
2710.19.83.00.00 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Hidrolik yağları 7,7302 Kilogram
2710.19.85.00.00 (Y ağlama yağları; diğer yağlar) Beyaz yağlar, sıvı parafin 7,7302 Kilogram
2710.19.87.00.00 (Y ağlama yağları; diğer yağlar) Dişli yağları ve redüktör yağları 7,7302 Kilogram
2710.19.91.00.00 (Y ağlama yağları; diğer yağlar) Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar 7,7302 Kilogram
2710.19.93.00.00 (Y ağlama yağları; diğer yağlar) Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 7,7302 Kilogram
2710.19.99.00.25 (Y ağlama yağları; diğer yağlar) Diğer madeni yağlar 7,7302 Kilogram
2710.19.99.00.11 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock 7,7302 Kilogram
2710.19.99.00.98 (Yağlama yağları; diğer yağlar) Diğerleri 7,7302 Kilogram
2712.20 Ağırlık itibarıyla % 0,75’den az yağ içeren parafin 7,7302 Kilogram
3801.20.10.00.00 Sıvı yağ içindeki çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarıkolloidal grafit 7,7302 Kilogram
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar 7,7302 Kilogram
2710.19.25.00.11 Gazyağı 5,8552 Litre
2710.19.25.00.19 Diğerleri 5,8552 Litre
3403.11.00.00.00 (Y ağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 7,7302 Kilogram
3403.19.10.00.00 (Yağlama müstahzarları) Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler 7,7302 Kilogram
3403.19.20.00.00 (Y ağlama müstahzarları) Hacim olarak en az % 25 biyo temelli karbon içeriğine sahip ve en az %60’ a kadar geri dönüştürülebilir yağlayıcılar 7,7302 Kilogram
3403.19.80.00.00 (Yağlama müstahzarları) Diğerleri 7,7302 Kilogram
3403.91.00.00.00 (Yağlama müstahzarları) Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar 7,7302 Kilogram
3403.99.00.00.00 (Yağlama müstahzarları) Diğerleri 7,7302 Kilogram
       
Not: 4760 sayılı ÖTV Kanununun 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası uyarınca güncellenmiştir.    

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.