Denetimlerimiz Piyasayı Regüle Etti

Denetimlerimiz Piyasayı Regüle Etti

Ticaret Bakanı Pekcan, fiyat artışlarına ilişkin, 'Denetimlerimiz piyasayı regüle etti.' açıklamasını yaptı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Serbest piyasaya müdahale etmek gibi bir amacımız kesinlikle yok ama ağustos ve eylül aylarında çok fahiş fiyat artışları oldu. Biz sebze meyve dışında da yaptığımız denetimlerde bunun etkisini ve faydasını gördük. Bu denetimlerimiz piyasayı regüle etti." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bölgesel İstişare Toplantısı"na katıldı.

İstişarelere çok önem verdiğini ifade eden Pekcan, Bakanlıklarına 1200 talep geldiğini ve bunun hepsine yazılı dönüş yaptıklarını, mevzuata uygun olan taleplerin tamamını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pekcan, Türkiye'nin 10 yıldaki hedefinin, yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselebilmek olduğunu belirterek, "Bu daha fazla ve daha yüksek katma değerli ihracatla mümkün. Bu doğrultuda, ihracatta rekabetçi olduğumuz alanlarda daha rekabetçi hale gelebilmek için daha fazla tasarım, marka ve teknolojiye ağırlık veriyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak 9 ayda güzel işler yaptıklarını, çok yol kat ettiklerini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Dünya dijitalleşme sürecinden geçerken biz de iç, dış ticaretimizde ve gümrüklerimizde dijitalleşmeye çok önem veriyoruz. Bu yönde çok hızlı adımlar atıyoruz. Sabahleyin serbest bölgemizde de dijitalleşmeyle ilgili bugün başlayan ilk programımızı, orada, uygulamasıyla beraber gördük. Anında bütün Türkiye'deki serbest bölgelere o an itibarıyla giren çıkan bütün ürünleri, bunun toplam değerini ve bu ürünü taşıyan firma ve taşıyıcı bilgileriyle beraber buradan alabiliyoruz."

Amaçlarının ihracatı artırmak olduğunu ifade eden Pekcan, mevcut olmadıkları pazar ve ülkelerde yeni stratejiler geliştirip, eylem planları hazırladıklarını aktardı.

" 2019 icraat yılı olacak"

Bakan Pekcan, 2019'un kendileri için icraat yılı olacağına değinerek, ihracatçıların desteklerinden daha fazla yararlanmasını umduklarını belirtti.

Şu ana kadar 21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduklarının altını çizen Pekcan, bunu 81 ile yayacaklarını, merkezlerin Bakanlığa online bağlanabileceğini bildirdi.

Ticaret müşavirlerini, daha aktif ve yetkin kullanmak istediklerini anlatan Pekcan, ticaret il müdürlerini etkin hale getirdiklerini, şirket kurulumlarının buradan yapılabileceğini söyledi.

Pekcan, ihracatı artırmak için 35 yeni Türk Ticaret Merkezi açacaklarını, bu merkezleri Çin'de, sadece Şangay'da değil başka bölgelerde de konumlandıracaklarını anlattı.

Gümrüklerin dijitalleşmesine öncelik verdiklerine değinen Pekcan, gümrüklerin şeffaflaştırılması için ciddi projelerinin olduğunu bildirdi.

Pekcan, iç ticareti geliştirmek adına da önemli adımlar attıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle ürünlerimizle ilgili lisanslı depoculuk kurduk. Lisanslı depoculuktaki ürünleri, elektronik ürün senetlerinin satılabileceği ürün ihtisas Borsalarını kurduk. Şu anda aktif olarak devrede. Ben Edirne'de fiilen kendim de kullandım. 2019 itibarıyla hasat zamanı tamamlandığı andan itibaren, lisanslı depolardaki ürünlerini Türkiye'de ya da uluslararası piyasalarda ürün ihtisas borsalarında satabilecek hale gelecekler."

Zincir marketlerdeki denetimler

Türkiye'nin e-ticaretten daha fazla pay alabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Pekcan, hizmetin kalitesini ve güvenliğini sağlamak konusunda "güven damgası" oluşturduklarını belirtti.

Pekcan, çekte ve bonoda karekod uygulamasını başlattıklarını hatırlatarak, "Piyasanın özellikle durgun olduğu dönemlerde insanlar aldıkları çekten ya da senetten emin olamıyor, ne derece güvenilir diye. İnşallah en kısa zamanda o da yasalaşacak, biz çalışmasını tamamladık. Elektronik çek ve bono uygulamasını başlattık. Artık çeki ve bonoyu elektronik olarak alabilecekseniz, hem saklamak, sunmak zorunda olmayacaksınız, sıkıntı yaşamayacaksınız hem de geçmişini sorgulayabileceksiniz." diye konuştu.

"Kimseye ceza kesmiyoruz"

Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Zincir marketlerde ve piyasada denetimler yaptık. Serbest piyasaya müdahale etmek gibi bir amacımız kesinlikle yok ama ağustos ve eylül aylarında çok fahiş fiyat artışları oldu. Biz sebze meyve dışında da yaptığımız denetimlerde bunun etkisini ve faydasını gördük. Bu denetimlerimiz piyasayı regüle etti. Biz kimseye ceza kesmiyoruz. Bizim Reklam Kurulumuz var. Burada 19 üye var. Bu üyelerin içinde tüm sivil toplum kuruluşu, özel sektör ve diğer bakanlık temsilcileri var. Biz 91 bin ürün denetlemişiz, 135 firmadan savunma istemişiz. Bu savunmaları aldıktan sonra Reklam Kurulu, savunmayı yetersiz bulursa Kurul kararıyla ceza uyguluyoruz, gidip kimseyi taciz etmiyoruz. Biz Ticaret Bakanlığı olarak esnafın, tüccarın, ihracatçının, sanayicinin yanındayız. Sadece dürüst tüccarımızı, ticaret erbabımızı fırsatçılık yapanlara ezdirmemek, onların mahkumu altında bırakmamak için bu tip önlemler almamız gerekti. Bunun dışında müfettişlerimiz devreye girdi, hallerde denetimler yaptı. Bunun sonucunda üretici bölgesi hallerinde bir sıkıntı görmedik. İstanbul ve Ankara'daki hallerde gördük fahiş fiyat uygulamasını."

Kaynak: AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.