AB ile İlişkilerde 2019 Beklentileri

 AB ile İlişkilerde 2019 Beklentileri

Türkiye, 2019 yılında Romanya'nın dönem başkanlığı sırasında AB ile ilişkilerde hızlı ilerleme kaydetmeyi hedefliyor. Vize serbestisi, gümrük birliğinin güncellenmesi ve yargı reformu gibi konular iki tarafın ilişkilerinde öne çıkan başlıklar olacak.
Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerine ivme kazandırmak istese de Türkiye'de ve Avrupa'da 2019'da gerçekleşmesi beklenen seçimler nedeniyle özellikle vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinde kısa vadede büyük ilerlemeler beklenmiyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü hal, bu süreçte yaşanan ihraçlar ve tutuklamalar Avrupa Birliği cephesinde Türkiye'nin Kopenhag kriterlerinden uzaklaştığı eleştirilerine neden olurken, ilişkiler durma noktasına gelmişti.

2018 Temmuz'unda OHAL kaldırılıp, Türkiye'nin Almanya ve Hollanda gibi ülkelerle ikili ilişkileri geliştirip, bu ülkelere üst düzey ziyaretleri başlatmış olmasına rağmen bu yıl da üyelik müzakereleri çerçevesinde yeni bir başlık açılamadı, vize serbestisi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinde büyük bir ilerleme sağlanamadı.

2018'in ikinci yarısında Türkiye'nin AB üyeliğine hep karşı çıkan Avusturya dönem başkanlığında ilişkilerde istediği ivmeyi yakalayamayan Ankara, Avrupa Konseyi'nin denetim sürecinden mümkün olan en kısa sürede çıkabilmeyi, Gümrük Birliği güncellenmesi sürecinin başlatılabilmesini ve Romanya dönem başkanlığında ilişkilere ivme kazandırabilmeyi hedefliyor.

2019'da üst düzey temaslar
2019'un ilk yarısında AB dönem başkanlığını Romanya üstlenecek. Türk yetkililer Romanya'nın altı aylık dönem başkanlığı sırasında uzun süredir yapılamayan Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısının bakanlar düzeyinde yapılabilmesi için çaba gösterdiğini, Avrupa Komisyonu'nun da bu çabayı desteklediğini belirtiyor.

Türkiye ve AB arasında 15 Ocak'ta yüksek düzeyli ulaştırma diyalog toplantısının, 28 Şubat'ta ise yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısının gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü belirten Türk yetkililer, 5 Şubat'ta Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turan'ın ve yine yılın ilk aylarında adalet ve içişleri bakanlarının Brüksel'i ziyaret etmesinin planlandığını belirtiyor.

2018 yılında uzun bir aradan sonra Bulgaristan dönem başkanlığı sırasında mart ayında Varna'da yapılan Türkiye-AB liderler zirvesinin bir benzerinin 2019'da yapılıp yapılamayacağı henüz net değil.

Türkiye'deki mart yerel seçimleri, mayıs ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri ve bazı AB ülkelerindeki ulusal seçimler nedeniyle liderler zirvesinin yılın ilk yarısında yapılabilme ihtimalinin düşük olduğu belirtiliyor. Türk yetkililer bu zirvenin haziran sonunda ya da temmuz ayında olmasının ihtimal dahilinde olduğunu ya da 2019 yılı sonuna da kalabileceğini belirtiyor.

Vize serbestisi süreci
Türkiye ve AB arasında 18 Mart 2016'da gerçekleştirilen göç anlaşmasının en önemli unsurlarından olan vize serbestisi süreci halen devam ediyor.

Türk yetkililer vize serbestisi sürecinin gerektirdiği kriterlerden olan biyometrik pasaportlarla ilgili sürecin tamamlanarak bu kriterin yerine getirildiğini belirtiyor. Ancak halen kişisel verilerin korunması kanunu, terörle mücadele kanunu, Europol ve Türkiye arasında işbirliği, adli işbirliği gibi alanlarda atılması gereken adımlar bulunuyor.

Bu adımların bir kısmının yasal düzenlemeler yapılmasını gerektirdiğine ve hem Türkiye hem de AB'deki yoğun seçim takvimine dikkat çeken Türk yetkililer "önümüzde mantıklı bakılırsa en az 1.5 yıllık bir sürecin olduğunu" belirtti.

AB liderleri haziran ayında yaptıkları toplantıda Türkiye ile Gümrük Birliği'nün güncellenmesi sürecine başlamama yönünde karar almıştı. Sürecin başlaması için AB Konseyi'nin Komisyon'a yetki vermesi gerektiğini hatırlatan Türk yetkililer, "Bu, önümüzdeki dönemde aşmamış gereken bir eşik" değerlendirmesinde bulunuyor.

Açıklanacak yargı reformu önemli
Adalet Bakanlığı'nın 2019'un ilk ayında açıklayacağını duyurduğu Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin önemine dikkat çeken Türk yetkililer, özellikle yargı reformunun Türkiye-AB ilişkileri açısından önemine dikkat çekiyor ve "Bu reformun (AB'nin) beklentileri karşılaması lazım" değerlendirmesinde bulunuyor.

15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye-AB ilişkilerine büyük zarar verdiğini belirten yetkililer, bu durumun etkilerinin vize serbestisi sürecinde, katılım öncesi yardım aracı olarak bilinen IPA fonlarının kesilmesinde görüldüğünü ve AB ile temassızlık yarattığını belirtiyor.

Darbe girişiminin en dikkat çekici etkilerinden biri ise Türkiye'den AB ülkelerine yapılan iltica başvurularında görüldü. 17 bin iltica başvurusu ile Türkiye'nin iltica başvurusu yapan ülkeler arasında 5. sıraya yükseldiğini belirten Türk yetkililer, daha önce böyle bir rakamın bulunmadığını ve bu kişilerin büyük bölümünün "FETÖ" bağlantılığı olduğunu belirtiyor.

Bu durumun AB'nin Türkiye algısında etkili olduğunu belirten yetkililer, sadece teknik kriterlerin yerine getirilmesinin değil, bu algının değişmesinin de Türkiye-AB ilişkilerinde önemli olacağını söylüyor.

Kaynak: Reuters
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

 

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.