Ticarette 2019 un Yol Haritası Açıklandı

Ticarette 2019 un Yol Haritası Açıklandı

Ticaret Bakanı Pekcan, bu yıl ihracat rekorları açıkladıklarını belirterek, "2019’da da ihracattaki yükselişin devam etmesini, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın sürmesini bekliyoruz." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) dengelenme, disiplin ve değişim temelleri üzerine kurulduğunu hatırlatarak, bakanlık olarak çalışmalarını YEP hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Bu yılın, bakanlık açısından çok verimli geçtiğini, ihracat rekorları açıkladıklarını belirten Pekcan, 2019’da da ihracattaki yükselişin devam etmesini, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki artışın sürmesini öngördüklerini söyledi.

Bu doğrultuda cari açıkta da aşağı yönlü seyrin devamını beklediklerini dile getiren Pekcan, “Gelecek yılın gerek mal gerekse turizmin desteğiyle hizmet ihracatında güçlü performans göstereceğimiz bir yıl olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Pekcan, bu çerçevede net ihracatın büyümeye pozitif katkı vermesini öngördüklerini dile getirdi. YEP'te cari açığın GSYH'ye oranının 2019'da yüzde 3,3'e gerileyeceğinin öngörüldüğüne dikkati çeken Pekcan, bu hedefleri yakalamak için çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

Öte yandan ihracattaki artışı sürdürülebilirliğe kavuşturmak için önemli çalışmaları hayata geçireceklerini belirten Pekcan, şöyle devam etti:

"Yüksek teknolojili sanayi ürünlerinde bu yılın 9 ayında yüzde 3,3 olan oranı daha yüksek seviyelere çıkarmak, hizmet ihracatını yazılım gibi teknoloji grubunu da içerecek şekilde artırmak, teknoloji, tasarım ve markalaşmaya ağırlık vermek, mevzuatı sadeleştirmek, dijitalleşmeyi artırmak, gümrük süreçlerini kolaylaştırmak gibi birçok projeyi 2019'da tamamlamak ya da uzun vadeli projelerimize bu yıl içinde başlamak istiyoruz."

Gelecek yıl Rekabet Kanunu değişecek
Pekcan, 2019 yılında dünyada önemli gelişmeler olacağına işaret ederek, Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) reform yapmak yönünde çalışmaların bulunduğunu, Türkiye'nin de bu çalışmaların bilfiil içerisinde olacağını ifade etti.

Bir taraftan ticaret savaşlarının sürdüğünü bir taraftan da hem Fed'in hem Avrupa Birliği'nin sıkı para politikalarının devam etmesinin öngörüldüğünü anlatan Pekcan, bunların kısmen piyasayı daraltan faktörler olduğunu, bunlara yönelik de tedbirlerini alacaklarını kaydetti.

Pekcan, bu sene AB ülkelerinin büyümesini sürdürdüğünü, onun da ihracatta etkisi olduğunu belirterek, "2019'da da AB'ye ihracatımızın artmasını bekliyoruz. 2019'da bizim daha çok tasarım, daha çok marka daha çok teknoloji ve katma değerli ürün üretim ve ihracatına odaklanmamız gerekiyor. Bunun için teşviklerimiz de desteklerimiz de bu yönde olacak." değerlendirmelerinde bulundu.

Yapılması gereken çok önemli işler bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, "Örneğin Türkiye’de 1994'ten bu yana Rekabet Kanunu değişmemiş, Avrupa Birliği 2003'te değiştirmiş, 2008 ve 2010’da da revizyonunu yapmış. Biz uluslararası bir rekabet kanunu üzerine çalışmamızı yaptık. Bu konu Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekmek için çok önem arz ediyor. Çünkü yatırımcılar yatırım yapmak için ülkelerin rekabet hukukunu göz önünde bulundurur.” şeklinde konuştu.

Ürün güvenliği sisteminde modernizasyon
Gelecek dönemde yeni ihracatçılara destek vereceklerini ancak bu destekler için firmaların mallarının ürün güvenliğinden geçmesi gerekeceğine dikkati çeken Pekcan, şunları aktardı:

“Türk Malı imajını korumamız da çok önemli, ‘ihracatı tabana yayacağız’ derken kötü bir imaj da oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla ürün güvenliği ile ilgili de çok güzel bir çalışma yaptık. Dış ticarete konu ürünlerin güvenirliği ve kalitesini artırmak amacıyla ürün güvenliği ve denetimi faaliyetlerini en etkin şekilde gerçekleştireceğiz. Ürün güvenliği ve teknik düzenlemelere ilişkin çalışmalarımızı tamamlayarak AB mevzuatına uyumlu hale getirecek ve ürün güvenliği sistemimizi modernize edeceğiz.”

Bir taraftan yasal ticareti kolaylaştırıp hızlandırmaya devam ederken diğer taraftan da potansiyel tehditlere odaklanıp yasa dışı ticaretle etkin şekilde mücadele edeceklerini vurgulayan Pekcan, reel sektörün önemli fonlama araçlarından olan bonolarda karekod sisteminin altyapısını oluşturarak, sistemin ticari hayatta aktif olarak kullanılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Pekcan, “Toptancı hallerinin, sebze ve meyvelerin yanı sıra et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, su ürünleri, arı ürünleri ile kesme çiçeğin de ticaretinin yapılabildiği, modern hizmet tesislerine sahip toptan gıda merkezlerine dönüştürülmesini ayrıca üretici örgütlerinin pazar paylarının artırılması için üretici örgütlerine vergi avantajı getirilmesini, üretici örgütlerine toptancı halindeki iş yerlerinin yüzde 30'unun ayrılmasını ve iş yerlerinin indirimli olarak kiralanmasını sağlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Ventur Gumruk Musavirligi Tarafından Derlenmistir.

 

E-Mail ile Paylaş

e-mail ile paylaşımınız başarıyla tamamlanmıştır.

Diğer Haberler


AYDINLATMA VE RIZA METNİ

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, VENTUR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ve DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından veri sahiplerinden temin edilen kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin, işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak işe alım görüşmeleri esnasında veri sahiplerinin aydınlatılması ve aşağıda kapsam ve amaçlarla verilerin işlenmesine ilişkin rızalarının temini amacı ile düzenlenmiştir.

İşbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde kullanılan; “kişisel veri” kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (Çalışan Adayı’na) ilişkin her türlü bilgiyi, “kişisel verilerin işlenmesi” kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kişinin (Çalışan Adayı’nın) ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini, ifade eder.

a) Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun kapsamında aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlar ile Şirket tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında Şirket veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: Şirket’in ve/veya grup şirketlerinin, bağlı şirketlerinin insan kaynakları politikalarının ve operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel teminidir.

c) Kişisel Verilerinizin Aktarılması Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, yukarıda b) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere, Şirket’in grup şirketlerine, bağlı şirketlerine, hissedarlarına, iş ortaklarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilecek ve aktarım yapılan bu kuruluşlar tarafından da verileriniz işlenebilecektir.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, bu formun veri sahibi olarak tarafınızca doldurulması ve/veya Şirketimize herhangi bir kanaldan iş başvurusu yapmanız halinde ilettiğiniz bilgi ve belgeler yoluyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafımızla paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin b) ve c)bentlerine tabi olarak işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Kişisel verilerimin ve işe alım görüşmeleri esnasında tarafınızla paylaşmış olduğum, özel nitelikli kişisel veriler kapsamına giren verilerimin işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’nin imza tarihinden itibaren 5 (beş) yıl süre ile Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirket ve/veya Şirket tarafından tayin edilen veri işleyen tarafından tutulabileceğini, işlenebileceğini, kullanılabileceğini, aktarılabileceğini, aktarım yapılan kişi/kurumlar tarafından da işlenebileceğini, veri sahibi olarak haklarım konusunda, Kanun’un 11. maddesi kapsamında eksiksiz bir şekilde bilgilendirilmiş olduğumu kabul, beyan ve taahhüt ederim.